In gesprek over natuurinclusieve landbouw met jonge agrariërs tijdens landelijke onderwijsdag NIL

Op maandag 27 november vond de Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve landouw in Groen Onderwijs plaats aan Van Hall Larenstein in Velp. Tijdens deze dag deelden en bespraken enkele jonge agrariërs en NAJK-bestuurders hun ervaringen in een interessante paneldiscussie. De levendige discussie liet de gedrevenheid van jonge boeren zien en hun interesse in het bijdragen aan verandering en verdere verduurzaming van de sector.

NAJK-voorzitter en melkveehouder Roy Meijer, GAJK-voorzitter en zoogkoeienhouder Bob Keurentjes en de jonge akkerbouwer Romke Sijtsma werden geleid door HAJK-voorzitter en melkveehouder Amber Laan tijdens dit verhelderende gesprek. Ze toonden een realistische kijk op de uitdagingen.

Natuurinclusieve landbouw
Het gesprek opende met de vraag ‘Wat omvat natuurinclusieve landbouw precies?’. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte de twee kanten: de zichtbare bovengrondse aspecten zoals houtwallen en akkerranden, en de vaak onzichtbare, maar cruciale processen die met name in de bodem plaatsvinden. Bob Keurentjes voegde daar ook de invloed van de locatie  op de mogelijkheden binnen natuurinclusieve landbouw aan toe.

Verschil tussen jongere en oudere generatie
Tijdens het panelgesprek kwamen verschillende interessante vragen aan bod. Zo werd ook het verschil tussen de jongere en oudere generatie boeren besproken. Volgens de jonge boeren zit er zeker een verschil in hoe de oudere en jongere generatie naar verandering kijken. De oudere generatie houdt namelijk soms vast aan de manier van boeren zoals ze dat altijd doen, terwijl de jongere generatie vaker openstaat voor verandering. Zij ervaren echter wel dat het koppelen van een rendabel verdienmodel aan natuurinclusieve landbouw een uitdaging is.

Verdienmodel bij natuurinclusieve landbouw
Het inkomen wordt nog grotendeels via geproduceerd voedsel gegenereerd. “Als er vanuit de markt geen extra prijs wordt behaald en de overheidsbijdrage twijfelachtig is, wordt groei van natuurinclusieve landbouw een grote uitdaging”, aldus zoogkoeienhouder Bob Keurentjes. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte het belang van markt, overheid en kostenbesparing voor ondernemers: “Volle ANLb subsidies duiden erop dat boeren interesse hebben, mits er betaald word voor hun bijdrage aan natuurbeheer.” Hij pleit voor een gecoördineerde aanpak van verschillende duurzaamheidsinitiatieven voor meer overzicht en strategie. Afsluitend had Romke Sijtsma een boodschap voor de studenten: “Leer van andere natuurinclusieve landbouwbedrijven en integreer hun ervaringen in je eigen bedrijfsvoering.”

NAJK heeft een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw medestudenten uit met de kennis over dit onderwerp. Vraag nu ook het BoerNatuurlijk!-spel aan voor jouw klas!