Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Van 2 t/m 7 oktober vertrokken 20 gemotiveerde varkenshouders samen met NAJK in alle vroegte naar Zweden. Benieuwd wat deze NAJK-leden tijdens deze varkensreis allemaal hebben gedaan en geleerd? Lees, kijk en luister hier de avonturen terug.
 • NAJK trekt samen met andere partijen op voor de Maatwerkaanpak rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Dit consortium wil dat 2023 een overgangsjaar wordt voor het GLB en het 7e Lees meer.
 • Op 4 oktober organiseerden NAJK en Limagrain gezamenlijk een webinar over veldbonen. Onze dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, deelde onder andere zijn ervaringen met deze teelt. Helaas gemist? Het webinar is terug te kijken op ons YouTube-kanaal.
 • Op 5 oktober kwam de heer Remkes met het lang verwachtte rapport om de overheid en sector uit de impasse te halen. NAJK heeft verschillende avonden met de provinciale bestuurders hierover gesproken en gezamenlijk een standpunt gevormd.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer schreef een pakkende column over het perspectief van de jonge boer. Lees de column
 • Op 6 oktober ging dagelijks bestuurder Peter Meedendorp met de jongerenorganisatie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector, de Groene Kring, langs bij kabinetslid Monani (van milieu eurocommissaris Sinkevicius) om te praten over de jonge boerentoets in de Europese natuurwetgeving.
 • In het radioprogramma Vroege Vogels spraken NAJK-voorzitter Roy Meijer en universitair hoofddocent Raoul Beunen over het stikstofrapport van Remkes. Lees meer.
 • Een volledig ingevulde RIE helpt om veiliger te werken tijdens werkzaamheden op de boerderij. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, bieden NAJK (via BoerVeilig) en Stigas ook dit jaar weer de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan.
 • Om inspiratie op te doen rondom natuurinclusieve landbouw nam NAJK ook in oktober video’s op bij jonge boeren door heel Nederland die natuurinclusieve maatregelen toepassen op hun bedrijf. Deze video’s vormen een aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel dat door scholen en AJK’s kan worden aangevraagd en zijn straks allemaal te bekijken op ons YouTube-kanaal.
 • Voor het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) ging NAJK op zoek naar een nieuwe secretariaatsmedewerker. Check hier de vacature.
 • Vrijdag 14 oktober kwam het kabinet met hun reactie op het rapport van de heer Remkes. NAJK zag hierin een andere toon van het kabinet dan eerder en reageerde hierop met het volgende nieuwsbericht.
 • Op 24 en 25 oktober reisde dagelijks bestuurder Peter Meedendorp weer af naar Brussel om met CEJA een gezamenlijk standpunt te vormen over nieuwe veredelingstechnieken en het voorstel van de EU-Natuurherstelwet te bespreken.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars was dagvoorzitter tijdens het rondetafelgesprek over stikstofreductie op de RMV in Hardenberg en vertelde ’s avonds op deze beurs meer over de lobby van NAJK.
 • NAJK gaat met de seizoenen mee en biedt op maat gemaakte gastlessen en workshops over weidegang. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts geeft op 1 november een presentatie in Tsjechië over familiebedrijven.
 • Op 3 november spart onze portefeuillehouder melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, samen met jongeren van FrieslandCampina over de mogelijkheden om elkaar te kunnen versterken.
 • Op dinsdagavond 8 november gaat de vierdaagse cursus bedrijfsovername weer van start.