Meer informatie bekend over vestigingssteun voor jonge boeren

Op woensdag 3 april heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de details van de vestigingssteun voor jonge landbouwers bekend gemaakt. Per aanvraag zal er 80.000 euro worden vrijgemaakt voor bedrijfsopvolgers. NAJK heeft hard gelobbyd om dit mogelijk te maken en is erg blij dat de overheid jonge boeren en tuinders een steuntje in de rug geeft.

De vestigingssteun is een (directe) financiële ondersteuning voor de opvolger bij overname van een land- of tuinbouw bedrijf. De agrarische sector vergrijst enorm, zowel in Nederland als Europa. Jonge boeren en tuinders hebben we nodig, omdat voedsel een belangrijke strategische pijler is voor ons als Europese Unie. De regeling is er om jonge boeren en tuinders te helpen in de eerste jaren na de bedrijfsovername, die financieel het moeilijkst zijn. Vorig jaar werd bekend dat er ongeveer 75 miljoen beschikbaar zou komen vanuit het GLB. Afgelopen februari stemde de Tweede Kamer in met een verhoging van 163 miljoen euro. Daardoor komt de vestigingssteun op een vast bedrag van 80.000 euro per aanvraag.

Informatie & voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de vestigingssteun voor de jonge boeren zijn in ieder geval de volgende punten van toepassing:

  • De jonge landbouwer dient min.16 en max. 39 jaar oud te zijn op 31 december van het aanvraagjaar
  • Je dient het bedrijf volledig over te nemen of voor meer dan 50% van de aandelen of het eigen vermogen
  • De overname moet plaatsvinden/plaats hebben gevonden vanaf 1 januari 2023
  • De standaardverdiencapaciteit moet minimaal 15.000 euro zijn
  • Je dient een bedrijfsplan aan te leveren

De regeling wordt in 2024 opengesteld van 3 juni tot 2 augustus. De exacte voorwaarden van de regeling zijn hier te lezen.

Steuntje in de rug
NAJK heeft de afgelopen jaren hard gelobbyd voor budget en een goede invulling van de vestigingssteun. “De vestigingssteun is een steun in de rug in de periode dat de bedrijven dat nodig hebben, maar ook vooral in een periode dat jonge boeren het kunnen gebruiken,” aldus Coen van den Bighelaar, portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK. “Bij veel jonge boeren en tuinders speelt de vraag of zij met hun bedrijf nog wel welkom zijn in Nederland. Met de vestigingssteun geeft de politiek het signaal dat zij oog hebben voor ons en de problematiek waar we mee te maken hebben. Als NAJK hopen we dat openstelling van de regeling leidt tot meer succesvolle bedrijfsovernames en bijdraagt aan toekomstperspectief voor jonge boeren in Nederland.”

Startschot
NAJK beschouwt deze nieuwe subsidieregeling als een startschot voor steun aan jonge landbouwers. Naast de vestigingssteun werken we ook al langere tijd aan ondersteuning van zij-instromers via het project ‘Boer zoekt Boer’. Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) heeft enkele weken geleden een tweede matchmakingstraject gestart. Ook wordt in samenwerking met LNV vormgegeven aan het Kenniscentrum Bedrijfsovername.