NAJK in gesprek over Green Deal met kabinetslid Timmermans

NAJK heeft op woensdag 7 december uitgebreid gesproken over de Green Deal met Lukas Visek, lid van het kabinet van Eurocommissaris Frans Timmersmans. De dag ging van start met een gesprek over de verschillende agrarische sectoren in Nederland. Daarna volgde een rondetafelgesprek over de uitdagingen en zorgen rondom de Green Deal waaraan zo’n 20 afgevaardigden van verschillende jongerenraden aansloten. Afsluitend volgde een gesprek over (waardecreatie in) ketens.

Eerder dit jaar heeft NAJK haar actieplan Green Deal gepresenteerd. Als vervolg daarop nodigde NAJK Lukas Visek uit om naar Nederland te komen en daar verder in gesprek te gaan over de Green Deal. Na instemming van Lukas Visek organiseerde NAJK een dagvullend programma.

Presentatie
De dag vond plaats bij Vereijken Kwekerijen in het Brabantse Beek en Donk. NAJK-lid Teun Vereijken vertelde over de kwekerij en gaf een rondleiding door de verpakkingshal. Daarbij is verder gesproken over energie, reductie van gewasbescherming en etikettering. Vervolgens gaven dagelijks bestuurders van NAJK presentaties over de verschillende agrarische sectoren, om zo de Nederlandse situatie goed onder de aandacht te brengen bij de Europese Commissie.

Rondetafelgesprek
In de middag was er een rondetafelgesprek over de Green Deal. Vertegenwoordigers van verschillende jongerenraden van coöperaties (ABZ De Samenwerking, Agrico, Agrifirm, Avebe,  Cosun, CRV, CZAV, CZ Rouveen, DOC Kaas, FrieslandCampina en Rabobank) en een aantal bestuurders van belangenverenigingen voor jonge boeren uit andere Europese landen gingen met Lukas Visek in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Zo werd er gesproken over consumentengedrag, markten, nieuwe verdienmodellen, reductie van gewasbescherming in relatie tot verminderde opbrengsten en natuurinclusiviteit. “Het was een waardevolle en soms heftige discussie. We hebben goed kunnen laten zien wat we willen en kunnen, maar ook waar onze zorgen liggen. Jonge boeren en tuinders willen graag stappen zetten, maar de grote vraag is wel: door wie worden de gevolgen betaald?”, aldus dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp. Ook werd er aan Lukas Visek een boekje aangeboden waarin alle jongerenraden hadden opgeschreven wat hun uitdagingen en zorgen voor de Green Deal zijn.

Ketens
Als laatste onderdeel van het programma werd er gesproken over waarde creëren in ketens. NAJK is al langer betrokken bij het project Waardecreatie in ketens (Wik), waarin verschillende partijen bij elkaar gebracht worden, om zo elkaars taal te gaan verstaan en om uiteindelijk met elkaar ketens te gaan bouwen. Een aantal vertegenwoordigers van Wik waren aanwezig en gaven een presentatie hoe de waardeketens gecreëerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is van de overheid. Gezien een groot deel van de Nederlandse producten verkocht wordt op de Europese (interne) markt, was een belangrijke gespreksvraag hoe er waardeketens voor de Europese markt gecreëerd kunnen worden.

Meedendorp: “Met dit intensieve programma hebben we Lukas Visek goed de Nederlandse situatie kunnen laten zien en onze input kunnen geven. We kijken daarom terug op een geslaagde dag en zien uit naar het vervolg.”