Contacten ForFarmers

Melkveehouderij

 • Friesland – Joost Alssema – Telefoon: 06-30278819
 • Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Veluwe en Utrecht – Niek Visser – Telefoon: 06-22769187
 • Groningen, Drenthe en kop van Overijssel – Klaas Snijder – Telefoon: 06-22529614
 • Twente & Achterhoek– Robert van der Aa – Telefoon: 06-22788817
 • Zuid Nederland – Raymond Horsting – Telefoon: 06-51439308

Ruwvoerproductie

 • Arjan Hurink – Telefoon: 06-23885351

Vleesveehouderij – Geitenhouderij – Schapenhouderij

 • Ruud Peek – Telefoon: 06-12887257

Varkenshouderij

 • Vleesvarkens (Zuid) – Harrie Kouwenberg – Telefoon: 06-2243-4792
 • Vleesvarkens (Noord) – Richard Orriens – Telefoon: 06-5340-0855
 • Zeugen en biggen – Harold Elzinga – Telefoon: 06-22523306

Vleespluimveehouderij

 • Jan Tjassens – Telefoon: 06-53404046

Legpluimveehouderij

 • Judith Hofland – Telefoon: 06-12636265

Biologisch

 • Henk van der Vegt – Telefoon: 06-51344325

FarmConsult

 • Adviseert op het gebied van bedrijfsontwikkeling, stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu,

mestbeleid en diverse subsidiemogelijkheden – Telefoon: 0573 – 288890