Informatie over trekkerrijbewijs vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 moeten nieuwe trekkerchauffeurs hun trekkerrijbewijs halen. Met de komst van het zogenoemde T-rijbewijs verdwijnt het trekkercertificaat. De introductie van het T-rijbewijs moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Bij het halen van het T-rijbewijs wordt niet alleen de rijvaardigheid getoetst, maar ook de verkeerskennis en het inschattingsvermogen bij lastige situaties. Naast de moeilijkheidsgraad gaat ook het kostenplaatje omhoog: momenteel is het trekkercertificaat voor € 200,- te halen, uit onderzoek blijkt dat de kosten voor het T-rijbewijs kunnen oplopen tot € 1.500,-.

Ben je in het bezit van een trekkercertificaat? Dan kan deze worden omgezet tot een T-rijbewijs. Het omzetten kan tot juli 2016.

Klik hier voor meer informatie over het T-rijbewijs.

Sectorinitiatief Boer zoekt Boer gestart

Countus, Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching, Rabobank Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben de handen ineen geslagen om buitenfamiliaire bedrijfsovername te bevorderen. De organisaties hebben tot doel om ondernemers zonder opvolgers en potentieel geschikte opvolgers samen te brengen en te begeleiden tot een succesvolle bedrijfsovername. Dit sectorinitiatief ‘Boer zoekt Boer’ bouwt voort op het bestaande online platform voor buitenfamiliaire bedrijfsovername en omvat diverse bijeenkomsten, intensieve begeleiding en de verspreiding van ervaring en kennis.

Gebrek aan opvolging binnen de familie

In veel agrarische sectoren heeft minder dan de helft van de bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar een opvolger. “Als bedrijfsovername niet plaatsvindt, heeft dit grote gevolgen voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. “De leefbaarheid van het platteland komt in het geding door minder bedrijvigheid en leegstand van bedrijfsgebouwen. Landschapselementen die samenhangen met de aanwezigheid van boerenbedrijven gaan mogelijk verloren. Het effect zal direct zichtbaar zijn.”

Positie agro-sector wereldmarkt verzwakt

“Minder zichtbaar, maar misschien nog wel belangrijker, is het gevolg voor de positie van Nederland op de wereldmarkt van agrarische producten. Met te weinig opvolgers zal de sector minder innovatief worden en de koploperspositie als kennisland en expert op het gebied van bijvoorbeeld pootgoed en uitgangsmaterialen mogelijk gaan verliezen”, vervolgt Thus. “Dit kan grote economische gevolgen hebben voor Nederland en voor de werkgelegenheid. We weten echter ook dat er veel jongeren zijn die graag boer willen worden, maar geen agrarisch bedrijf in de familie hebben dat ze over kunnen nemen. Voor het behoud van een sterke landbouwsector zijn nieuwe vormen van samenwerking dus van belang. Wij willen als sectorpartijen de ondernemers zonder opvolgers en de potentiële jonge boer of tuinder bij elkaar brengen.”

Online platform informatiebijeenkomsten en persoonlijke begeleiding opvolgingstraject

Het bestaande ‘Boer zoekt Boer’ online platform zal worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast zullen in het kader van dit initiatief diverse regionale bijeenkomsten worden georganiseerd voor jongeren en agrarisch ondernemers. Met hulp van expert op het gebied van communicatie Lianne Veenstra en de experts van Countus, Flynth en Rabobank worden gedurende het traject boer en opvolger begeleid.

Jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent gewasbescherming

De afgelopen twee maanden heeft binnen de gelederen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het discussiestuk ‘Gewasbescherming’ centraal gestaan. Uit deze discussie kwam onder andere naar voren dat de jonge boeren en tuinders gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk vinden voor behoud van voedselzekerheid. De jonge agrarische ondernemers zijn dan ook geen voorstander van een verbod op middelen, in ieder geval niet binnen nu en tien jaar.

In de discussies omtrent dit onderwerp is ook gesproken over communicatie en maatschappelijk draagvlak. De jonge boeren en tuinders zien een belangrijke taak weggelegd voor sectororganisaties in het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De jongeren leggen de verantwoordelijkheid voor communicatie over dit onderwerp echter niet alleen bij deze sectororganisaties.

“Onze achterban vraagt van ons een actieve rol in het vergroten van maatschappelijk draagvlak,” zegt Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille akkerbouw. “Communicatie over het onderwerp zien we als een gezamenlijk taak. Wij kunnen bijdragen aan de dialoog tussen agrarische ondernemers en consumenten. We gaan deze opdracht de komende tijd oppakken.”

