Financieel

Financieel gezien komt er het nodige op je bordje bij een bedrijfsovername. Hoe wordt alles gefinancierd en wat betekent een bedrijfsovername eigenlijk op fiscaal gebied?

Bedrijfsovername: bepaal je eigen koers

Je gaat het bedrijf van je ouders overnemen en zit misschien al in de maatschap. Juist in deze periode ontwikkelt het bedrijf zich sterk. Dit komt vaak door de nieuwe impuls die jij als nieuwe ondernemer geeft aan het bedrijf. Maar ook zal er na de bedrijfsovername een bedrijf moeten staan met een goede uitgangspositie voor de toekomst.

Proces bedrijfsoverdracht

In de jaren vóór de daadwerkelijke overname is goede communicatie tussen de overdrager, de familie en opvolger essentieel. Neem daar de tijd voor en maak duidelijke afspraken over wat je van elkaar verwacht. Dit kan veel onbegrip en vertraging voorkomen. Vergeet niet dat ook de andere familieleden belangrijk zijn om op de hoogte te houden. Ook zij dienen begrip te krijgen voor jouw plannen en voor de overdracht van familiekapitaal zonder dat de vrije verkoopwaarde betaald wordt.
Daarnaast is het van belang externe deskundigen, zoals de accountant, notaris en bank te betrekken bij de overname en je plannen. Zij kunnen je adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Maar jij houdt de regie en bent de spin in het web!

Financiering

Financiering

Om een goede uitgangspositie voor het bedrijf te creëren is het van belang dat je een bedrijfsplan maakt dat past bij jouw mogelijkheden. Het is goed om te weten waar je kracht ligt. Hierdoor kun je jouw sterke punten optimaal in het bedrijf inzetten en je minder goede eigenschappen van ondergeschikt belang maken. Voor de financiering van het bedrijf zijn jouw capaciteiten als ondernemer in combinatie met de mogelijkheden van het bedrijf en je bedrijfsplan de belangrijkste pijlers. Jouw capaciteiten zijn van doorslaggevend belang om bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen.

Toekomstplannen voor het bedrijf vereisen een solide financiële onderbouwing. Welke maatregelen zijn nodig om de financiën zowel zakelijk als privé voor jou goed op orde te hebben? Een gezonde basis is belangrijk. Staat de financiële positie wel in de juiste verhouding met de positie van je bedrijf? Als er nog veel geïnvesteerd moet worden, moet de huidige financiële last niet te zwaar zijn. Wanneer het bedrijf up-to-date is zal er ook nog voldoende financiële ruimte moeten zijn om de bedrijfsovername te financieren. Het vraagt een goed uitgestippelde route om ook na de overdracht vooruit te kunnen.

Wanneer jij je bewust bent van je eigen mogelijkheden en inzicht hebt in jouw financiële positie, kun je de juiste strategie voor het bedrijf ontwikkelen. Welke stappen wil je nemen om tot een voor jou optimale bedrijfsvoering te kunnen komen? Houd ook rekening met veranderende regelgeving of maatschappelijke acceptatie van je bedrijf. Op basis hiervan kun je tot een strategisch plan komen. Met dit plan kun je met je accountmanager van de Rabobank bespreken hoe je dit de komende jaren vorm gaat geven.

Rabobank en bedrijfsovername

Bedrijfsopvolging is geen eenvoudig proces. Naast de zakelijke realiteit gaan overnames vaak samen met emoties. Vertrouwen is de sleutel van succes: als familie vertrouwen hebben in elkaar, als opvolger vertrouwen op jouw strategie. De Rabobank weet dit als toonaangevende bank in de agrarische sector, als geen ander. We zijn veelal gedurende het gehele proces vanaf jouw eerste stap in de maatschap tot aan de daadwerkelijke overname betrokken. Met het Rabo Opvolgers Perspectief willen we bijdragen aan een gezonde start als agrarisch ondernemer. Met dit programma investeer je in jezelf, zodat je je bewust bent van jouw mogelijkheden en dat van je bedrijf. Met een goede voorbereiding is het bedrijf straks in goede handen. Bepaal je eigen koers met Rabo Opvolgers Perspectief. Voor meer informatie: Rabobank.

Fiscaal

Fiscaal, waar moet je aan denken

Tegemoetkoming

Bedrijfsopvolging betekent dat een bedrijf overgaat van de overdrager(s) naar de overnemer(s). Het vergt een nauwkeurige planning. Niet in de laatste plaats vanwege de fiscale aspecten. Het fiscale recht kent veel regels en tegemoetkomingen die van belang zijn bij de bedrijfsopvolging. De conclusie is echter al duidelijk: bedrijfsopvolging is altijd maatwerk en verdient, hoe dan ook, deskundige begeleiding.

Overnamesom

Bedrijfsopvolging in de landbouw is alleen haalbaar als het landbouwbedrijf wordt overgedragen tegen een prijs die minder bedraagt dan de marktwaarde. Fiscaal is de overdracht tegen een lagere prijs dan de marktwaarde echter een schenking waarover belasting verschuldigd is. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt in dat de bedrijfsopvolger een voorwaardelijke vrijstelling krijgt. Anderzijds is het vermogen van de ouders veelal hun oudedagsvoorziening. Zij zullen van hun kant dan ook wensen en eisen op tafel leggen.

Belastingen

Het vermogen dat van de ouders over zou moeten gaan wordt dus deels geschonken. Ouders genereren echter winst als ze hun bedrijf staken, daarover moet inkomstenbelasting worden betaald. Al lange tijd bestaat de mogelijkheid een onderneming voor de inkomstenbelasting geruisloos door te schuiven. Geruisloos betekent dat de ondernemer over de gerealiseerde verkoopwinst geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Voorwaarde voor geruisloze overdracht is dat de opvolger met de balanswaarden van de onderneming van zijn ouders verder gaat. Hij kan daar dus niet extra op afschrijven. Eigenlijk neemt de bedrijfsopvolger dus de latente (nog openstaande) belastingschuld van de ouders over. In de bedrijfsopvolging worden ook de onroerende zaken (land en gebouwen) overgenomen. In dat geval komt overdrachtsbelasting om de hoek kijken.

Maatwerk & advies

Bedrijfsopvolging is maatwerk en elke situatie is anders. Bedrijfsopvolging kan vrijwel zonder belastingheffing tot stand kan komen, maar het vergt wel veel rekenwerk. Niet alleen fiscale aspecten zijn belangrijk. Meestal gaat overnemen gepaard met investeren in woongelegenheid en in bedrijfsomvang. Ook dat vraagt om nauwkeurig begroten, bespreken en besluiten. Een degelijk plan dat met alle facetten rekening houdt, is het goede startpunt om de overname vlot te laten verlopen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van externe deskundigen die advies geven. Voor meer informatie: Flynth adviseurs en accountants.