Op excursie naar de Boerderij van de Toekomst

‘Hoe werkt dat nu met vaste rijpaden?’ en ‘Wat zijn de ervaringen met groenbemesters?’ zijn vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De Boerderij van de Toekomst biedt een middenweg waar natuur en landschap een plek krijgen en emissies zoveel mogelijk naar nul gaan. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend! 

Voor de Boerderij van de Toekomst in Lelystad liggen de excursiedata vast: 6 en 20 april, 11 mei, 8 en 29 juni, 20 juli, 31 augustus en 21 september. De excursie beslaat een ochtend of middag, inclusief lunch. Inschrijven kan hier.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.