Route 2040: Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Sinds 2022 loopt het programma Route 2040, opgericht door het GrAJK.
Dit programma zet je aan het denken over wat bij jouw past en wat je later zou willen ondernemen. Het is geschikt voor alle agrarische jongeren in de provincie Groningen, ongeacht of je van een agrarisch bedrijf komt of helemaal niet!

Het programma bestaat uit 2 delen:
– Jaar 1: Je gaat in een kleine groep aan de slag om te kijken wat bij jouw past. Dit zal plaatsvinden in 10 bijeenkomsten, soms onder begeleiding van specialisten en soms zijn het excursies bij zowel Groningse ondernemers binnen de landbouw als er buiten.

– Jaar 2: Mocht je inspiratie op gedaan om jouw bedrijfsidee verder te brengen, kan je kiezen voor persoonlijke coaching om je plannen verder in de praktijk te brengen. Je gaat ook sparren met andere deelnemers om elkaar te helpen. (Je kan je ook direct aanmelden voor
jaar 2, zonder jaar 1 te doen. We kijken per aanvraag of dit passend is.)

Je kunt je aanmelden tot 30 april via onderstaande links:
Inschrijfformulier jaar 1: https://forms.gle/4xLv7KMA3RVEBKJ5A
Inschrijfformulier jaar 2: https://forms.gle/dnwLWtsavPLrBA6D9

Wil je meer informatie over Route 2040? Neem dan contact op met projectleider Ramon Klaassens via
0622311893 of via route2040@grajk.nl


Tik Tok Tammo komt naar Startavond Route2040


Conner Pelgrim nieuwe voorzitter GrAJK

Afgelopen maandag 11 maart is de 32-jarige Conner Pelgrim uit Westernieland verkozen tot de voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij Jarno Rietema de voorzittershamer na vier bewogen bestuursjaren, overdroeg. Jan Bulle uit Nieuwe Pekela en Annegré Smits uit Doodstil zijn verkozen tot algemeen bestuurslid. Rietema uit Oudeschip heeft van de vier bestuursjaren, drie jaar het voorzitterschap op zich genomen met veel enthousiasme, passie en kritische analyses . “Er is niet veel veranderd de afgelopen vier als je PAS-melder of interimmer bent.” zei Rietema in zijn afscheidsspeech. “Wel put ik veel vertrouwen uit de nieuwe uitgezette koers van onze provincie.“Ons motto is altijd “Wij boeren in Groningen en dit zullen we nog een tijd volhouden.”

Het provinciale bestuur bestaat nu uit 7 jongeren werkzaam in de agrarische sector: akkerbouwer Evelien Drenth uit Vlagtwedde is vicevoorzitter en verantwoordelijk voor PR en projecten, akkerbouwer en accountant Lidian Bruining van den Berg uit Scheemda is penningsmeester, melkveehouder Timon Romme uit Niehove is portefeuillehouder melkvee en stikstof, melkveehouder Leon Vonck uit Den Horn is provinciaal afgezante bij het NAJK en portefeuillehouder TLG/NPLG, akkerbouwers Jan Bulle uit Nieuwe Pekela en Annegré Smits uit Doodstil zijn algemeen bestuurslid.

Tevens nam melkveehoudster en ijsmaker Rianne van der Helm tijdens de ALV afscheid als  regiocoördinator en bestuursondersteuner voor het GrAJK.

Voorzitter Pelgrim ziet een heldere koers voor de Groningse agrarische jongeren. “De afgelopen jaren is er ontzettend veel op ons afgekomen. Het is en blijft van groot belang om de stem van de jonge boer te laten horen. Het aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen en innovatieve karakter van de agrarische jongeren kan veel oplossingen bieden. De politiek is aan zet om dit karakter ook te gaan vertonen. “Ik ben blij met het vertrouwen en wil me vol inzetten de komende jaren.”

Conner Pelgrim


Vacature: GrAJK zoekt bestuursondersteuner

💼VACATURE | Bestuursondersteuner in Groningen (12-18 uur)📣

Wij zijn op zoek naar iemand die:
✅ Affiniteit met de agrarische sector heeft
✅ Organisatorisch sterk is
✅ Uit het Noorden komt
Als bestuursondersteuner bij het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK ) ben jij de spin in het web van het bestuur. 🌟

Lijkt dit jou wel wat? Bekijk dan de gehele vacature via de link ➡️https://ap.lc/qTHWQ


Nieuwsflits GrAJK

GrAJK is weer volop aan de slag, het nieuwe seizoen is van start.

Hierbij een update vanuit het Provinciaal Bestuur GrAJK

Nieuwsflits GrAJK – 26 oktober 2023

Voor vragen, neem gerust contact op: info@grajk.nl


Bijeenkomsten Toekomst Landelijk Gebied

De provincie Groningen organiseert in de maand Juni zeven inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Groninger platteland. Over het herstel van de natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water, en voor het behoud van een landbouwsector die hier aan bijdraagt, die past binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor wie zich wil informeren over wat er in zijn of haar omgeving speelt en wie hierin mee wil denken.

De basis voor de bijeenkomsten is de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die de Provinciale Staten op 22 februari hebben vastgesteld.
De provincie neemt dit jaar de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te maken, samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 gereed moet zijn. De datum, tijd en locatie in uw omgeving en meer informatie vindt je op op www.provinciegroningen.nl/tlg

Iedereen die wil, waaronder mede overheden, agrariërs en inwoners, kan zich tijdens één van deze bijeenkomsten in het gebied laten informeren over het proces naar een gebiedsplan in 2024, over de opgaven in het eigen deelgebied en de mogelijke oplossingen, zoals beschreven in de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. Hier vindt je de publieksvriendelijke versie van de startnotitie. Deze bijeenkomsten zijn tevens een kennismaking met gebiedsregisseurs en verkenners, zij zijn gastheer en gastvrouw.

Meer informatie vindt je op www.provinciegroningen.nl/tlg

Overzicht inloopbijeenkomsten

Datum Deelgebied Tijd Locatie Adres
Donderdag 1 juni Waddenkust en Wierdenland 19.00 – 22.00 uur Het Hogeland College A.G. Bellstraat 2 Warffum
Dinsdag 6 juni Gorecht 19.00 – 22.00 uur Dorpshuis de Tiehof Bakkerweg 4 Onnen
Donderdag 8 juni Westerwolde 19.00 – 22.00 uur Partycentrum Rendring Schoolstraat 8 Vlagtwedde
Dinsdag 13 juni Veenkoloniën 19.00 – 22.00 uur Borgerswoldhoeve Flora 2, Veendam
Woensdag 14 juni Zuidelijk Westerkwartier 19.00 – 22.00 uur De Postwagen Hoofdstraat 53 Tolbert
Donderdag 15 juni Centrale Woldgebied en Duurswold 19.00 – 22.00 uur MFC Houtstek Hoofdweg 9a Slochteren
Donderdag 15 juni Het Oldambt 19.00 – 22.00 uur De HarbourClub Havenkade West 3, Winschoten

Gebied Verkenner Gebiedsregisseur Contact
Westerwolde Kees van Es Olaf Slakhorst westerwolde@provinciegroningen.nl
Veenkoloniën Peter Gelling Amarens Reitsma veenkolonien@provinciegroningen.nl
Oldambt Marja van Schie Amarens Reitsma oldambt@provinciegroningen.nl
Gorecht Rieks van der Wal Menno van der Meer gorecht@provinciegroningen.nl
Centraal Woldgebied en Duurswold Sytse Kroes Ronnie Vos duurswold@provinciegroningen.nl
Waddenkust en Wierdenland Martha Buitenkamp  Mathijs Niehaus wierdenwadden@provinciegroningen.nl
Zuidelijk Westerkwartier Henk Kosters Maickel Burgers westerkwartier@provinciegroningen.nl

Contributienota GrAJK 2023

Binnenkort starten wij de inning van de contributie.

De GrAJK contributienota voor 2023 zal binnenkort per email verzonden worden naar het bij ons bekende emailadres. Vanaf 2018 geldt voor ieder lid hetzelfde tarief. Dit is vastgesteld op de ALV dit jaar om het systeem van contributies te vereenvoudigen.

Contributie wordt betaald per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Dit loopt niet parallel aan een seizoen, dat van september tot september loopt. Leden die op de peildatum van 1 januari 2023, 36 jaar of ouder zijn, worden automatisch donateur. Omdat wij nog wel eens vaststellen dat sommige mail in de spam verdwijnt, verzoeken wij je graag ook daar te kijken of de factuur ontvangen is.

De contributie van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) bedraagt € 70,00 per persoon. Leden die géén automatisch incasso hebben, betalen € 5,00 administratiekosten. Wil je dit nog wijzigingen, dan kan dat via dit Formulier Doorlopende machtiging.


Schrijf je in voor Project Route2040

Wij kijken terug op een zéér geslaagde avond en startbijeenkomst van ons project Route2040 in Euroborg Groningen afgelopen vrijdagavond. Dit Groninger project biedt ontzettend veel mooie kansen aan ondernemende agrarische jongeren die een volgende stap willen zetten met zichzelf of het bedrijf.

Lees de inspirerende verhalen en ervaringen van een deelnemer uit het eerste jaar.
Deelnemer Conner Pelgrim deelt ervaringen Route2040

Mocht je al overtuigd zijn schrijf je dan nu gelijk in:

Klik hier Route 2040 toelichting voor uitgebreide informatie over beide leerjaar trajecten.

Route 2040

Jonge Groningse boeren hebben ideeën en dromen over hun bedrijf in 2040. GrAJK gaat daar bij helpen!

Graag nodigen wij jou uit voor de startbijeenkomst op vrijdagavond 31 maart 2023.

We starten tussen 19:00 uur – 19:30 uur, inloop met koffie/thee

Opening     Avondvoorzitter Boerin Agnes vd Ven, bekend van Boer zoekt Vrouw

Ervaringen   Deelnemers seizoen 2022-2023 delen hun ervaringen

Spreker    Een inspirerend ondernemersverhaal van Ingrid Eefting

Omdenkshow
Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws. Een inspirerende en hilarische show!

Pauze

Spreker Erben Wennemars
Meervoudig wereldkampioen schaatsen en boerenzoon Erben Wennemars is enthousiast, gedreven en ambitieus. Erben spreekt over intrinsieke motivatie waarbij hij een link maakt naar zijn schaatscarrière en zijn huidige leven. Momenteel is Erben analist bij de NOS tijdens schaatswedstrijden en zet hij zich in voor het Jeugdsportfonds.

