Meld je aan voor de EiwitChallenge van NAJK en Limagrain

In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. De teelt van eiwitrijke gewassen in eigen land is relevanter dan ooit. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe teelt en samen te werken aan optimalisatie en rendabiliteit binnen een toekomstbestendige landbouw. Heb jij je al aangemeld? 

Tijdens de EiwitChallenge ga je als veehouder of akkerbouwer individueel of samen aan de slag met de veldbonenteelt. De inzet is om met dit hoogwaardige eiwit- en zetmeelrijke product krachtvoer op eigen bedrijf of een veebedrijf in de regio te vervangen. Akkerbouwers kunnen in overleg met hun collecteur ook telen voor de veevoeder- of consumptiemarkt. Extra bonus bij veldbonenteelt: de diepe beworteling, goed voor je bodemstructuur, en de hoge N-nalevering door het stikstofbindende vermogen van het gewas. Met de hoge kunstmestprijzen van vandaag telt dat laatste nog eens extra door.

Twee competities
Je kunt op twee momenten instappen in de Challenge; najaar 2022 met winterbonen (inzaai half oktober t/m november) of voorjaar 2023 (inzaai februari t/m half april) met zomerbonen. Zaaizaadbedrijf Limagrain stelt daarvoor aan elke deelnemer gratis 0,5 ha aan zaadgoed beschikbaar van respectievelijk Tundra of Viper. In beide competities word je bijgestaan door gewasspecialisten die het gehele traject meevolgen en beoordelen, van de zaaibedbereiding tot en met de oogst en het eventueel verwerken en inkuilen van de bonen. Natuurlijk zijn er ook mooie prijzen te winnen!

Aanmelden
Wil jij  ook ervaring opdoen met de veldbonenteelt als onderdeel van een toekomstbestendige landbouw? Meld je aan via dit formulier of lees hier meer.

Let op: de Challenge heeft betrekking op oogstjaar 2023, dus vangt vanaf dit najaar aan met winterbonen (deadline aanmelden 1 september 2022), gevolgd door zomerbonen (deadline aanmelden 1 november 2022). De teelt vraagt serieuze inzet, is niet geschikt voor veen- en schrale zandgrond en meng- en biologische teelten vallen niet binnen dit project.