Niet alleen communicatie over en maatschappelijk draagvlak voor het huidige gebruik zijn belangrijk. Jonge boeren en tuinders willen innovaties en nieuwe technieken gebruiken om hun middelengebruik te optimaliseren. “Voor een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zien de jonge boeren en tuinders veel in de mogelijkheden die smart farming hen biedt, zoals variabele dosering op perceelniveau of het beter monitoren van gewasschadedrempels. Investeringen vanuit de Jonge Landbouwersregeling zouden hiervoor bijvoorbeeld goed ingezet kunnen worden. Door verantwoorde omgang met middelen en het toepassen van slimme technieken werken agrarisch ondernemers aan het behalen van doelen ten aanzien van de waterkwaliteit”, aldus van ’t Westeinde.

UITNODIGING – Informatiebijeenkomsten Boer zoekt Boer

NAJK heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buitenfamiliaire bedrijfsovername. In april worden er drie informatiebijeenkomsten over het initiatief ‘Boer zoekt Boer’ georganiseerd voor geïnteresseerde boeren zonder bedrijfsopvolger of potentiële bedrijfsopvolgers zonder bedrijf.

Ben je agrarisch ondernemer met een gezond bedrijf en heb je geen opvolger, maar zou je wel graag willen dat het bedrijf in de toekomst wordt voortgezet? Of ben je geïnteresseerd en werkzaam (geweest) in de agrarische sector en heb je de ambitie om een agrarisch bedrijf (buiten de familie) over te nemen? Kom dan naar de informatiebijeenkomsten over ‘Boer zoekt Boer’.

Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een verhaal op maat verzorgd dankzij de aanwezigheid van experts op het gebied van communicatie, bedrijfsovername en financiën. Tijdens een interactieve sessie leer je jezelf beter kennen, kom je in contact met geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers en krijg je meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername van belang zijn.

Data (klik op de datum voor meer informatie)
Donderdag 23 april 2015 – Den Bosch (Brabant)
Dinsdag 28 april 2015 – Groenlo (Gelderland)
Woensdag 29 april 2015 – Raalte (Overijssel)
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in ‘Boer zoekt Boer’: agrarische ondernemers zonder opvolger en potentiële opvolgers.

Aanmelden
Meld je aan voor een informatiebijeenkomst bij Auke de Jong via adejong@najk.nl. Geef hierbij het volgende door: naam, geboortedatum, de sector waarin je werkzaam of geïnteresseerd bent en naar welke bijeenkomst je graag wilt komen.

Brancheorganisatie akkerbouw lanceert website Akkerbouwplaza.nl

Onlangs heeft de brancheorganisatie akkerbouw de website www.akkerbouwplaza.nl gelanceerd. Op deze website staat alle akkerbouwgerelateerde informatie overzichtelijk bij elkaar. Het is mogelijk om van deze site je startpagina te maken en deze naar eigen voorkeur in te richten via zogenoemde ‘kavels’. Gedetailleerde markt- en prijsinformatie staat achter een ledenlogin dat nu nog via een gratis proeflidmaatschap te bereiken is. In de loop van de tijd zal hier een kleine bijdrage voor gevraagd worden. Kijk voor meer informatie op www.akkerbouwplaza.nl.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Kalverhouder Piet Wisse en pluimveehouder Edward Satkowski zijn afgevaardigden van het dagelijks bestuur van NAJK geworden. Zij zullen in samenspraak met Annet van den Akker, dagelijks bestuurder bij NAJK met portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders en pluimveehouders behartigen. Lees hier het kennismakingsinterview met de nieuwe afgevaardigden.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer sprak in de Tweede Kamer over het nieuwe pachtbeleid. Hij benadrukte dat het voor jonge boeren en tuinders van groot belang is dat pachtgronden voldoende toegankelijk blijven voor jonge boeren. Volg onze inzet op pacht via deze link.
 • NAJK organiseert in heel Nederland bijeenkomsten over bewaring. Ook in april zullen er nog bijeenkomsten plaatsvinden. Kijk op de website van NAJK voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.
 • Belangrijke informatie over de top-up voor jonge boeren. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? Welke voorwaarden zijn er en hoe moet je daar aan voldoen? Lees het hier.
 • De inschrijving voor de studiereis naar China was geopend in maart. Inmiddels zijn de deelnemers aan de reis bekend. Wil jij geen reis meer missen? Volg NAJK via Facebook of Twitter.
 • NAJK informeert jou over de gevolgen van de Melkveewet. Alle leden hebben een extra nieuwsbrief ontvangen. Op de website van NAJK lees je dit bericht terug.
 • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR lag afgelopen maand bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat dit lid dan goed in de ledenadministratie staat. Een lid die de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in de Tweede Kamer, bij een conferentie die we samen met het ministerie van Economische Zaken organiseerde, in gesprekken met politici, in Nieuwe Oogst en in Veldpost.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?
Natuurlijk zal er in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Eind april zullen de vertegenwoordigers uit de provincie de onderwerpen voor de discussiestukken van seizoen 2015 – 2016 vaststellen. Vanaf september zal het eerste discussiestuk bij jou in de omgeving besproken worden. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over deze discussiestukken. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!
 • Het jaarverslag met een terugblik op 2014 verschijnt online. Alle gebeurtenissen: lobby, ledenvoordeel, activiteiten en over de vereniging bij elkaar. Houdt de website in de gaten.

Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!

Zit je in maatschap? En kom jij als jonge boer in aanmerking voor een top-up of een subsidie van de Jonge Landbouwersregeling? Zorg dan dat je maximaal profiteert van deze mogelijkheden voor jonge boeren.

De extra hectarebetaling en de investeringssteun komen ten goede van het bedrijfsresultaat van de maatschap of andere samenwerking. De samenwerkingsvorm ontvangt de steun omdat jij een jonge boer bent. Je kunt hier met de verdeling van het bedrijfsresultaat rekening mee houden. Je kunt de steun separaat toekennen aan de jonge vennoot. Dan komt de steun voor jonge boeren ten gunste van de vermogensopbouw van de jonge vennoot. Dit kun je onderling afspreken, maar ook opnemen in je samenwerkingscontract. NAJK roept ook bedrijfsadviseurs op om er samen voor te zorgen dat de steun in de rug voor jonge boeren ook echt terecht komt waar het hoort: bij jou. Bijvoorbeeld door dit als standaard voor te stellen bij nieuwe samenwerkingscontracten of herzieningen hiervan.

Hoe ziet de agrarisch ondernemer van de ‘toekomst’ eruit?

Nu zou je natuurlijk kunnen denken: dat ben ik zelf. Maar wat is het dat jou onderscheidt van de anderen? Het ondernemersvak heeft zoveel facetten dat het lastig is om overal goed in te zijn. Welke vaardigheden worden de komende jaren belangrijk om jouw onderneming toekomstbestendig te maken? De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in rap tempo op. Internationaal worden onze concurrenten beter. Hoe ga jij je als ondernemer hiermee om? Op welke manier kun je hier (nog) op anticiperen? Hoe en waar kun je de benodigde vaardigheden leren?

De Nederlandse agrarische sector is wereldwijd nummer 1 op het gebied van vaktechniek en we ondernemen in een land dat heel goed is in logistiek. Daarin schuilen volgens mij de eigenschappen die ervoor gezorgd hebben dat we koploper van de wereld zijn. De primaire producenten hebben zich jarenlang ingezet om de kostprijs te verlagen en daarbij te verduurzamen. Helaas zijn we in de agrarische sector, ondanks dat we de beste zijn, nog meestal de prijsnemer. Andere schakels in de keten bepalen wat wij krijgen. De strategie van de meeste supermarkten ‘de laagste-prijs-garantie’ draagt daar ook niet aan bij. In de zuivelketen is FrieslandCampina een mooi voorbeeld. Doordat er van melk ook andere producten gemaakt worden en doordat ze zorgen dat er via reclame vraag uit de markt komt kan er gezorgd worden voor een stabielere marktprijs. In de tuinbouwsector is dit jarenlang gedaan door de veiling (groente- en bloemenveiling). De laatste jaren hebben we in de tuinbouw afscheid genomen van dit systeem en waarschijnlijk ook wel met goede redenen. De constructies die volgden zijn echter niet zaligmakend. Maar hoe ga je hiermee om, welke positie heb je hierin?

Wat doen andere sectoren beter? Marketing? De maatschappij geeft om duurzaamheid en de burger is van mening dat iedereen een eerlijke boterham moet kunnen verdienen. Maar dan zijn er ook nog de consumenten: die weten niets van jouw kostprijs. Wel zijn ze bereid meer te betalen voor een goed gevoel. Dit zijn dingen die we allemaal weten, waarom presteren we dan op een aantal succesvolle bedrijven dramatisch op het gebied van marketing? Ik ben van mening dat de ondernemer van de toekomst deze vaardigheden zal moeten beheersen. Aan de ene kant het bestaansrecht: denken vanuit de omgeving, leren denken vanuit de positie van je buren. Hoe verkoop jij jezelf aan de maatschappij, liggen er nog kansen in jouw omgeving? Aan de andere kant het denken vanuit de markt: nieuwe ideeën en creativiteit, datgene produceren waar de vraag naar is.

Jan Enthoven
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille tuinbouw

UPDATE – Top-up voor jonge boeren in maatschappen

De afgelopen jaren zijn er forse onderhandelingen voor gevoerd, maar met ingang van 2015 is de top-up voor jonge boeren een feit. NAJK informeert je over de laatste stand van zaken omtrent deze extra betaling voor jonge boeren.