Het belooft een inspirerende en leerzame avond te worden!

Aanmelden kan HIER

Uiteraard sluiten wij deze avond af met borrel. Tot de 31ste!


Jonge Boeren Kieskompas PS

We zijn het er allemaal over eens, we hebben het mooiste beroep wat er bestaat en daar zijn we trots op! Tegelijkertijd staan we met elkaar voor een hele hoop uitdagingen: ‘Hoe ga ik op een goede manier het bedrijf voortzetten? Hoe zorg ik dat mijn stallen blijven voldoen aan alle milieunormen? Hoe zorg ik voor een gezonde bodem en voldoende water?’ Allemaal overwegingen en dilemma’s die de Groningse boeren en tuinders elke dag proberen om te zetten in kansen.Ook wij als GrAJK zijn als agrarisch belangenbehartigers dag in dag uit met deze onderwerpen bezig. Voor een gezonde en waardevolle agrarische sector in Groningen en in het belang van onze voedselvoorziening  is het essentieel dat boeren en tuinders hun stem luid en duidelijk laten horen:  in de provincie en bij gebiedsgerichte aanpakken. Maar misschien wel de belangrijkste stem die zij hebben is hun stembiljet voor de Provinciale Staten-verkiezingen! De stemmen die wij op woensdag 15 maart uitbrengen, bepalen de samenstelling voor de Provinciale Staten en de Waterschappen voor de komende vier jaar. Indirect geven onze stemmen dan ook invulling aan de Eerste Kamer in Den Haag. 15 maart, een belangrijke dag dus! We roepen jou op om woensdag 15 maart een weloverwogen stemkeuze te maken! Om je daarbij te helpen hebben wij het ‘Jonge’ Boeren KiesKompas gemaakt; een overzicht van de provinciale politieke partijen en hun standpunten over de agrarische sector. Doe er je voordeel mee!“In tegenstelling tot de politiek is dit Agrarisch Kieskompas niet versplinterd, doe er je voordeel mee’.
———————————————————————————————————————————————————————-

Europarlementaries Bas Eickhout (GL) op bezoek in Groningen

Dinsdag 21 februari bezocht Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) een bezoek aan het ouderlijk akkerbouwbedrijf van GrAJK-bestuuder Evelien Drenth met NAJK-dagelijks bestuurder Peter Meedendorp en GrAJK-voorzitter Jarno Rietema.  Tijdens het bezoek is het NAJK actieplan Green Deal aangeboden aan de Europarlementariër.

 Jonge boeren kunnen de doelen uit de Green Deal niet halen zonder ondersteuning van maatschappij en beleidsmakers. Daarom heeft NAJK in het actieplan Green Deal maatregelen geschreven die boeren en tuinders nodig hebben om aan de doelen te kunnen voldoen. Er wordt veel gevraagd van de boeren van de toekomst, daarom wordt het tijd om ook iets terug te vragen.

In gesprek
Er is gesproken over effecten van de derogatiebeschikking, Europese doelstellingen met betrekking tot het reduceren van gewasbeschermingsmiddelengebruik, belonen voor duurzaamheidsinspanningen en dat het belangrijk is dat Europese beleidsmakers de positie van de jonge boer in gedachten houden bij het verder uitwerken van de Green Deal. Tijdens een rondleiding op het akkerbouwbedrijf hebben we laten zien waar jonge boeren in de praktijk tegen aan lopen en wat de sector te bieden heeft.

 

Kom naar het verkiezingsdebat in Groningen op 7 maart

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Deze zijn voor de land- en tuinbouw in Nederland misschien wel de belangrijkste statenverkiezingen ooit. Het gaat over onze sector, jouw toekomst.

Verkiezingsdebat op dinsdagavond 7 maart

Wil je weten wat de standpunten en meningen zijn van de verschillende politieke partijen in jouw provincie? GrAJK organiseert samen met LTO Noord op 7 maart een landbouwverkiezingsdebat met diverse politieke partijen.

Datum: Dinsdagavond 7 maart 2023
Locatie: Boerderij Hermans Dijkstra. Reinste Abdenaweg 1, 9681 BC Midwolda.
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, het debat start om 20.00 uur

Ben je erbij?

Meld je dan aan.

De toekomst van de land- en tuinbouw en een vitaal platteland

In Groningen speelt er veel op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de stikstofdiscussie, het Transitie Landelijk Gebied, het waterbeheer, de kansen van duurzame energie en de gevolgen van aardbevingsschade en faunaschade. Daarbij hebben de provincies meer invloed dan voorheen, zij geven uitvoering aan alle plannen voor onze sector. Het gaat dus over heel veel onderwerpen, waarover de Statenleden onder leiding van Eke Folkerts die avond gaan discussiëren.

Wil je weten wat de meningen van de verschillende partijen zijn, om jouw keuze te maken? Kom dan naar het verkiezingsdebat, over ons vitale platteland en agrarische sector, over jouw toekomst.

Wij zien je graag op dinsdag 7 maart.


GrAJK in Brussel:

EU natuurherstelwet & Young Farmers Congres

Afgelopen week zijn jongeren van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) op bezoek geweest in Brussel op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Dit bezoek vond gelijktijdig plaats met het European Young Farmers Congres waar jonge agrariërs uit alle lidstaten samenkomen.

Voorafgaand het congres gingen de jongeren in gesprek met Annie Schreijer, waarin zij aangaf grote zorgen te maken over de natuurherstelwet. Deze wet is een onderdeel van de Europese Green Deal waarin bindende doelstellingen staan voor natuurherstel, maatregelen voor habitats die niet zijn beschermd binnen de natura 2000 gebieden en het maken van verbindingen tussen natuurgebieden. Deze regelgeving heeft veel impact op de Nederlandse landbouwsector om het zich in een sterk verstedelijkt gebied bevindt.

Thema’s van het congres waren innovatiekracht en de rol van jonge boeren in de voedselvoorziening. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski uitte zijn zorgen over de toenemende vergrijzing in de landbouw en dalende landbouwarealen. Jarno Rietema, voorzitter GrAJK: “De uitspraken van de EU landbouwcommissaris zijn wij blij mee, helaas zien we in de dagelijkse praktijk dat er voorstellen uit de Green Deal voortkomen waar we als jonge boeren niet mee uit de voeten kunnen. Dat baart ons grote zorgen.”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groninger Statenleden ontvangen 12 aanbevelingen

Ter voorbereiding op de provinciale statenverkiezingen, die plaats zullen vinden in maart 2022, heeft het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) een checklist gepresenteerd aan de deelnemende partijen en statenleden. De eerste overhandiging was aan Jesper Bergsma, fractielid CDA.

Voorzitter Jarno Rietema (L) overhandigt de checklist aan Jesper Bergsma (R) van het CDA

“In deze periode met veel onzekerheden op het gebied van landbouwbeleid, snakt de agrarische sector naar perspectief” aldus voorzitter Jarno Rietema. “Zoals het nu lijkt met de plannen van het kabinet, krijgt de provincie veel te zeggen over de indeling van het landelijk gebied. We hopen dat deze checklist een goede dosis inspiratie en boerenverstand geeft voor een perspectiefvolle invulling van het verkiezingsprogramma van diverse partijen.”

Enkele belangrijke speerpunten voor het bieden van perspectief aan agrarische jongeren zijn volgens het GrAJK: het vergoeden van alle mijnbouwschade; legalisering PAS-melders; groeimogelijkheden voor intensieve veehouderij en geen extra landbouwgrond om te zetten tot natuur. Ook vindt het GrAJK belangrijk om trots te zijn en het uitdragen dat Groningen dé landbouwprovincie is en zal blijven.

Bekijk de gehele checklist!

Jonge boeren richten Makelaardij Van der Wal op

Als ludieke reactie op de doelenbrief van minister Christianne van der Wal, die op vrijdag 10 juni verscheen, hebben de jonge boeren en tuinders van Nederland Makelaardij Van der Wal opgericht. Een makelaardij gespecialiseerd in agrarisch vastgoed. Om deze actie kracht bij te zetten verandert de homepagina van www.najk.nl de komende dagen in een makelaarspagina, waarop de jonge boeren door middel van foto’s en video’s hun bedrijven ‘aanbieden’ en met het Te Koop-bord aandacht vragen voor deze onmogelijke stikstofplannen.

‘Bent u op zoek naar een ruime kavel voor uw datacenter of bent u projectontwikkelaar en op zoek naar een geschikte locatie voor zonnevelden, windmolenparken, parkeerterreinen of een betonnen industriegebied? Bij Van der Wal bent u aan het juiste adres!’, luidt de slogan van Makelaardij Van der Wal. Met dank aan de stikstofcrisis en de daarbij beschikbaar gestelde opkoopregeling hebben ze veel agrarisch vastgoed in handen kunnen krijgen. Het actuele aanbod is te zien op de daarvoor bestemde pagina.

Groeiend aanbod
Naast het makelaarsbord van Van der Wal doen verschillende boeren hun verhaal. De doelen zijn een strop voor veel agrarische ondernemers. Het staat de toekomst van de jonge boeren in de weg. Om te kunnen investeren in slimme oplossingen en een duurzame bedrijfsvoering heb je als ondernemer perspectief en realistische doelen nodig. “Wij, creatieve jonge ondernemers met energie, zien uitdagingen en willen die aangaan! Hiertoe hebben wij wel meer nodig dan een ingekleurd kaartje van Nederland”, zegt NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Tijd voor actie!
Met deze ludieke actie vragen wij, jonge boeren, aandacht voor onze toekomst. Voor realistische opgaven en vooral helderheid over een toekomstperspectief! Daarom voeren de jonge boeren en tuinders actie.

Wil jij de actie ook kracht bij zetten? Download en print het ‘Te Koop’-bord, hang het bord voor je raam, zet het in de tuin of neem deze woensdag 22 juni mee naar de boerenacties.

#wijwillentoekomst
Om onze aanbod-pagina zo goed mogelijk te vullen, ontvangen wij graag al jullie foto’s met de makelaarsborden. Deel deze op social-media met de hashtags #wijwillentoekomst en #NederlandisGeenKleurplaat of stuur je foto naar communicatie@najk.nl.

Deze actie is een initiatief van de jonge boeren en tuinders van Nederland.


