Roy Meijer zit namens NAJK bij rondetafelgesprek over uitvoerbaarheid van beleid

Boeren hebben in hun werk met veel regels te maken, maar is er bij het opstellen van deze regels voldoende gedacht aan de uitvoerbaarheid voor boeren? De Tweede Kamer commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) spreekt op donderdag 8 februari met diverse deskundigen rondom dit vraagstuk. NAJK-voorzitter Roy Meijer is hierbij aanwezig en zal  de zorgen en oplossingen vanuit de jonge boeren en tuinders toelichten.

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft de commissie de genodigden gevraagd een position paper in te leveren namens de organisatie. In dit position paper brengt NAJK onder andere de kalenderlandbouw, ontbrekende alternatieven bij afschaffing van zaken en de aanwezige tegenstellingen tussen doelstellingen aan bod.

NAJK positief tegenover rondetafelgesprek
NAJK vind het positief dat de nieuw samengestelde commissie LNV zich wil laten informeren over de werkbaarheid van beleid op het boerenerf. Hoewel de jonge boer vaak bereid is om stappen te zetten, brengt het de boeren en tuinders ook regelmatig in de spagaat. Een overlegstructuur tussen overheid, bedrijfsleven en de keten én doelsturing in plaats van middelsturing zal hierbij volgens NAJK een stap in de goede richting zijn. “Geef vertrouwen, schep de juiste randzaken en laat boeren, bedrijfsleven en overheid met elkaar samenwerken”, vat NAJK-voorzitter Roy Meijer hun inbreng samen.

Volg het rondetafelgesprek live
Het rondetafelgesprek vindt donderdag 8 februari plaats van ’s ochtends 10:00 tot ’s middags 13:00 uur. Het gesprek is live mee te kijken of luisteren.

Lees hier het volledige position paper van NAJK.