NAJK hoopt dat Remkes perspectief geeft aan jonge boeren & tuinders

Aankomende woensdag 5 oktober komt de heer Remkes met zijn bevindingen over het stikstofdossier. NAJK hoopt dat het plan van Remkes de basis legt voor een veel beter stikstofbeleid, omdat het huidige beleid onuitvoerbaar is. Ook rekent NAJK op perspectief voor jonge boeren op agrarische bedrijfsovernames, niet alleen voor de jonge boeren van nu, maar ook voor de generaties na ons.

In augustus werd de heer Remkes door het kabinet aangesteld als gespreksleider rondom het stikstofdossier. Omdat de uitgangspunten van het kabinet niet veranderd gingen worden, heeft NAJK niet deelgenomen aan de gesprekken. Wel heeft NAJK een document met haar visie op perspectief gestuurd en aangegeven open te staan om hierover in gesprek te gaan. Gezien een aantal ontwikkelingen is de opdracht van Remkes breder geworden dan alleen het thema stikstof.

Plan Remkes
Het huidige stikstofbeleid van het kabinet zorgt voor enorm veel onzekerheid, moedeloosheid en biedt geen perspectief voor jonge agrarische ondernemers. “De twijfel bij jonge boeren om door te gaan, slaat steeds meer toe. Wij hopen daarom dat het plan van Remkes de basis legt voor een veel beter stikstofbeleid. Het huidige stikstofbeleid is namelijk onuitvoerbaar”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Daarnaast komen er nog veel andere uitdagingen aan, zoals het klimaat. “We hopen dat het plan van Remkes ook ruimte biedt aan de uitdagingen die eraan zitten te komen en dat wij, jonge boeren en tuinders, onze passie kunnen blijven volgen door agrarische bedrijven over te nemen. En deze ook weer kunnen doorgeven aan de volgende generatie(s).”

Input NAJK
Al voordat Remkes van start ging, heeft NAJK een document opgesteld over wat jonge boeren nodig hebben voor perspectief. Deze heeft NAJK gedeeld en besproken met het ministerie in voorbereiding op zowel de eerste poging voor een perspectiefbrief, als de tweede poging. Daarnaast heeft NAJK dit perspectiefdocument opgestuurd naar Remkes en zijn secretariaat. Zij hadden hierover veel informatieve vragen en die zijn in enkele gesprekken beantwoord. In het document had NAJK de uitdagingen en oplossingen geschetst aan de hand van vier thema’s: bedrijfsovername, verdienvermogen, gebiedsgerichte aanpak en gewasbeschermingsmiddelen. “Wanneer het gaat over bedrijfsovername hebben we aangegeven dat jonge boeren behoefte hebben aan grond, kapitaal en kennis. Voor het verdienvermogen is het belangrijk dat er een mechanisme komt, waarmee we Europese producten op duurzaamheid kunnen toetsen. Voor de gebiedsgerichte aanpak vinden we dat er een economische autoriteit nodig is om te zorgen dat jonge boeren er sterker uitkomen, dan dat ze erin gingen. En als laatste gewasbescherming. Er ligt een heel sterk plan, namelijk het actieplan plantgezondheid. Deze moet ondersteund en uitgevoerd worden”, aldus Meijer.

Lees hier het volledige document.

Proces
Wanneer woensdag het plan van Remkes bekend word gemaakt, zal NAJK deze eerst grondig bestuderen. Vervolgens gaat ze met de afvaardiging van de provincies in gesprek om hun standpunt hierin te bepalen. Waarop de reactie van NAJK op dit plan, hopelijk voor dit weekend, volgt. In navolging op deze reactie zal NAJK ook een online ledenbijeenkomst organiseren. Houdt hiervoor onze sociale mediakanalen in de gaten.