 

Vrijdag 1 april aftrap

Toukomstproject Route 2040

Vrijdag 1 april trapt GrAJK af met het project Route2040.
Een project gestart om jong agrariërs te inspireren en interactief aan de slag te laten gaan met ondernemerschap en zijn of haar toekomst.

Wanneer: Vrijdag 1 april as.

Hoe laat: Inloop vanaf 19:00 Start 19:30

Locatie: Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda

Kom jijvrijdag naar onze sprekers luisteren onder leiding van Rob Mulder?
✅Klaas Jan Olthof:
“We zijn een betoncentrale naast ons melkveebedrijf begonnen onder het motto, dat doen we gewoon”.
Meer informatie over het bedrijf van Klaas Jan is te vinden op: https://www.olthofgroep.nl/
✅Arno Donkersloot:
“Jenever gaat dood, lang leve jenever”.
Meer informatie over het bedrijf van Arno is te vinden op: https://www.hooghoudt.nl/
✅Jan van Halst:
“Als je denkt dat je er bent, begint het pas”
Meer informatie over Jan van Halst is te vinden op: http://janvanhalst.nl/ of neem alvast een voorproefje op zijn verhaal via:
https://www.youtube.com/watch?v=eu2kCLUIKkg

Terugblik ALV & Bestuurswisseling bij het GrAJK

Op maandag 21 maart jl. hebben we na vier intensieve jaren afscheid genomen van onze bestuurders Paulien van Beesten, Robert Winter en Koos Meeuwes. Het GrAJK heeft enorm veel gehad aan deze toppers! Paulien heeft de sponsoring en communicatie naar een hoger niveau getild. Robert heeft zich vastgebeten in het stikstofdossier en weet de materie en gevolgen duidelijk over te brengen bij de politiek. Koos heeft ervoor gezorgd dat ook jonge boeren vertegenwoordigd zijn bij de Agrotafel.

Gelukkig blijven we niet alleen achter. Lidian Bruining van den Berg, Conner Pelgrim en Timon Romme gaan ons team versterken.
Zo blijven we ons inzetten voor de mooiste sector.

Kop d’r veur! #wijboereningroningen

Vlnr: Jeroen Wolters, Paulien van Beesten, Thea Buseman, Conner Pelgrim, Lidian Bruining van den Berg, Evelien Drenth en Robert Winter. Onderste rij: Timon Romme, Jarno Rietema, Koos Meeuwes.

 

 


Nieuwsbrief GrAJK

Deze nieuwsbrief staat vol met o.a. leuke bijeenkomsten, die we aankomende maanden gaan organiseren❗
Graag tot ziens!
Nieuwsbrief

PERSBERICHT : Geen zwaarden maar ploegscharen!

In de tuin van het gebouw de Verenigde Naties in New York staat het beeld van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. Het beeld is in 1958 geschonken door de toenmalige Sovjet Unie aan de VN. Het beeld staat symbool voor het einde van geweld en het begin van de wereldvrede. Een behoorlijke contradictie met de huidige hartverscheurende ontwikkelingen in Oekraïne veroorzaakt door de aanbieder van het standbeeld. Het is een regelrechte humanitaire ramp.

Als we de alarmerende geluiden horen van Dhr. Kees Huizinga, de Nederlandse boer in Oekraïne, komt de voedselzekerheid in sommige werelddelen in gevaar door deze oorlog. Het is namelijk nu de tijd om gewassen te zaaien  die geoogst kunnen worden. En er is een gebrek aan uitgangsmateriaal, personeel en infrastructuur.

Ook in de rest van de wereld voelen mensen en bedrijven de impact. Dat geldt ook voor jonge boeren in Groningen, wiens relevantie alleen maar zal toenemen in de discussie over voedselzekerheid en -toegankelijkheid. De agrariërs hebben te kampen met stijgende prijzen van energie, gewasbescherming, veevoer, materialen en kunstmest. Tevens leidt een lagere beschikbaarheid van kunstmest en gewasbescherming tot lagere opbrengsten per hectare als het gebruik minder wordt. De forse kostenstijgingen voor boeren en tuinders komen nog niet terug in de prijs die zij voor hun product krijgen, waarmee het verdienvermogen verder onder druk komt te staan. Daardoor produceren sommige pluimveehouders nu al onder kostprijs. Betreft de economische voedseltoegankelijkheid (en dus zekerheid), is het niet wenselijk om de stijgende kosten in het geheel op het bordje te leggen van de consument.

Het belang van voedselproductie wordt door deze oorlog onderstreept. Maar juist op het boerenerf ontstaan er moeilijkheden in de liquiditeit. Daarom roept het GrAJK de beleidsmakers op om maatregelen te nemen die bijdragen aan toegang voor voedsel voor alle inkomensgroepen. Het GrAJK ziet op de korte termijn mogelijkheden in rode diesel voor landbouw (of behoud van blanke diesel en dat de accijns terug te vorderen zijn), de gebruiksruimte voor kunstmest ook te mogen invullen met dierlijke mest en het 4% niet-productief areaal terug te draaien die anders per ingang 2023 zal ingaan om in aanmerking te komen voor de basispremie van het GLB.

Het GrAJK onderstreept het belang van een stabiele landbouw waarbij de aanwas van jonge boeren onmisbaar is in een wereld die onzekerder is dan wat het lijkt. Deze aanwas wordt niet bereikt door uitkoop, onopgeloste stikstofproblematiek, mijnbouwproblematiek, steeds veranderende regelgeving en ongefundeerde uitspraken van politici. Maar wel door op korte termijn te werken aan kostprijsverlaging en op de lange termijn te werken aan stabiele regelgeving, toetsing van nieuwe beleidsplannen op de voedselvoorziening en praktijkkennis bij politici en beleidsmakers.  Wij willen geen zwaarden maar ploegscharen!


BHV cursus op 15 januari gaat door in aangepaste vorm!

Als GrAJK-lid willen we jou weer in de gelegenheid stellen om een BHV cursus of herhalingscursus via Cursuscentrum de Brug te volgen. Door het volgen van deze cursus voldoe je als bedrijf aan de wettelijke verplichting. Dit jaar kan de cursus grotendeels digitaal aangeboden worden, waardoor je alleen voor het praktijkgedeelte (circa 1,5 uur) in kleinere groepen bijeen komt.

Het praktische gedeelte van de BHV-cursus zal plaats vinden op zaterdag 15 januari 2022.

De kosten voor deze cursus zullen ongeveer € 110,00 zijn, dit is dan incl. BTW, oefenmateriaal, toets en certificaat.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, voor opgave mail: info@grajk of bel/app Sieta: 06-30334278

                           BHV Basis

 


Samenwerkingovereenkomst met LTO verlengd

De afgelopen weken zijn vertegenwoordigers van LTO Noord langs geweest bij de verenigingen GrAJK, AJF, DAJK, FAJK, HAJK, GAJK, en OAJK om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Willem Dinkla, ondertekende het contract namens de GrAJK.
Dit is donderdag 22 april definitief bekrachtigd met een videogesprek tussen LTO Noord en de AJK’s.

Sinds 2016 hebben de provinciale AJK’s en LTO Noord een samenwerkingsovereenkomst. Bij beide organisaties leefde echter de wens om een stap verder te gaan in de samenwerking om daarmee te werken aan de gezamenlijke doelstelling: “het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige agrarische ondernemers.

Lees hier het persbericht

Digitaal ’teken’ moment LTO Noord & AJK’s


Groningen verkwanselt landbouwgrond

Wordt er geluisterd? Eind 2020 overhandigde het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) haar visie aan de Provinciale Staten. Doelen van de visie? In gesprek blijven, ruimte voor ruimte en toekomstperspectief voor de jonge boer in onze landbouwprovincie.

De Groningse, jonge, boer is geraakt. Op dinsdagmiddag 13 april 2021 kregen landbouwers in Oudeschip de mededeling van de provincie/gemeente: ‘Ontwikkeling bedrijventerrein in de Oostpolder’ voor het creëren van werkgelegenheid en voor het stimuleren van de economie. Daarnaast is middels het ingetreden Wet voorkeursrecht gemeenten beslag gelegd op de landbouwgrond. Hiermee heeft de provincie voor zichzelf de positie verworven om via eerste recht van koop gebiedsontwikkeling te kunnen sturen.

Bijna 600 hectare eersteklas poldergrond zal in een nog nader te besluiten bestemmingsplan ingeruild worden voor industrie en daar bijbehorende blauwgroene diensten. Deze aankondiging van verlies van zo’n grote oppervlakte eersteklas poldergrond is een verlies voor de provincie. En is daarom ook een direct verlies voor de jonge agrariër en de toekomst van de landbouw in Groningen.

Het vervreemden van 600 hectare schaarse grond naar industrie draagt bij voor extra druk op de grondmarkt. Waar een jonge boer het al lastig heeft om het bedrijf over te nemen, wordt het daardoor nog lastiger om in de toekomst te investeren voor een gezonde bedrijfsvoering. Juist in tijden waarin het woord extensivering en verruiming van het bouwplan in de mode zijn gebeurt dit.

Harold Overmars, dagelijks bestuurder van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) stelt: ‘’Grond is het fundament van het boerenbedrijf. Wanneer provincies en gemeenten betreft ruimtelijke inrichting blijven kiezen voor de industrie met het grote geld zal er naast de verpaupering van het Nederlandse landschap geen toekomstperspectief meer zijn voor de jonge boer’’.

Keuzes. Naast de plannen om landbouwgrond in te ruilen voor meer industrie zijn er nog geen concrete oplossingen voor de knelgevallen in het stikstofdossier. Moet het ene probleem niet eerst worden opgelost voordat het volgende probleem gecreëerd wordt?

Of komt de provincie toch met landaanwinning als oplossing voor het (stikstof)ruimtegebrek. Het GrAJK pleit om de discussie ruimte voor ruimte voort te zetten. Maar de vraag is of er überhaupt wordt geluisterd?!

