NAJK accepteert uitnodiging landbouwakkoord

Op donderdag 1 december heeft NAJK een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord. Gezien alle opgaves die op de sector afkomen, lijkt perspectief soms ver weg. Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van de land- en tuinbouw en dus over ons: jonge boeren en tuinders. Daarom heeft het NAJK-bestuur besloten aan het landbouwakkoord deel te nemen.

Vorige week gaf minister Adema in een Kamerbrief verdere toelichting op het landbouwakkoord. Hij gaf daarin aan dat hij in het landbouwakkoord samen met relevante partijen wil werken aan een toekomstbestendige Nederlandse landbouw in 2040. Een landbouw die volgens hem van strategisch belang blijft voor Nederland, toonaangevend moet blijven en waarbij de boer aan het roer blijft staan.

Toekomst jonge boer en tuinder
“Er komt veel op de sector af. Dat maakt de jonge boer en tuinder soms moedeloos. Maar de grote droom van velen blijft toch om het agrarisch bedrijf over te nemen. Dit akkoord gaat over 2040, de toekomst van de jonge boer en tuinder. Daarom doen wij mee”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. “We moeten een gedeelde visie ontwikkelen die antwoord geeft op de kernvraag: wat is de functie en meerwaarde van onze land- en tuinbouw op wereldwijde, Europese, nationale en regionale schaal”. NAJK vindt het verdienvermogen van de boer een cruciale voorwaarde voor het akkoord. Daarnaast zal NAJK zich in het landbouwakkoord inzetten op: beschikbaarheid van grond, juridische zekerheid, ruimte voor verduurzaming en bedrijfsovername.

Benieuwd naar de reactie van  NAJK op de Kamerbrieven over stikstof, water en bodem en het Nationaal Programma Landelijk Gebied? Kijk hier.