Jonge boeren boos over verlaging tarieven basispremie en ecoregelingen

Vandaag, vrijdag 1 december, heeft Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voorlopige tarieven voor de basisinkomenssteun en ecoregelingen 2023 gepubliceerd. Deze tarieven zijn door overschrijding van het budget lager dan voorafgaand aan het seizoen werd aangegeven. Jonge boeren zijn zeer boos, gefrustreerd en gedemotiveerd door deze aanzienlijke verlaging. Het voelt als een steek in de rug. Dit is onacceptabel en voedt het wantrouwen in de overheid.

Op vrijdag 17 november schreef demissionair minister Adema al dat de verwachting was dat het budget niet toereikend was.  De voorlopige indicaties van RVO lieten zien dat meer boeren dan verwacht in aanmerking komen voor de goud-premie van de ecoregelingen. De aanvraag voor de basisinkomenssteun was hoger door de toevoeging van de landschapselementen.

“Dit kan niet. Dit is onacceptabel. Boeren worden nu niet beloond, terwijl zij juist geïnvesteerd hebben, bijdrage aan de duurzaamheidsopgaves en zich massaal hebben ingezet. Verlaging van de tarieven, doet op z’n zachts gezegd geen recht aan alles wat de boeren afgelopen seizoen gedaan hebben. In de financiële berekeningen hebben boeren rekening gehouden met een bepaald bedrag. De tarieven worden aan het eind veranderd, als er door boeren niks meer aan gedaan kan worden. Dit frustreert enorm. Ook demotiveert dit om zich volgend jaar nog in te zetten. Jonge boeren zijn enorm boos. Dit voelt als een steek in de rug.”, aldus Gerben Boom, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. NAJK roept de overheid op om zich met alles in te spannen om extra budget vrij te maken zodat de boeren toch naar inspanning beloond kunnen worden. Boom: “Daarnaast moeten we met elkaar gaan nadenken over een systeem hoe we aan de ene kant overschrijving van het budget kunnen voorkomen en er aan de andere kant budget blijft liggen door onderbenutting. Wat nu is gebeurd, mag niet meer gebeuren!”.