 


Jarno Rietema ziet heldere koers als nieuwe voorzitter

 

Afgelopen woensdag 31 maart is Jarno Rietema uit Oudeschip verkozen tot de voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dit gebeurde tijdens de online Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij Willem Dinkla de voorzittershamer coronaproof overdroeg. Dinkla uit Bellingwolde heeft het provinciaal bestuur van de agrarische jongeren 3 jaar geleid met veel passie en inzet. Met het aftreden van Dinkla is daarnaast Evelien Drenth toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. “Ik zal mijn rol binnen het bestuur gaan missen. Het waren bewogen jaren voor jonge boeren, waarbij het stikstofdossier en de aardbevingsschade hoog op de agenda stonden en nog steeds staan. Het is vooral belangrijk om kansen te zien en niet te denken in bedreigingen.  Ik ben blij dat met mijn afscheid ook weer enthousiaste jonge aanwas is gevonden. In deze tijd van emotie politiek en grote uitdagingen is het belangrijker als ooit.” aldus Dinkla.

Het GrAJK heeft ruim 600 leden in de provincie Groningen. Naast belangenbehartiging op meerdere bestuurlijke niveaus binnen de mooiste provincie werkt het bestuur als communicatievat naar het landelijk georganiseerde NAJK. Het Groningse bestuur heeft 7 verenigingen onder haar vleugels die zelfstandig opereren: AJK Oldambt, AJK Veenkoloniën, AJK Westerwolde, AJK Westerkwartier, AJK Midden, AJK ´t Hogeland en Jonge Agrarische Vrouwen.

Het provinciale bestuur bestaat nu uit 7 jongeren werkzaam in de agrarische sector: melkveehouder Luuk Volker uit Bad Nieuweschans is penningmeester, melkveehouder Robert Winter uit Loppersum is portefeuillehouder stikstof, akkerbouwer Koos Meeuwes uit Uithuizermeeden heeft de portefeuille mijnbouw, akkerbouwer en graanhandelaar Thea Buseman uit Scheemda is vicevoorzitter en is provinciaal afgezante bij het NAJK, melkveehouder Paulien van Beesten uit Thesinge is portefeuillehouder acquisitie en marketing en akkerbouwer Evelien Drenth uit Vlagtwedde is algemeen bestuurslid. Autonoom loonwerker Jeroen Wolters uit Mensingeweer is regiocoördinator en treedt naast bestuursondersteuner op als projectmanager.

Rietema ziet een heldere koers voor de Groningse agrarische jongeren. ‘’We hebben met ons bestuur een mix van verschillende persoonlijkheden, bedrijven en kennis. Eind van 2020 hebben we onze visie gedeeld waarin we verschillende uitdagingen en toekomstperspectieven van de jonge boer uitschrijven. Het is gelukt om inpolderen op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Nu verdienen de andere visie-onderdelen prioritiet bijvoorbeeld beloning van emissiearme stallen. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, zij zijn de mensen die over 30 jaar graag nog in Groningen willen ondernemen. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen. Dat gaat met dit bestuur zeker lukken!”
#wijboereninGroningen


UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering (ALV) online

Woensdag 31 maart 2021 om 20.00

Beste GrAJK-lid

Graag nodigen wij jou uit voor de ALV van GrAJK
Uitnodiging ALV GrAJK 31032021.docx
Vanwege de huidige situatie rondom COVID-19 zal de ALV dit jaar wederom digitaal gehouden worden.
Aansluitend aan de ALV wordt er een online BINGO georganiseerd. Klinkt lastig, maar is erg makkelijk!

Uiteraard horen bij een BINGO ook mooie prijzen! Denk daarbij aan cadeaubon van BTN de Haas of Rianne’s Boerderij IJs, een mooi GrAJK shirt of een trekker fan pakket! Geef je dus snel op.

Je ontvangt de link na aanmelding:
https://forms.gle/3KbdFCh2mYDCZ8E1A


Overzicht webinars voor GrAJK leden

Heb jij dat ook? Door de bomen het webinar bos niet meer zien? Hieronder vindt je een overzicht van de webinars die deze week voor jou als GrAJK lid op de planning staan.

✦ Wanneer? Dinsdag 9 maart vanaf 20:00 uur ✦ Voor wie? Voor alle leden binnen het GrAJK & NAJK ✦  
✦ Wanneer? Woensdag 10 maart vanaf 20:00 uur ✦ Voor wie? Voor alle leden binnen het GrAJK & NAJK ✦  
💠GrAJK & JAV Groningen 💠 organiseren Webinar i.s.m. Anton Burema van Rabobank Groningen-Drenthe:
✦ Wanneer? Donderdag 11 maart 2021 vanaf 20:00 uur ✦ Voor wie? Voor alle leden binnen het GrAJK/JAV ✦  
Deelnemen aan het webinar: kan via deze link
✦ Wanneer? Woensdag 10 maart vanaf 20:00 uur ✦ Voor wie? Voor alle leden binnen het GrAJK ✦  
Aanmelden kan hier: NISCOO Bijeenkomst Verzilting
✦ Wanneer? Vrijdag 12 maart vanaf 20:00 uur ✦ Voor wie? Voor alle leden binnen het GrAJK & NAJK ✦  
Aanmelden kan via: Facebook

NAJK wil inpoldering op formatietafel

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK) kwam vorig najaar met een visiedocument waarin zijn pleitten voor inpoldering. NAJK steunt GRAJK hierin volledig en wil dit thema op de formatietafel van het nieuwe kabinet. Vanmorgen bleek uit een nieuwsbericht dat LTO Nederland ook voor inpoldering van nieuwe landbouwgronden is. NAJK is blij met de bijval van LTO Nederland.

Inpoldering is iets waar Nederland groot mee is geworden, en wat ons internationaal gezien ook echt op de kaart heeft gezet. “Het is heel goed dat LTO Nederland ook pleit voor inpoldering van nieuwe vruchtbare landbouwgronden. Iedereen wil onze grond hebben: industrie, woningbouw, overheden en natuurorganisaties. Grond is schaars en daarom is nieuwe ingepolderde landbouwgrond van harte welkom. Een mooi en bekend voorbeeld hiervan is de inpoldering van Schiphol in de Noordzee”, stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK wil samen met LTO Nederland optrekken om dit thema na de komende Tweede Kamerverkiezingen op de formatietafel te krijgen. NAJK hoopt dat andere landbouwpartijen hier ook bij aansluiten! “Laten we gezamenlijk de strijd om de ruimte aangaan en nieuwe landbouwgrond boven water halen!”, aldus Meijer.


Visie Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt

GrAJK bestaat uit jonge agrariërs die graag vooruitdenken en plannen maken voor de toekomst.
Hierbij denken agrarische jongeren in duurzaamheid, duurzaamheid in de vorm van een bedrijf dat kan blijven bestaan voor de volgende generatie en dit op een zo verantwoordelijk mogelijke manier doet.
Er komt veel op de jonge agrariërs af, kringlooplandbouw, personeel, schaalgrootte, bedrijfsovernames, techniek en innovatie.
Hier lees je het volledige visie-document waarin is beschreven hoe het GrAJK aankijkt tegen de toekomst en hoe de jonge agrariër deze graag voor zich ziet.

Mocht u naar aanleiding van onze visie vragen hebben lichten wij deze graag toe, hiervoor kunt u mailen naar info@grajk.nl of bellen met Thea Buseman op: 06-15150565

 


Spaarbodem

‘Wees zuinig op je grond, het is je inkomen!’

Frederik Schulte Ostermann is een groot voorstander van niet-kerende grondbewerking, een methode die hij inmiddels al tien jaar toepast. “Je creëert er een beter bodemleven mee in de bovenste 15 centimeter van je grond, de laag die je dagelijks bewerkt. De humus blijft bovenin en je houdt er het wortel- en gangenstelsel mee intact. Daardoor kunnen alle bodemprocessen hun gang blijven gaan, wat de bewerkbaarheid ten goede komt. Dat zie ik direct terug in mijn opbrengsten.” 

Frederik (37) heeft een veelzijdig akkerbouwbedrijf in Usquert, in de kop van Groningen. Op 100 hectare land teelt hij uiteenlopende gewassen, van wintergerst en -tarwe tot sjalotten, uien en aardappelen. Als neventak verzorgt de Usquerter opslag en overslag van graan voor derden én voert hij loonwerk uit met zijn combine.  

Diepwoeler

Frederik Schulte Ostermann bij de Sumo diepwoeler

De grond waarin hij zijn gewassen verbouwt varieert van zand tot zware klei, en alles wat daartussen zit. “Lastige grond voor machines,” aldus Frederik. “Maar omdat ik mijn percelen zo gunstig mogelijk heb ingedeeld en over een  uitgebreid machinepark beschik, kan ik er tóch mee uit de voeten. De enige landbouwmachine die ik huur, is een machine die voor mij de ploeg vervangt, namelijk de Sumo diepwoeler mét een bijbehorende trekker van 400 pk. De zes ‘poten’ van de diepwoeler, die tot 50 centimeter diep  gaan, voorkomen versmering van de bodem, terwijl gekantelde schijven ervoor zorgen dat de bovenlaag ondertussen goed gehusseld wordt. In dezelfde werkgang drukt een walsachtige rol de bovenlaag vervolgens stevig vast, waardoor de grond zelfs na een flinke regenbui al weer snel is in te zaaien.”

Van anderen leren

Frederik doet mee aan Spaarbodem, in de themagroep bodemstructuur. Toen het project voorbij kwam,
hoefde hij niet lang na te denken. “Mijn motto is dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Je kunt altijd iets van anderen leren en Spaarbodem helpt daarbij.” Zelf is Frederik inmiddels de hele wereld over geweest om nieuwe landbouwtechnieken te bekijken en hij is graag bereid om zijn kennis en ervaring met anderen te delen. Frederik: “Iedereen is van harte welkom om bij mij te komen kijken, zoals laatst bij een demo met de diepwoeler, of als het gaat om het gebruik van de nieuwe generatie VF-banden, waarbij een druk 0,7 bar al volstaat.”

“Wees zuinig op je grond”

Als hij de vraag krijgt of hij nog een tip heeft voor collega-akkerbouwers, is Frederik stellig: “Je grond is je inkomen, dus wees er zuinig op! Ik kom nog steeds situaties tegen waarin percelen onder barre omstandigheden worden omgeploegd. Als je je bodem op die manier dichtslibt, zet je jezelf tien jaar terug in de tijd.”

Goedbezochte demo minimale bodembewerking, groenbemestermengsels en uitspoeling

Het onderwerp minimale bodembewerking stond onlangs centraal tijdens een goedbezochte demodag bij SPNA-proefboerderij Kollumerwaard. De demonstratie werd georganiseerd vanuit de projecten Spaarbodem en Perceelemissie, in nauwe samenwerking met NKG-groep Fryslân en Groningen. 

