Hilde Coolman nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder akkerbouw. De 26-jarige Hilde Coolman is tijdens de algemene ledenvergadering op 22 december 2022 unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Ze treedt hiermee in de voetsporen van Leendert Jan Onnes die deze rol vier jaar heeft vervuld.

Hilde is samen met haar vader, oom en neef werkzaam op hun akkerbouwbedrijf in het Noord-Groningse Oudeschip. Hier verbouwen ze op zo’n 150 hectare pootaardappelen, suikerbieten en granen. Naast deze werkzaamheden op de boerderij wil Hilde zich graag breder inzetten voor de sector en de toekomst van jonge boeren.

De nieuwe portefeuillehouder akkerbouw
Hilde rondde drie jaar geleden haar studie plantenwetenschappen af in Wageningen, waar ze zich heeft gespecialiseerd in het thema plantenziektes en aaltjes. “Er komt momenteel ontzettend veel op de sector af. Niet alleen binnen de veehouderij, maar ook zeker op het gebied van akkerbouw. Denk aan nieuwe regelgeving, een nieuwe invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en verschillende transitievraagstukken waar we op de korte termijn op moeten anticiperen”, zegt Hilde Coolman. Als nieuwe portefeuillehouder akkerbouw wil ze er graag voor zorgen dat de belangen van de jonge boer worden behartigd in al deze vraagstukken met aandacht voor het verdienvermogen.

Afscheid Leendert Jan Onnes
Met de benoeming van Hilde Coolman is Leendert Jan Onnes teruggetreden uit het dagelijks bestuur van NAJK. De Groningse akkerbouwer nam verschillende bestuurlijke taken voor zijn rekening en vertegenwoordigde de stem van de jonge akkerbouwers in Nederland. Het is nu tijd om zich meer op het thuisbedrijf te focussen. Vol vertrouwen geeft hij zijn bestuurlijke taken door aan Hilde, die het stokje van hem overneemt.

Benieuwd wat Hilde Coolman de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin ze zichzelf voorstelt.