Geef je op voor de startbijeenkomst van jouw Regionale Bodemteam

Inzet op sterkere bodemadviezen

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt Regionale Bodemteams op. Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij deze Regionale Bodemteams kunnen hun interesse doorgeven. In Overijssel/ Zuid-Drenthe en in Noord-Nederland worden deze maand startbijeenkomsten gehouden en in de overige regio’s volgen deze binnenkort.

‘Wil je als bodemadviseur sterke(re) bodemadviezen geven, ervaringen met andere adviseurs uitwisselen en als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de actualiteiten in jouw regio? Dan is aansluiting bij een Regionaal Bodemteam interessant voor jou’, stelt Dirk Johan Feenstra, landelijk DAW-projectleider.

Samen kennisagenda bepalen
Naast uitbreiding van hun netwerk en versterken van hun kennis is er voor bodemadviseurs meer ‘winst’ te halen uit deelname aan de Regionale Bodemteams. ‘Het is de bedoeling dat de adviseurs samen de kennisagenda bepalen binnen hun team. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van onderzoekers of experts om met hen in gesprek te gaan over actuele bevindingen uit het onderzoek, uitleg te krijgen over nieuwe (bodem)tools of informatie te ontvangen over relevante subsidieregelingen. Per Bodemteam begeleidt een procesbegeleider de bijeenkomsten en verzorgt de organisatorische kant’, aldus Feenstra.

Waarom bodemteams?
Als adviseur kan het soms een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen rondom het thema ‘bodem’ eerst naast elkaar neer te leggen. Hierin spelen de Regionale Bodemteams een belangrijke rol.

Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het DAW zet in op de komst van tien Regionale Bodemteams, met tien tot vijftien agrarische adviseurs per team. Afhankelijk van onderlinge afspraken komt een Bodemteam drie tot zes keer per jaar bijeen. Deelname is kosteloos.

Startbijeenkomsten
Bodemadviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht hadden eind maart de primeur met een eerste startbijeenkomst voor hun regio. Tijdens deze startbijeenkomst in Zegveld werd door Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer, het belang van de Bodemteams onderstreept. ‘Een integrale aanpak bereik je samen. De inzet van Bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook essentieel!’

De startbijeenkomst in Friesland, Groningen en Noord-Drenthe is op maandag 23 mei. Overijssel/Zuid-Drenthe volgt met een startbijeenkomst op dinsdag 24 mei. Voor de andere regio’s zijn er nog geen data bekend. Interesse? Sluit je dan vrijblijvend aan bij het Bodemteam bij jou in de regio. Meer informatie over de Bodemteams en de data vind je via www.agrarischwaterbeheer.nl/bodemteams.

Achtergrond
Het oprichten van Regionale Bodemteams is een initiatief van het DAW en is onderdeel van het traject Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.