De bezoekers van de demo kregen zeven machines te zien die op minimale diepte een gewas of groenbemester effectief kunnen doden,

bezoekers van de demo

waardoor in korte tijd een schoon zaai- of plantbed ontstaat. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte om groenbemesters tot het in voorjaar te laten staan en pas dan te bewerken. De gedemonstreerde machines, de Struik overtopfrees, Celli overtopfrees, Celli biofrees ‘Geohobel’, EuM vibrocat cultivar, Treffler TGA cultivar en de Karat met Koralin beitels, trokken veel bekijks.

Proef effect onkruidbespuiting op groenbemesters

Naast de demonstratie van de machines kregen de bezoekers een toelichting op de proef ‘Effect voorjaarsonkruidbespuitingen op de groei en ontwikkeling groenbemesters’. Het doel van deze Spaarbodem-proef is om te achterhalen of onkruidbestrijding die in de wintertarwe in het voorjaar heeft plaatsgevonden effect heeft op de groenbemester(s) die erna worden gezaaid.

Afspoelingsmaatregelen in zaaiuien

Vanuit het project Perceelsemissie maakte de demo-/proef ‘Effect van afspoelingsmaatregelen in zaaiuien’ deel uit van het programma. Het doel van de proef is om inzicht te krijgen van het effect van diverse maatregelen op de afspoeling van hemelwater. De proef is dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. De maatregelen woeltand, schoffelen en een combinatie van beide zijn dit jaar herhaald, om te kunnen beoordelen hoe betrouwbaar en robuust de behaalde resultaten uit 2019 zijn.

Niet Kerende Grondbewerking (NKG): optimaliseren en op zoek naar de juiste strategieën

Poten na klepelen en inwerken deelnemers

De studiegroep NKG in Groningen/Friesland, tevens aangesloten bij het project Spaarbodem, heeft als primair doel het systeem van niet kerende grondbewerking verder te verbeteren. De studiegroep loopt parallel met vier andere studiegroepen in het land. 

Inmiddels boeken veel akkerbouwers al jaren goede resultaten met NKG. Ze zien de bodemstructuur en de draagkracht sterk verbeteren en hebben veel meer waterberging bij heftige neerslag. Afgelopen voorjaar was het wel even spannend: groenbemesters kwamen vitaal uit de winter en moesten nog weggewerkt worden.
Toch is het over het algemeen prima gelukt om tot goede zaai- en pootbedden te komen, natuurlijk ook geholpen door het droge weer in het voorjaar.

Uit een evaluatie net vóór de zomer bleek onder andere:

  • Over het algemeen is men ervan overtuigd dat NKG veel voordelen had na de afgelopen natte herfst en winter. Een bodem die niet was geploegd en bedekt was met groenbemester was relatief goed van structuur.
  • Groenbemesterkeuze is zeer belangrijk om in het voorjaar zonder problemen een zaaibed te krijgen. Bladrammenas is een hele lastige component die bij NKG eigenlijk niet past. Maar ook tillage radish, granen en gele mosterd zijn voor zaaiui en suikerbiet geen geschikte componenten. Met een goede mengselkeuze komt men makkelijker tot een zaai- of pootbed. Gele mosterd gaf in vergelijking tot mengsels een veel mindere structuur.
  • Voor ui lijkt het beter de groenbemester gedurende de winter al te elimineren. In de gevallen waarin dat is gebeurd, is het goed bevallen. Veel telers houden de strategie om vóór of in de winter hun groenbemesters al te bewerken, maar in 2020 bleek dat er bij goede keuzes ook in het voorjaar behoorlijk wat mogelijkheden zijn.
  • Er is een aantal goede ervaringen opgedaan met het frezen van (grote) groenbemesters in het voorjaar. Zowel met messenfrezen als met hakenfrezen. Grote groenbemesters konden zo snel worden omgezet in een zaai- of pootbed. Dit is ook mede reden geweest om verschillende frezen naast elkaar te demonstreren, op 17 september bij SPNA (zie ook het bericht ‘Minimale grondbewerking’).

Heb je vragen ? Neem contact op met Jeroen Wolters jwolters@grajk.nl 06-82190172

 

 


Gedeputeerde Henk Staghouwer bezoekt GrAJK

Henk Staghouwer gedeputeerde, lid van de gedeputeerde staten van Groningen, bezocht
het bedrijf van de voorzitter van het GrAJK en ging in gesprek over diverse thema’s welke
voor agrarische jongeren belangrijk zijn, en hoe de provincie de jongeren kan ondersteunen
in de veranderingen binnen de sector.

De jonge landbouwersregeling (JOLA) een regeling welke jonge landbouwers ondersteund
om ten tijde van de bedrijfsovername te blijven investeren in duurzame bedrijfsmiddelen
werd besproken. Jaarlijks vallen veel jonge agrariërs buiten deze regeling omdat de vraag
naar de subsidie groter is dan het aanbod. Het GrAJK ziet mogelijkheden om jonge agrariërs
juist in de periode van bedrijfsovername te helpen met het verder verduurzamen van de
sector in zowel milieu als bedrijfscontinuïteit. Hierbij helpt het dat elke jong agrariër
gebruik kan maken van de JOLA regeling.

Naast de JOLA regeling haalde het GrAJK ook het minder leuke en perspectiefvolle Jonge
Boeren Garantstellingsfonds van €75miljoen euro aan. Dit landelijke fonds voorziet in een
garantstelling zodat na een investering in duurzaamheid bij een eventueel faillissement de
bank zijn geld volledig terugkrijgt. Niet echt een rooskleurig perspectief, we willen vooruit
en niet voorsorteren op doemscenario’s. Op onze veelal grondgebonden bedrijven die al
generaties in familiebezit zijn is er eigen vermogen voldoende om niet onder water te
staan. Dit betekent niet dat je niet krap bij kas kan komen te zitten. Er is tot dusver nog
maar 1 succesvolle aanmelding geweest. Het GrAJK heeft aangegeven dat deze regeling niet
aansluit op de praktijk.

Naast de toekomst van de jong agrariërs ging het tijdens het bezoek van Henk Staghouwer
tevens over de toekomst van het platteland. De ambities van de Provincie Groningen
samengevat in de rapporten “Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw” en het manifest “Naar
een Rijk Platteland” wordt meerdere malen verdienmodel benoemd, het GrAJK gaf aan het
verdienmodel belangrijk te vinden. Toekomstige ambities, wet en regelgeving zijn alleen
middels draagvlak en financieel perspectief te realiseren. Je kunt niet groen doen wanneer
je rood staat. We hopen dan ook dat toekomstige stimulerende maatregelen aansluiten bij
de praktijk en risico’s die de agrariërs hiervoor moeten nemen.

Terugkomende op de risico’s gaf het GrAJK aan dat de overheid stuurt op grotere
staloppervlakken met minder dieren maar dat uitbreiden op dieraantallen niet mogelijk is
binnen de provincie. Dit terwijl juist groei binnen de intensieve veehouderij duurzaamheid,
dierenwelzijn en het verdienmodel kan laten slagen. Omdat de groei in deze sectoren niet
mogelijk is investeren agrariërs vaak ook niet in deze betere standaarden, tevens is er
binnen de provincie een groot tekort aan organische mest wat de verdere verduurzaming
van de agrarische sector binnen de provincie laat stokken. Om te investeren in
duurzaamheid binnen deze sector hebben de agrariërs uitzicht nodig op een verdienmodel
in de vorm van afzet en schaalbaarheid.

De provincie werkt naast de vele ontwikkelingen binnen de agrarische sector ook aan de
regionale energie strategie (RES). Het GrAJK gaf aan dat zij veel kunnen betekenen op dit
gebied in de vorm van zonnepanelen op daken en kleinere windmolens bij het bedrijf.
Echter is het elektriciteitsnetwerk binnen de provincie onvoldoende om al deze lokale
initiatieven succesvol te laten zijn en is er naar de toekomst toe belang bij een beter
netwerk of goede energiedragers die voor de afzet van deze energie kunnen zorgen. Bij het
uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk gaf het GrAJK aan dat dit catastrofale gevolgen kan
hebben voor de kwaliteit van de landbouwgrond en dat agrariërs graag mee willen denken
over wat hiervoor een langdurig duurzame oplossing is.

Bij afloop van het bezoek van Henk Staghouwer werd de visie van het GrAJK aan hem
uitgereikt, dit geeft een beeld hoe het GrAJK de toekomst van de agrarische sector voor
ogen ziet en welke handvaten de agrariërs binnen het gebied nodig hebben van de politiek
om de gezamenlijke doelen te laten slagen. Deze visie presenteert het GrAJK later in het
najaar aan het grote publiek.


Brandbrief stikstofbeleid

NAJK en andere belangenbehartigers hebben een brandbrief over het stikstofbeleid aan het ministerie van LNV gestuurd. De organisaties stellen vast dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan dichterbij komen, met grote risico’s voor de toekomst van de familiebedrijven die de agrarische sector kenmerken.

In de brief wordt de situatie rondom onder meer de legalisering van PAS-melders, de noodzaak voor een goed systeem om stikstofreductie te labelen, monitoren en te waarborgen, het extern salderen en de rol van investeringen bij verduurzaming aangehaald.

De tussenbalans opmakend concluderen de ondertekenaars dat de kracht van de agrarische sector om uit de stikstofcrisis te komen met de huidige aanpak niet voldoende wordt benut. Door de geringe voortgang verdiept het probleem, met grote economische schade voor zowel agrarische bedrijven als andere bedrijvigheid.

De agrarische sector is een sterke sector die in tijden van economische crisis een stabiele factor is voor de Nederlandse economie. Boeren en tuinders willen graag hun innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen, maar vooral uit de economische crisis waar ons land zich nu in bevindt. Met die innovatiekracht kan de agrarische sector ook de vergunningverlening weer op gang brengen.

De sectorpartijen hopen op korte termijn, voor verzending van een eerder aangekondigde Kamerbrief, in gesprek te gaan met minister Schouten.

Lees hier de brandbrief!

 


Verlenging sponsorcontract COUNTUS

Maandag 24 augustus hebben Countus en Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) de sponsorovereenkomst met maar liefst 4 jaar verlengd.

Countus en GrAJK hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de komende vier jaar. Net als Countus zetten we als GrAJK de goede samenwerking graag verder voort. Vanuit Countus was Bernhard Aalbers aanwezig bij de ondertekening en Provinciaal Bestuurder Paulien van Beesten en Jeroen Wolters namens GrAJK. Countus en GrAJK werken al jarenlang samen aan een versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren. Dit zal ook de komende jaren centraal staan.

