NAJK en LTO willen uitstel voor Gecombineerde Opgave

NAJK en LTO maken zich grote zorgen over de chaos rondom het invullen van de Gecombineerde Opgave. Eerder is hierover al aan de bel getrokken bij LNV en RVO, maar tot nu toe lijkt er weinig te worden opgelost. Wat NAJK en LTO betreft kan het niet zo zijn dat, doordat een ICT-systeem van de overheid slecht functioneert, boeren massaal de dupe worden. De organisaties doen een dringend beroep op het ministerie om de deadline van 15 mei met minimaal één maand uit te stellen.

Via leden, maar ook via adviseurs die hen ondersteunen, komen bij NAJK en LTO al langere tijd veel zorgwekkende signalen binnen. De Gecombineerde Opgave loopt continue vast, het systeem is traag, het is bijna onmogelijk om medewerkers van RVO aan de lijn te krijgen voor hulp (vanwege lange wachttijden) en er zijn nog steeds vele praktische vragen en onduidelijkheden over de bufferstroken in relatie tot het mestbeleid, GLB-NSP en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het tijdsbestek waarin dit, onder politieke druk, moest worden ingeregeld was overduidelijk onrealistisch.

Noodzaak uitstel deadline
Er wordt nu echter van ondernemers verwacht dat ze de Gecombineerde Opgave tijdig invullen, terwijl de overheid haar eigen huiswerk niet op orde heeft. De communicatie richting boeren is ondermaats en het systeem is nog niet praktijkrijp. Wat NAJK en LTO betreft is het dan ook noodzaak dat de deadline van 15 mei minimaal met een maand wordt uitgesteld. Dat geeft lucht aan boeren en adviseurs om op een verantwoorde wijze hun opgave te doen. Uiteraard is wel een randvoorwaarde dat de tijdige uitbetaling van de GLB-gelden hierdoor niet in gevaar komt. De mogelijkheid tot uitbetaling van een voorschot dient dan ook serieus op tafel te komen.

Oproep: dien je klacht in!
Eerder hebben NAJK en LTO vragen en knelpunten van hun leden verzameld en ingebracht bij de overheid. Deze zijn besproken en de overheid bekijkt welke praktische oplossingen mogelijk zijn. Het is zaak dat deze oplossingen snel worden doorgevoerd. Daarnaast monitort RVO hoe het invullen van de Gecombineerde Opgave verloopt. Echter, 15 mei komt snel dichterbij en monitoren alleen lost niets op. Omdat klaarblijkelijk de chaos en urgentie nog niet is ingedaald bij de overheid roepen NAJK en LTO hun leden op om mankementen, knelpunten en klachten schriftelijk te melden via: Klacht indienen (rvo.nl).

Reactie NAJK en LTO
Naast dat dit een krachtig signaal is om de omvang van de problematiek bij de overheid schriftelijk onder de aandacht te brengen, willen NAJK en LTO langs deze weg ook meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de overheid. Het kan namelijk niet zo zijn dat ondernemers de dupe worden van het niet functioneren van een overheidssysteem. Beide belangenbehartigers van de boeren en tuinders zijn van mening dat de consequenties van mogelijke fouten door deze chaos niet ten laste van boeren kunnen komen. Het is dan ook gerechtvaardigd om een marge van coulance op het opgegeven oppervlak te krijgen en daarbinnen achteraf te kunnen corrigeren zonder dat daar boetes overheen komen. Wel raden NAJK en LTO hun leden aan om zelf ook niet te kort op de grens te gaan zitten wanneer het bijvoorbeeld gaat om de 80% graslandeis voor de derogatie. Daarbij wordt nog niet gesproken over het vraagstuk waar de rekening moet worden neergelegd voor de extra advieskosten die op dit moment gemaakt worden. Immers, het wordt als boer zijnde zo goed als onmogelijk gemaakt om de Gecombineerde Opgave zelfstandig in te vullen. Terwijl het voornemen juist was om het nieuwe GLB toegankelijk en eenvoudig te maken.

NAJK-portefeuillehouder internationaal Peter Meedendorp: “In gesprekken merken wij dat RVO wel wil kijken naar mogelijkheden om de knelpunten op te lossen. Ook zij zijn geconfronteerd met een kort tijdsbestek, waarin onder politieke druk het systeem moest worden aangepast. Daar hadden zij niet de capaciteit voor. Helaas zien wij in praktijk nog onvoldoende snelheid met verbeteren. Het systeem functioneert slecht en daarvan mogen onze leden niet de dupe worden. Wij roepen LNV op om voor meer ICT capaciteit en kortere wachttijden bij RVO te zorgen.”

LTO-portefeuillehouder Bodem & Water Joris Baecke: “Als de overheid zó tekortschiet bij het verstrekken van basale informatie die boeren nodig hebben om zich aan te regels te houden, kun je je afvragen of er feitelijk geen sprake is van onjuiste informatieverstrekking door die overheid. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen voor deze chaotische gang van zaken en boeren de helpende hand bieden, met concrete oplossingen!.”