Niet alleen jonge boeren (tot en met 40 jaar) die het bedrijf hebben overgenomen, maar ook jonge boeren in maatschap komen in aanmerking voor de top-up. Op het eerste gezicht lijkt dit positief: meer jongeren die betaling kunnen ontvangen. NAJK is hier echter geen voorstander van. De top-up die je als jonge boer aan het begin van de maatschapsperiode ontvangt (en als de financiële lasten relatief gezien lichter zijn) krijg je dan namelijk niet meer op het moment dat je het bedrijf daadwerkelijk hebt overgenomen (en de financiële lasten veel zwaarder zijn). Dit komt voort uit een andere regel van de Europese Unie: elke boer komt voor maximaal vijf jaar in aanmerking voor de top-up.

Een jonge boer in maatschap ontvangt de top-up als hij of zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Het antwoord op onderstaande vragen moet daarbij ‘ja’ zijn:

 • Ben je jonger dan 41 jaar?
 • Zit je in maatschap?
 • Heb jij daadwerkelijke zeggenschap over het bedrijf?
 • Ben je belast met de dagelijkse bedrijfsvoering?

Hoe kan je dit aantonen als je in maatschap zit? En wat houden deze voorwaarden nu precies in? NAJK en het ministerie van Economische Zaken hebben de afgelopen maanden hieraan gewerkt. In principe voldoe je aan de twee laatste voorwaarden bij toetreden tot de maatschap. Jouw maatschapscontract vormt het bewijs dat je moet aanleveren bij controle. Je voldoet niet aan de voorwaarden als je bent toegetreden tot een proefmaatschap*. Zit je samen met een andere jonge boeren in maatschap? Jullie kunnen dan samen aan de voorwaarden voldoen.
*Een proefmaatschap is een maatschapsovereenkomst waarbij tussen de maten is afgesproken dat de maatschap door de andere – vaak oudere – maten eenzijdig kan worden beëindigd. Vaak geldt deze voorwaarde voor de eerste paar jaar na toetreding door de jonge boer.

Voor de jonge boeren die eerder dan april 2010 (5 jaar geleden) in maatschap zijn getreden, betekent dit dat zij waarschijnlijk geen top-up kunnen ontvangen. Op dat moment is het belangrijk om goed naar de laatste twee voorwaarden te kijken. Als je als jonge boer kan aantonen dat je in de beginjaren van je maatschapsperiode (in ieder geval in de jaren 2010 tot 2015) wel in maatschap zat, maar geen zeggenschap had of verantwoording over de dagelijkse bedrijfsvoering, dan kan je de top-up alsnog ontvangen.

Jonge boeren kunnen aantonen dat zij geen zeggenschap hadden doordat bijvoorbeeld sprake was van een proefmaatschap, of doordat er geen blokkerende zeggenschap bij was ondernemersbeslissingen met een financieel belang van meer dan 25.000 euro.

Jonge boeren kunnen aantonen dat zij nog niet belast waren met de dagelijkse bedrijfsvoering doordat zij meer dan 3 dagen per week een opleiding volgden of als ze meer dan 24 uur per week ergens anders werkten (gemiddeld).

De regels van de Europese Unie leggen dus strikte eisen aan de verstrekking van de top-up aan jonge boeren. NAJK is dan ook niet tevreden over de wijze waarop de regeling nu vorm heeft gekregen. De samenwerking van NAJK met het ministerie van Economische Zaken is op dit onderwerp zeer nauw en betrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft zich, samen met NAJK, volop ingespannen om de mogelijkheden toch optimaal te maken, binnen de strenge kaders vanuit Brussel. NAJK zal de komende tijd, zowel bij ministerie als in Brussel, echter blijven strijden voor een beter invulling van de top-up. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende voorstellen om dit te verbeteren al aangedragen bij Eurocommissaris Phil Hogan.

Binnenkort staat er ook meer informatie hierover op de website van RVO en in de nieuwsbrief van RVO. De details vind je in de uitleg van RVO in deze bijlage.

UITNODIGING – Bijeenkomst ‘Bewaring en Energie’ in Noord-Holland

Op 9 april organiseert NAJK samen met HAJK een excursie die ingaat op bewaring en het gebruik van energie. Tijdens deze bijeenkomst word je uitgenodigd op het bedrijf van Jaap Jan Waiboer. Op zijn bedrijf wordt voor de bewaring gebruik gemaakt van een dubbeldaksysteem. Met dit systeem kan worden opgewarmd, gedroogd, maar ook gekoeld. Tevens wordt er op het bedrijf gebruik gemaakt van windenergie.

Na de rondleiding over het bedrijf en de toelichting om waarom er voor dit type bewaring is gekozen zal de avond worden voortgezet onder de deskundige gespreksleiding van DLV Plant.

Bekijk hier de uitnodiging van deze bijeenkomst.