 


Jonge boeren zien toekomst verdwijnen

PERSBERICHT 22 april 2020

De landbouw komt in de uitverkoop. Zelfs in deze bijzondere periode probeert de overheid om een onwerkbare oplossing voor het stikstofprobleem er door te drukken, waarbij praktisch iedereen boeren kan opkopen. Jonge boeren willen een toekomst in de provincie Groningen. 

In de tijden van de Corona-crisis zie je veel mensen buiten fietsen, wandelen of sporten. Als jonge boeren weten wij dat er niets mooier is dan even een rondje lopen over de boerderij of het land. Liggen de koeien rustig op stal of in de wei? Hoe staat het gewas erbij? En nu, in tijden van onzekerheid, genieten steeds meer mensen van het prachtige ommeland.

Maar hoe ziet ons Groningse platteland er straks uit? De kans dreigt dat de landbouw in de uitverkoop komt. Boeren zijn een speelbal geworden in het politieke spel op nationaal en provinciaal niveau. Boeren moeten, naast het zorgen voor hun dieren en gewassen, opboksen tegen gespecialiseerde juristen.

Het probleem van de boeren draait momenteel vooral om het bekende stikstof. Het is al bijna een jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 ongeldig verklaarde. Sinds 1 oktober 2019 zijn de boeren massaal in het nieuws geweest omdat we vechten onze toekomst. Dit komt allemaal door de verplichte en onwerkbare maatregelen voor de landbouw vanuit het ministerie. Hierop volgend heeft het Landbouw Collectief afgelopen november op eigen initiatief een stikstofreductie-plan aangediend wat goed was voor drie keer zoveel reductie van stikstof in vergelijking met het plan van het ministerie. Hier wordt vooralsnog niets mee gedaan. Waarop het Landbouw Collectief op dit moment de gesprekken met het ministerie heeft gestaakt.

Niets is zeker in de landbouw. Dat maakte de provincie Brabant ons maar al te goed duidelijk, deze provincie heeft besloten om agrarische bedrijven in heel Nederland te kopen om de uitstoot van NOX te compenseren voor een logistiek centrum in Moerdijk. Vruchtbare grond en boerenbedrijven worden opgekocht om de industrie te laten groeien. Dit fenomeen heet extern salderen. Je pakt stikstof uit de ene sector en plaats het in een andere sector. De NOX stikstof komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen en vloeit als een deken over heel Nederland. Er wordt emissieruimte, maar ook economische activiteit weggekocht uit alle hoeken van het land om op een plaats verder te kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal niet alleen de landbouw en de verwerking van de producten, maar ook toeleverende bedrijven, werkgelegenheid en economie wegvloeien uit de provincie.

Een heel makkelijk systeem als je een groot internationaal, kapitaalkrachtig bedrijf of een provincie bent. Maar, als jonge boeren maken wij ons hier nadrukkelijk zorgen om. Hoe moeten wij op dit vlak concurreren als we werken in een sector met lage marges? Hoe gaat een jonge boer die net het bedrijf heeft overgenomen concurreren met een kapitaalkrachtig bedrijf? Hoe neem je het als veehouder op tegen de provincie? Het is een oneerlijk speelveld.

Het oneerlijke speelveld laat zich ook tijdens de Corona-crisis zien. De overheid wil graag in tijden van crisis een snelle oplossing voor het stikstofprobleem fabriceren en gooit daarbij de landbouw in de uitverkoop. Ondertussen werken de boeren, als primaire sector, aan de voedselvoorziening van Nederland.

Terug naar Groningen. Hoe ziet ons platteland er straks uit wanneer agrarische bedrijven opgekocht worden om industrieën elders in het land te kunnen laten groeien? Economische activiteit en bedrijvigheid vloeit weg, de karakteristieke Groningse boerderijen raken in verval, lopen er nog koeien in de wei op gronden waar alleen gras wil groeien? Hebben weidevogels, wild, insecten en allerlei planten nog een kans als het enige verdienmodel wat overblijft het plaatsen van zonnepanelen is? Wat is Groningen als échte groene landbouwprovincie zonder boeren? Met het Landbouw Collectief hebben we maatregelen aangedragen om de uitstoot van stikstof te doen laten dalen, we nemen onze verantwoordelijkheid, zijn welwillend en het is voor iedereen, inclusief de belastingbetaler een financieel veel interessantere maatregel dan maar bedrijven op te kopen.  Helaas worden wegens het alleen willen denken in juridische obstakels deze oplossingen van tafel geschoven.

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) hoopt van harte dat Minister Schouten, het ministerie van LNV, de Gedeputeerde Staten van onze provincie Groningen en onze gedeputeerde Henk Staghouwer kiezen voor een toekomst voor de Groninger landbouw met haar aanverwante industrie en bedrijvigheid. Kiezen voor het typerend Gronings karakter vol met boeren. Kiezen voor schotten om de sector. Kiezen voor boerenverstand in plaats van juridische beperkingen. Kiezen om de jonge boer en boerin een toekomst te geven.

Namens het provinciaal bestuur GRAJK

Willem Dinkla, Robert Winter, Koos Meeuwes, Paulien van Beesten, Jarno Rietema, Luuk Volker en Thea Buseman


Toukomst

20 april 2020

GrAJK denkt graag aan de toekomst!
Daarom heeft GrAJK voor het Nationaal Programma Groningen twee plannen aangeleverd, je helpt ons enorm met een like!

GrAJK verlengt samenwerking met Abiant Agro

21 april 2020

Sponsornieuws - Volleybalvereniging Alterno Apeldoorn

Abiant Agro heeft het hoofdpartnerschap met het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) met twee jaar verlengd. De uitzender met o.a. vestigingen in Bedum, Groningen stad, Leek, Scheemda, Spijk en Stadskanaal, blijft hierdoor tot 2022 aan de agrarische belangenvereniging verbonden.

Abiant is al vele jaren hoofdpartner van het GrAJK. Harry Kuipers, teamleider agrarisch van Abiant Agro, twijfelde ook dit keer niet om de overeenkomst in deze onwerkelijke tijd ‘gewoon’ te verlengen. “We waren al van plan om achter het GrAJK te blijven staan, maar juist in deze plots zo onzekere tijd, wil Abiant Agro blijven optrekken met de voedselvoorzieners en dus met de agrarische jongeren.
De agrarische sector verdient nu alle support en positieve aandacht.”

Het promoten van de verschillende agro- en personeelsdiensten van Abiant Agro bij de ruim vijfhonderd leden van het GrAJK is niet de belangrijkste reden van het partnership. “Wij willen onze kennis, ervaring en inzichten graag delen met het GrAJK, maar wij kunnen zelf ook veel leren van de GrAJK-leden. Deze jonge agrariërs hebben verfrissende ideeën over bijvoorbeeld bedrijfsvoering, smart farming en nieuwe samenwerkingsvormen. Daar haken wij graag bij aan. Daardoor kunnen wij waar nodig onze dienstverlening aanpassen en blijven we op de hoogte van de actualiteit en de diverse ontwikkelingen.”

Samenwerking

Ook Willem Dinkla, voorzitter van het GrAJK, is blij met de nieuwe overeenkomst. “We kijken, ondanks de gekke tijd waarin we nu leven, uit naar een mooie en sterke samenwerking. Bedrijfshulpverlening en uitzendkrachten zijn onmisbaar voor de agrarische sector; nu en in de toekomst. Wij zien het als een uitdaging om ook in de toekomst kundig personeel te kunnen vinden. Zeker in onze sectoren waarin de technologie snel gaat en bedrijven uitbreiden en specialistischer worden, zal de vraag naar goed personeel groot blijven.”

 “Door onze samenwerking met Abiant Agro te verlengen, kunnen we bijbehorende vraagstukken samen onder de loep nemen en ervaringen uitwisselen. De kennis die Abiant Agro heeft willen we delen met onze leden. Zo maken we ons sterker voor de toekomst.”


Voorstellen verkiezing bestuurders

30 maart 2020

Ondanks alle zorgen rondom de coronacrisis blijven wij naar de toekomst kijken. Het huidige bestuur gaat formeel nog even door maar inmiddels zijn er 2 nieuwe bestuursleden die zich verkiesbaar hebben gesteld. Beide draaien momenteel mee met het Provinciaal Bestuur.

⬇️Tijd voor de eerste introductie! ⬇️

Als jonge akkerbouwer sluit Jarno Rietema zich graag aan bij het Provinciaal Bestuur van GrAJK.
Jarno is 27 jaar oud en komt van Oudeschip, onder de rook van de Eemshaven.
Binnen het AJK was hij bestuurder bij afdeling het AJK ’t Hogeland. Binnen de komende bestuursperiode zet hij zich graag in voor de belangen van jonge boeren in de Provincie Groningen.
Kop d’r veur! 

 

 

⬇️Tijd voor de tweede introductie!⬇️

De 29-jarige melkveehouder Luuk Volker uit de grensplaats Bad Nieuweschans,
lid van AJK oldambt stelt zich verkiesbaar als penningmeester van het Provinciaal Bestuur GrAJK.
Luuk was tot voor kort bestuurder van de GrAJK melkvee commissie en met deze nieuwe uitdaging wil hij zich graag inzetten op provinciaal niveau.


Jonge boer verdiept zich in bodem

26 maart 2020

Deelname aan project Spaarbodem leidt tot nieuwe inzichten

Cor-Peter Feitsma, lid van GrAJK, doet mee aan het project Spaarbodem. In dit project krijgen akkerbouwers de mogelijkheid om zich te verdiepen in de bodem, op de thema’s organische stof, bodemverdichting, jaarrond groen beteelde percelen/opstellen bouwplan en bodemstructuur. 

Cor-Peter Feitsma heeft in de maatschap met zijn moeder een gangbaar akkerbouwbedrijf in Houwerzijl, West-Groningen. Hier telen zij pootaardappelen, bieten, graan, spinaziezaad en graszaad. In 2016 ging het bedrijf over van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Omdat de grond rond Houwerzijl vrij zwaar is, was de bodem nog niet overal geschikt voor de teelt van aardappelen. Daarom besloot Cor-Peter een gedeelte van zijn areaal te laten diepspitten op een diepte van 1,5 tot 2 meter, om zo de structuur van de grond te verlichten naar 25% afslibbaar.

