Leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’ als gezamenlijk initiatief vanuit de sector

NAJK, LTO, Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group en Vion Food Group starten vanaf half januari gezamenlijk de leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’. Een breed gedragen initiatief met als doel alle betrokkenen in de keten dichter bij elkaar te brengen en de samenwerking tussen boeren, verwerkers, producenten en supermarkten verder te versterken.

Een transitie in de voedselketen is nodig om de uitdagingen als voedselveiligheid, klimaatverandering en dierenwelzijn, aan te pakken. Voor alle betrokken partners van de leergang reden om hun kennis over samenwerkingen naar een hoger niveau te tillen en hun opgedane kennis in eerdere integrale trajecten open te stellen voor iedereen.

Samenwerken in de keten
Deelnemers van de leergang komen van verschillende organisaties door de keten heen. Tijdens de opleiding krijgen zij theoretische en praktische kennis op het gebied van waardecreatie in de voedselketen. Door middel van deze leergang kunnen boeren, verwerkers, supermarkten en supermarktmedewerkers elkaar beter leren kennen en elkaars ‘taal leren spreken’. Het is de bedoeling dat je na het afronden van de leergang veel makkelijker binnen je eigen coöperatie met de supermarkt kunt nadenken over hoe je jouw product meerwaarde laat hebben in een schap of richting de horeca.

In januari van start
Wetenschappers, marktdeskundigen en managers uit de praktijk zullen de lessen gaan geven.  De opleiding start op 18 januari 2023 en heeft een doorlooptijd van een half jaar. Op termijn wordt gekeken naar de doorontwikkeling van modules gericht op Europees niveau.

Meer informatie over deze leergang is te vinden op www.leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl