Deelnemers MaïsChallenge voorbereid op maïsoogst

Dinsdag 30 augustus was de masterclass van de MaïsChallenge. Zo net voor de oogst van de maïs werd er teruggekeken op de afgelopen periode van de maïsteelt en vooruit gekeken naar de oogst. Deelnemers van de MaïsChallenge werden zo weer gevoed met kennis en klaargestoomd voor het laatste deel van de wedstrijd. De grote vraag is: wie mag zich aan het eind van het seizoen de winnaar van de MaïsChallenge 2022 noemen?

Het is de zesde keer dat Limagrain en NAJK deze wedstrijd organiseren. 38 jonge boeren en 11 scholenteams zijn met elkaar de strijd aangegaan wie het beste maïs kan telen en de uitdagingen in de teelt het hoofd kan bieden. De jongeren worden gedurende het seizoen gevoed met kennis, zo ook tijdens deze masterclass. Thema van deze editie is ‘smart farming’.

Terugblik groeiseizoen 2022
Onder leiding van Jan Roothaert (Limagrain) werd er teruggekeken op groeiseizoen 2022. Het was weer een uitdagend seizoen. Al vroeg in het seizoen was er een lange periode van droogte, waardoor de maïs pas laat aan zijn ontwikkeling begon. Onder invloed van vocht en hogere temperaturen begon het gewas vanaf eind mei explosief te groeien. De eerste percelen stonden daardoor al begin juli in bloei. Daarna volgde augustus met hittegolven en geen neerslag. Hoewel maïs een tropisch gewas is, waren deze omstandigheden verre van ideaal. Omdat het thema dit jaar ‘smart farming’ is, hadden de deelnemers toegang tot het nieuwe digitale teeltplatform van Limagrain: Agrility. Hierdoor konden de deelnemers hun percelen ook vanachter het beeldscherm goed volgen, de gevolgen van droogte en beregenen zien en ook de zwakke plekken in hun percelen traceren. Verschillende biomassabeelden werden getoond om te bespreken welke lessen uit de data getrokken konden worden. “Maar ga daarbij ook altijd in het perceel kijken. De combinatie van data en in het veld kijken geeft het beste resultaat”, was het advies van Limagrain.

Maïs telen en oogsten bij droogte
Partner in deze editie van de Challenge is ForFarmers. Rens-Willem Bloemendal, teeltspecialist ruwvoer bij ForFarmers, gaf een presentatie over maïs telen en oogsten bij droogte. Want van de afgelopen vijf jaren, zijn vier daarvan droge jaren geweest. Dit jaar is er al 280 mm neerslagtekort. Wat betekent dat voor nu en de toekomst? Hij gaf drie praktische tips:

  1. Zorg dat de bodem op orde is
    De pH op maïsland is vaak te laag. Bekalken is een sluitpost, waardoor het regelmatig niet gebeurt. Maar de pH is echter de olie in de motor. Daarnaast is ook het percentage organische stof in de bodem belangrijk. Organische stof kan tot 20x zijn eigen gewicht aan water opnemen, waardoor deze belangrijk is voor de vochthuishouding. Als laatste is ook de structuur een belangrijke factor. Verdichting heeft invloed op de wortelgroei, maar ook de buffercapaciteit van het vocht in de grond.
  1. Start op tijd met beregenen
    De vochtbehoefte van maïs is het grootste tijdens de stengelstrekking en bloei. Wacht daarom niet met beregenen totdat je de gekrulde bladeren ziet. Percelen waar ze op tijd zijn begonnen met beregenen staan er het beste bij.
  1. Ga regelmatig kijken om het juiste oogstmoment te bepalen
    Gebruik programma’s als Agrility, maar ga ook kijken. Het oogstmoment in droge jaren komt eerder dan in andere jaren, wees daarop alert.

Het ochtendprogramma werd afgesloten door de nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij van NAJK, Ruben Klein Teeselink. Na de lunch kregen de deelnemers een aantal praktische workshops in het veld. Zo waren er workshops over rassenkeuze, oogsttijdstipbepaling, de resultaten van de  maïsplantenanalyse en beoordeling van maïs op ziektedruk, stevigheid, kolfzetting.

In de tussenstand zit de top vijf beste deelnemers heel dicht bij elkaar. Het wordt daarom nog een mooie eindstrijd!