Cor-Peter vertelt dat hij de afgelopen jaren veel heeft bijgeleerd, vooral door de overgang van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Ook het besluit om een flink areaal te diepspitten om de grond te verlichten bracht de nodige uitdagingen met zich mee, want wat komt daar allemaal bij kijken? Na de bewerking was de grond tot twee meter diep los gespit, structuur was niet aanwezig en het gespitte grasland ging van een organische stofpercentage van 8% naar een percentage van 1%. Al met al leverde dat een flinke puzzel op.

Na veel informatie te hebben ingewonnen bij collega-akkerbouwers en adviseurs besloot Cor-Peter de grond de eerste jaren jaarlijks te voorzien van 25 ton compost en 25 ton organische mest, om zo de kwaliteit te verbeteren. Ook zorgde hij ervoor dat de percelen groen bleven met behulp van gemengde groenbemesters. De ondernemer is enthousiast over het resultaat: “Dit bevalt goed, de bodem komt meer in vorm, het gevoel hierbij klopt”.

De afgelopen jaren had Cor-Peter last van een probleemperceel, waar veel water op bleef staan. De eerste gedachte was om het perceel opnieuw te laten draineren. Maar hij besloot om het perceel ook te bespreken met de Spaarbodem-adviseur die in het kader van het project bij hem langskwam. Samen met de adviseur ging de akkerbouwer met een schep het veld in. Cor-Peter: “Door een kuil te graven kwamen we erachter dat het perceel verdicht is. Het plan is nu om een diep-wortelende groenbemester te zaaien. Als deze eenmaal groeit gaan we woelen, zodat de grond zijn eigen structuur hervindt en de wortels de mogelijkheid krijgen zich door de verdichting te wortelen.”

Door deel te nemen aan het project Spaarbodem wil Cor-Peter te weten komen hoe hij zijn bodemkwaliteit verder kan verbeteren. “Ook de mogelijkheid om bij collega-akkerbouwers op het bedrijf te kijken spreekt me aan,” aldus de ondernemer. “Het delen van ervaringen is belangrijk, want geen enkel perceel is gelijk.”

Het GrAJK is betrokken bij het project Spaarbodem om kennis te delen en de leden de mogelijkheid te bieden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Hierin werkt het GrAJK samen met het waterschap Noorderzijlvest, SPNA, het Kadaster en LTO Noord. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in het project. Geïnteresseerd? Meld je dan aan op agrarischwaterbeheer.nl/content/spaarbodem.

 


Projectnieuws GrAJK

GrAJK werkt de komende jaren aan 4 projecten mee; Spaarbodem, Weide en Water, Schoon erf, Schoon water in het gebied Noorderzijlvest en in het gebied Veenkoloniën/ Westerwolde.

Schoon erf, Schoon water Noorderzijlvest

Is een project voor zowel akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven die te maken hebben met erfafspoeling. Het project volg je als ondernemer individueel. Wanneer je als deelnemer aan de slag gaat met dit project worden de volgende punten je aangeboden;

Gratis advies ten aanzien van het voorkomen van erfafspoeling, tijdens een bedrijfsadviesbezoek van een duo bestaande uit een landbouwadviseur en een adviseur van het waterschap

Begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen om erfafspoeling te voorkomen

Zeker weten dat ze de juiste maatregelen nemen; bestuurders van het waterschap en de landbouw staan achter de te treffen maatregelen en ook de gemeenten zijn over dit project geïnformeerd

Er is een subsidie bijdrage, 40 % van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van € 1000,= voor de melkveehouderij en € 2.400,= voor de akkerbouw.

Gedurende looptijd van het project ben je als bedrijf gevrijwaard van de reguliere handhavingsbezoeken van het waterschap.

Meer informatie? Kijk op www.schoonerfschoonwater.nl/groningen  of neem contact op met Tjeerd Hoekstra via thoekstra@projectenltonoord.nl

Spaarbodem

Het doel van het project Spaarbodem is je grond te verbeteren en daarmee ook je opbrengst. Het project spaarbodem is bedoeld voor akkerbouwers in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door processen zoals bodemdaling, klimaatsveranderingen, verzilting en andere ontwikkelingen in de landbouw gaat de waterkwaliteit achteruit. Het verbeteren van je bodemstructuur en bodembeheer kan hier verandering in brengen. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt de tot verzilting leidende zoute kwel.

Met dit project wordt gewerkt in themagroepen, de thema groep bestaat uit 15 deelnemers. De thema’s die aanbod komen zijn;

Organische stof

Verbetering capillaire werking

Jaarrond groen beteelde percelen

Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan

In een themagroep werk je met een aantal collega-ondernemers samen aan bodem-verbeterende maatregelen. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar één of meerdere maatregelen worden uitgevoerd onder begeleiding van externe deskundigen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem of mail naar jakoba.stephanus-oosterhuis@kadaster.nl (projectleider)

Weide en Water

Het project weide en water speelt zich af in het gebied Noorderzijlvest. Melkveehouders gaan aan de slag met het optimaliseren van graslandbeheer. Dit kan gedaan worden in studiegroepen en samen ga je aan de slag met een onderwerp dat je als groep aanspreekt, dat kan zijn; compost en bokashi, nieuwe teelten zoals veldbonen, machines kleiner en slimmer of toepassen van pure graze systeem.

Het is ook mogelijk om als AJK een studiegroep te vormen (minimaal 10 deelnemers per studiegroep). Dan ga als afdeling aan de slag met een onderwerp die jullie interessant vinden. Maar het is ook mogelijk om je individueel aan te sluiten voor dit project. Er worden zowel kennisbijeenkomsten als praktijkproeven georganiseerd.

Kies je er als AJK voor om hier aan mee te doen, dan bestaat de mogelijkheid om een informatieavond af te spreken. Zodat de projectgroep tijdens deze avond het volledige aanbod en de mogelijkheden kan bespreken. En de bijbehorende subsidie mogelijkheden voor bedrijfsinvesteringen over praktijkproeven. Heb je vragen, wil jij je aanmelden of wil je dat de projectmedewerkers een avond op je afdeling langs komen. Mail dan naar jwolters@grajk.nl

Schoon erf, Schoon water, Veenkoloniën/ Westerwolde

Ook speelt er in de Veenkoloniën en Westerwolde een project dit jaar i.s.m. waterschap Hunze en Aa’s. Dit project is voor iedere agrariër bedoeld die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Er wordt groepsgewijs geadviseerd over welke maatregelen je zou kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor de bovenwettelijke maatregelen kun je 40% subsidie krijgen, tot een maximum van € 14.000, – per onderneming.

Welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen en wat het project jou te bieden heeft kun je terug vinden op: www.schoonerfschoonwater.nl

Heb je interesse voor dit project, meld je dan spoedig aan! Vol = Vol. Voor opgave kan jij je aanmelden op: www.schoonerfschoonwater.nl.

 


GrAJK-voorzitter Willem Dinkla enthousiast over project Schoon Erf, Schoon Water

Willem Dinkla over Schoon Erf Schoon Water Februari 2020.docx


JOLA Openstelling vanaf 2 december

Vanaf maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld.
Een aantal jaren geleden heeft de overheid de JOLA in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Kijk snel wat de JOLA binnen Groningen inhoudt!


Project Spaarbodem

Verzilting is een probleem voor de landbouw. Maar de bodem zelf kan er een bijdrage aan leveren. De bodem is onze spaarpot voor zoet water. Vandaar de naam Spaarbodem.

Spaarbodem is een project van het Gouden Gronden programma en maakt ook deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het kader van DAW, werken waterschappen, LTO Noord, GrAJK en andere partners nauw samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Nederland. Het project Spaarbodem richt zich op akkerbouwers in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest, in de provincie Groningen. Spaarbodem wordt gefinancierd door Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en DAW.

Inzicht in belang goed bodembeheer

Veel akkerbouwers in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) zijn zich bewust van de algemene problematiek. Het belang van goed bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving én voor de eigen perceelopbrengst is echter nog vaak onderbelicht. Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt de tot verzilting leidende zoute kwel.

Win-winsituatie

Bij Spaarbodem staat voorlichting, kennisoverdracht en advisering centraal, zowel groepsgewijs als individueel. De voorlichting en advisering zijn erop gericht om de gewenste situatie te bereiken: een betere bodemstructuur, een betere infiltratie en het tegengaan van verzilting. Op die manier ontstaat een win-winsituatie. Als akkerbouwer krijg je inzicht in bodembeheer en daaraan gekoppelde maatregelen. Worden die maatregelen op de juiste wijze uitgevoerd, dan is waterbeheerder Noorderzijlvest daar ook mee geholpen!

Hoe werkt het project Spaarbodem?

Aan het project Spaarbodem kunnen 60 agrariërs meedoen, verdeeld over vier themagroepen. De thema’s vormen ‘kapstokken’ waarbinnen concrete acties op het perceel worden uitgediept:

Organische stof (structuurverbetering, bodemleven voeden, weerbaarheid, vastleggen koolstof)

Verbetering capillaire werking (waterafvoer, watervasthoudend vermogen, sponswerking bodem).

Jaarrond groen beteelde percelen (bescherming tegen uitdroging, verstuiving, afspoeling).

Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan (natuurlijke processen in bodem, structuurverbetering).

In een themagroep werk je met 15 collega-ondernemers samen aan het uitvoeren van de aan het thema gekoppelde bodem-verbeterende maatregelen. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar één of meerdere maatregelen worden uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast gaan de overige deelnemende bedrijven uit de groep ook zélf aan de slag met geselecteerde maatregelen. Met de kennis en ervaring die je in het project opdoet, vervul je een ambassadeursrol waarmee je andere ondernemers kunt inspireren. Het project Spaarbodem loopt tot eind 2022.

Aanmelden – deelname aan het project Spaarbodem

Meer weten over het verbeteren van je grond en daarmee de opbrengst van je perceel? Dan is dit je kans. Meld je aan voor het project Spaarbodem en leer samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen je kunt treffen om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Of kom naar de informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

uitnodiging startbijeenkomst Spaarbodem 

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) behartigt de belangen van jonge agrarische ondernemers in Groningen.
Kernactiviteiten zijn projectactiviteiten, belangenbehartiging, advies, voorlichting en training gericht op jonge ondernemers van 16 tot 35 jaar.
Stichting Plattelands Jongeren Services (PJS) is de uitvoerende werkorganisatie van GrAJK.

