MOB: stop met handhavingsverzoeken! Overheid: regel het!

Vanmorgen heeft NOS een nieuwsbericht geplaatst over een handhavingszaak in Overijssel. Dit is een voorbeeld die we door de handhavingsverzoeken van Mobilisation for the Environment (MOB) mogelijk nog vaker gaan zien. NAJK roept hen op: stop hiermee! Daarbij kan het niet zo zijn dat PAS-Melders geen bescherming genieten en hoge dwangsommen krijgen opgelegd. De overheid moet hier iets aan doen!

Mogelijke oplossingen als extern salderen worden niet meer uitgevoerd, omdat overheden bang zijn voor MOB en dat is terecht. Elke poging om vooruit te komen, kan geblokkeerd worden door dit netwerk van juristen dat zich verzet tegen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Dat komt doordat het stikstofbeleid slecht in elkaar zit en de overheid die op dat punt gefaald heeft. Johan Remkes maakte dit meer dan duidelijk in zijn rapport.

Het gelijk dat MOB haalt over de rug van boeren die te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld, gaat een brug te ver. Hoe ‘natuur-minded’ je ook bent en hoe graag je de overheid ook op haar fouten wilt pakken, het is moreel fout om deze hardwerkende gezinnen te straffen voor een fout die zij niet hebben begaan. In een samenleving als de onze, moeten we elkaar ook ruimte gunnen om te komen tot een oplossing. Dat is niet bang maken en terreur veroorzaken, maar dat is je punt maken en ruimte geven om tot oplossingen te komen.

De overheid, landelijk en provinciaal, moet gaan staan voor de PAS-melders. Zij moeten zich  beschermd voelen in onze rechtsstaat!