Landbouwpartijen komen met crisisplan op vooravond Mestdebat

NAJK heeft samen met LTO Nederland, NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie) en Natuurweide een plan opgesteld om uit de mestcrisis te komen. Zij roepen alle politieke partijen op om hiervoor hun steun uit te spreken tijdens het Mestdebat op donderdag 25 april. Boeren, bedrijfsleven en overheid zullen op de korte en lange termijn aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat de mestcrisis wordt opgelost. De mestafzetkosten voor jonge boeren gieren de pan uit. Daarom roept NAJK de Tweede Kamer op om dit plan te steunen.

Ons aanbod
In het crisisplan stellen de landbouworganisaties een pakket aan ingrijpende maatregelen voor:

  • Verhoging van het percentage afroming buiten familieverband verhandelde fosfaat-rechten in de melkveehouderij naar 30%, rekening houdend met de impact voor jonge boeren;
  • Verlaging eiwitgehalte in koeienvoer, geborgd door de zuivelindustrie;
  • Tijdelijk versnelde daling van het aantal stuks melkvee in 2025/2026 middels vrijwillige reductieregeling;
  • Benutten van latente mestverwerkingscapaciteit;
  • Uitbreiding brede opkoopregeling met Brede Regeling Structuurversterking.

Ons verzoek
De bovenstaande maatregelen moeten zo snel mogelijk uitgewerkt worden in samenwerking met boeren, bedrijfsleven en overheid. Vervolgens wil NAJK graag samen met de overheid optrekken naar de Europese Commissie om te kijken naar een mogelijke overgangsregeling. Met deze overgangsregeling hopen we in Nederland tot eind 2027 op grasland 230 kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest te kunnen plaatsen. “Gezien de uitzonderlijke situatie en het feit dat wij zelf hard werken aan eigen maatregelen, kunnen wij ons niet voorstellen dat de Europese Commissie haar lidstaat Nederland hier niet bij wil helpen”, aldus Ruben Klein Teeselink, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK.

Mestdebat en toekomstperspectief
“Het lot van jonge boeren ligt in handen van de Tweede Kamer”, stelt Klein Teeselink. Aankomende donderdag debatteert de Kamer over de mestproblematiek in de sector. Naast het plan van aanpak van het kabinet dient dit sectorplan zo snel mogelijk uitgewerkt te worden. NAJK is van mening dat het voor jonge boeren cruciaal is dat er nú stappen worden gezet en er toekomstperspectief wordt gecreëerd. Als dat niet gebeurt, zullen jonge boeren het bedrijf van hun ouders niet over kunnen nemen of kiezen zij ervoor te stoppen of te emigreren. “Dat is doodzonde, kijkend naar de enorme vergrijzing die plaatsvindt in onze sector,” aldus Klein Teeselink.

NAJK heeft zelf ook een bijdrage opgestuurd naar Kamerleden, deze input is hier te lezen.