Stichting PJS zoekt voor GrAJK een enthousiaste en ondernemende:

Bestuursondersteuner m/v (11 uur)

Standplaats Drachten.

De bestuursondersteuner geeft inhoud en sturing aan lobby, werkt mee aan ontwikkeling en uitvoering van projecten en onderhoudt contacten met overheden, financiers en de achterban. Daarnaast is de bestuursondersteuner verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het dagelijks bestuur.

Taken:

inhoudelijk advies over innovatie en functioneren van bestuur en afdelingen;

lobby en advies bij de (gemeentelijke en provinciale) politiek ten dienste van jonge agrarische ondernemers;

aanspreekpunt met betrekking tot financiën en verenigingsactiviteiten;

projectuitvoering en relatiebeheer;

PR & communicatie voor de verenigingen.

Wij zoeken:

een doortastende en initiatiefrijke bestuursondersteuner die:

minimaal HBO werk- en denkniveau heeft;

kennis heeft over de land- en tuinbouw;

beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

professioneel en klantgericht is;

bereid is om ’s avonds te werken;

zelfstandig kan werken en in bezit is van rijbewijs en auto.

Wij bieden:

een functie voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;

startdatum in overleg, bij voorkeur per 1 oktober;

een jonge en enthousiaste organisatie die alle ruimte biedt voor initiatief en zelfstandig werken;

arbeidsvoorwaarden volgens cao Sociaal Werk (schaal 8).

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alice Leijten via aleijten@stichting-pjs of 030-2769840.
Sollicitaties inclusief CV kunnen per mail verstuurd worden aan Stichting PJS via aleijten@stichting-pjs.nl

Meer informatie over het agrarisch jongerenwerk kunt u vinden op de site www.najk.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


GrAJK in gesprek met gedeputeerde Staghouwer

Dinsdagavond 10 september had het GrAJK bestuur een bedrijfsbezoek met dhr. Staghouwer.

Staghouwer werd uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij GrAJK bestuurder Robert Winter. Op het bedrijf van Robert Winter wordt kringlooplandbouw  toegepast, zo wordt er samengewerkt met een collega akkerbouwer. Tijdens de rondleiding werden de knelpunten die zich in de praktijk voordoen besproken met Staghouwer.

Na de rondleiding werd er aan de keukentafel verder gediscussieerd, punten zoals intensieve veehouderij, biologische landbouw, JOLA, energie, mijnbouwschade, ganzenschade en PAS kwamen aanbod. Er werden diverse vragen gesteld van beide kanten. Dhr. Staghouwer wil graag met jonge boeren in gesprek, dat bleek wel tijdens deze avond. Er werden diverse onderwerpen aangedragen waar de jonge boeren over mee mogen praten.

Zo is de invulling voor het extra € 10 miljoen nog niet bekend, dit geld heeft de Provincie Groningen gereserveerd voor jonge boeren die te maken hebben met een bedrijfsovername. Het is de bedoeling dat het geld in een vorm van garantiestelling komt. Maar in welke vorm dit wordt gegoten is nog niet bekend bij provincie. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor beide partijen.

 

 GrAJK BONO bedrijfsovernamecursus

De bedrijfsovernamecursus gaat weer van start!

Wil jij meer weten van bedrijfsovername? Deze winter organiseert het GrAJK weer de leerzame BONO cursus.

Hoe werk je stapsgewijs naar een bedrijfsovername toe? Naast jezelf en je partner heb je te maken met je ouders en wellicht ook broers en zussen. Wat willen zij, en wat wil jij? Wanneer wil je het bedrijf overnemen, wat is de overnameprijs en welke regelingen moet je treffen? Welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol? Aan het einde van dit leertraject weet je hoe je het bedrijfsovernameproces moet inrichten. Ook wissel je ervaringen uit met andere jongeren.

Doelen van deze cursus;

Inzicht in processen rondom bedrijfsovername

Zicht op financiële, fiscale en juridische aspecten

Meer inzicht in eigen kwaliteiten en rol

Eigen overnameplan maken

Van andere collega’s leren: ervaringen en tips uitwisselen

Deelnemers zijn bij voorkeur opvolgers die al enkele jaren ervaring hebben thuis op het bedrijf en zich verder willen verdiepen in de bedrijfsovername. Het is niet noodzakelijk dat de definitieve bedrijfsovername al binnen een paar jaar aan de orde is.

De cursus bestaat uit een aantal interactieve avonden maar ook een aantal avonden met externe sprekers.

GrAJK leden betalen € 425,00 p.p. en niet-leden € 500,00 voor de bedrijfsovernamecursus. De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Ben je geïnteresseerd en wil je goed voorbereid het overnameproces in? Of wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met GrAJK via info@grajk.nl
Twijfel je of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen bel dan bestuursondersteuner Lianne van Rulo : 06-82163431

 

 


 

Minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer om tafel
met jonge agrarische ondernemers.

 

Maandagavond vond er een werkbezoek plaats van minister Carola Schouten en gedeputeerde Henk Staghouwer op het bedrijf van Koos Meeuwes.
Koos Meeuwes is provinciaal bestuurder bij het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt (GrAJK) en heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Uithuizermeeden.

Schouten heeft tijdens dit bezoek de belofte gedaan dat er één agroloket komt, waar agrarische ondernemers straks mijnbouwschade kunnen melden.

Volgens de toezeggingen van Schouten gaat het agroloket na de zomer al open.

Hier kunnen agrarische ondernemers terecht  met aardbevingsschade, en krijgen de agrarische ondernemers één contactpersoon toegewezen. Zo hoeven zij straks niet meer langs allemaal verschillende instanties.  De schades en de afhandelingen daarvan blijven nu veel te lang liggen en de problematiek speelt inmiddels al jaren met als gevolg dat agrarische bedrijven stil blijven staan met investeringen. Mede door deze onzekerheid blijven grote investeringen uit.

De jonge agrarische ondernemers die gisteravond met minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer aan de keukentafel zaten zijn positief over dit werkbezoek en hebben goede hoop dat de toezeggingen van minister Schouten spoedig uitgevoerd zullen worden.

 

 

10 juli 2019


 

Verkiezingsdebat ism LTO Noord & GrAJK op 7 maart as.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Met jouw stem bepaal jij, samen met andere kiezers, welke partijen en personen in de Provinciale Staten en in het algemeen bestuur van het Waterschap komen.

Voor jou, als agrarisch ondernemer, is dit belangrijk. In Groningen speelt van alles op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de mijnbouwschade, natuurinclusieve landbouw, de stop op de intensieve veehouderij en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector.

Bent u benieuwd naar welke plannen de politieke partijen hebben voor de agrarische sector?
Kom dan naar het verkiezingsdebat van LTO Noord regio Noord en het GrAJK op donderdag 7 maart 2019 om 20.00 uur in het Van der Valk Hotel,  Burgemeester Omtaweg 2-4 in Zuidbroek.
De inloop is vanaf 19.30 uur.

De partijen gaan in debat over scherpe stellingen. Het debat wordt geleid door Jaap Jepma.

Klik hier om je aan te melden.

Wij zien u graag op 7 maart in Zuidbroek en helpen u uw mening vormen.

Alma den Hertog, LTO Noord, regiobestuur Noord
Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt


GrAJK EXCURSIE POLEN = AFGELAST

Vrijdag 8 en Zaterdag 9 maart 2019

Met vriendelijke groet,

Bestuur AJK Oldambt


Gezocht: Dagelijks Bestuurder GrAJK

Mail voor meer info: info@grajk.nl


Droogte nog niet voorbij; jonge agrariërs maken zich zorgen

 

Inmiddels is er wel neerslag gevallen maar de problemen rondom de droogte zijn nog niet voorbij. Nieuwe vragen komen om de hoek kijken. Hoe krijg je de aardappels zonder beschadigingen uit de grond? Daarnaast ontstaat er op diverse percelen doorwas. Veehouders hebben minder gras in de kuil met als gevolg dat er soms al moet worden begonnen aan het winterrantsoen. Het rantsoen dat vervolgens te koop is, stijgt enorm in prijs.

Dat de opbrengst op sommige bedrijven wel de helft minder is dan voorgaande jaren brengt zorgen met zich mee. De regels die minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voorgesteld zijn slechts een tijdelijke overbrugging. Voor jonge ondernemers  die net het (familie)bedrijf hebben overgenomen of op het punt staan tot overname zijn financieel minder weerbaar. Een bedrijfsovername neemt extra financiële lasten met zich mee. Dan valt het niet mee als de inkomsten ook zwaar tegenvallen. Vaak is er binnen het bedrijf nog geen financiële buffer opgebouwd om dit soort schadeposten op te vangen.

Een positief puntje is dat de waterschappen in deze tijden wel goed meedenken  met de agrarische ondernemers. In sloten waar anders net genoeg water staat, stond nu genoeg  om te kunnen beregenen. Daarnaast kwamen de Waterschappen regelmatig langs om de sloten extra te schonen, zodat de watertoevoer soepel verliep.

 

 


Nieuwe bestuursondersteuner Lianne van Rulo – Vermue

Vanaf 23 augustus is Lianne van Rulo – Vermue de nieuwe bestuursondersteuner van GrAJK. Ze volgt Wolter Neutel op, die vanaf 1 augustus aan de slag gaat bij FrieslandCampina. Lianne heeft samen met haar man een akkerbouwbedrijf in Midwolda en is onder meer bestuurslid geweest bij AJK Oldambt.

Samen met Sieta van der Kamp, secretaresse voor GrAJK, DAJK en AJF zal Lianne zich gaan inzetten voor het provinciaal bestuur en de afdelingen van GrAJK.

Lianne is te bereiken via lvanrulo-vermue@grajk.nl.

 

 


Verlenging sponsorcontract COUNTUS

Woensdag 18 juli jl. hebben Countus accountants en adviseurs (Countus) en het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) de sponsorovereenkomst verlengd.

Countus en GrAJK hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de komende twee jaar. Net als Countus zetten we als GrAJK de goede samenwerking graag verder voort. Vanuit Countus waren Bernhard Aalbers, Martin Houwing en Henk Blauw aanwezig bij de ondertekening en Martina Spriensma en Rick Vermue namens GrAJK. Countus en GrAJK werken al jarenlang samen aan een versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren. Dit zal ook de komende jaren centraal staan.