Ivo Haartsen

Ivo Haartsen

ZAJK | Akkerbouw en loonwerk

“Door schaalvergroting, overnames, vergrijzing en gebruik van huurland verdwijnt er veel waardevolle kennis en ervaring. Door de steeds strengere regels vanuit de EU en de erg strenge uitleg van de Nederlandse overheid, wordt boeren op ons bedrijf steeds lastiger. Dit wordt duidelijk door de vele gebreksziekten in onze gewassen. Om dit probleem te tackelen is plaatsspecifiek meten en behandelen van onze gewassen een must. Ondersteund door RTK-GPS-apparatuur van SBG-RAVEN, geven we vloeibare kunstmest via doseercomputers exact waar het nodig is en in de gewenste hoeveelheid. We hebben al veel geleerd de afgelopen zeven jaar en doen mee met projecten zoals High Tech Sensing van het ZAJK.”

Arie Petter

Arie Petter

OAJK | Melkveehouderij en pluimvee

“Wij maken thuis gebruik van smart farming. Zo hebben we koemanagement op de smartphone. Zo heb je alle gegevens meteen bij de hand en kan je veranderingen meteen doorvoeren. Voor het pluimvee heb ik een app op m’n telefoon waardoor ik in de klimaatcomputer van de pluimveestallen kan kijken. Is er een storing, dan krijg ik een melding via de telefoon en kan ik veranderingen meteen doorvoeren.

Ik denk dat smart farming steeds meer wordt gebruikt in de landbouw. Kijk bijvoorbeeld naar wat je al met drones kunt doen, zoals bepalen waar je meer/minder kunt bemesten en nesten/dieren opsporen in het land. Smart farming is een mooie ontwikkeling en heeft veel voordelen, maar we moeten niet vergeten dat we met levende dieren te maken hebben en dus ook altijd zelf moeten blijven controleren.”

Wouter van den Bosch

Wouter van den Bosch

TJO | Consultant DLV-GreenQ en Paprikakwekerij Van den Bosch

“Er wordt in de tuinbouw al veel aan dataverzameling en data-analyse gedaan. Op basis van goede data kan er nog nauwkeuriger gestuurd worden en een hogere efficiëntie gehaald worden. Wij verzamelen data over het klimaat in en buiten de kas, weersvoorspellingen, toestanden van machines zoals een irrigatie-installatie, siloniveaus, WKK en ketel. Daarnaast verzamelen we ook data over vocht en gewicht van de plant en substraat. Uiteraard hebben we een pad-registratiesysteem voor het registreren van productie per locatie en arbeidsproductiviteit. Ook zijn er velden binnen het gewas waar we onder andere bloei en groei van de plant registreren.”

Gerben Oordt

Gerben Oordt

FAJK | melkveehouderij en akkerbouw

“Ik zie op ons bedrijf een grotere rol weggelegd voor smart farming en denk dat wij in de toekomst wel gaan werken met GPS. Op dit moment zijn we een nieuwe stal aan het bouwen, daar gaan we werken met koeherkenning en het meten van de activiteit van de koe. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld de tochtigheid nog beter waarnemen.
Van mij hoeft er in de landbouw niet meer gefocust te worden op smart farming, iedereen doet het op zijn eigen manier. Het zijn wel hulpmiddelen om het werk makkelijker te maken en het kan veel informatie verschaffen. Het is maar net wat je met de informatie doet. Ik denk wel dat je het nuchtere verstand erbij moet houden en niet alleen op basis van de gegevens van smart farming beslissingen moet nemen.”

Thijs Neutel

Thijs Neutel

GrAJK | melkveehouderij

“Wij zijn 1,5 jaar geleden overgestapt op automatisch melken en maken daarbij gebruik van de Herd Navigator van DeLaval: een systeem dat automatisch melkmonsters neemt van individuele koeien en deze analyseert. Het systeem bepaalt in de melk het gehalte aan progesteron, LDH en BHB. Hiermee brengt het systeem van elke koe de vruchtbaarheidscyclus en de kans op mastitis en slepende melkziekte in beeld. Door gebruik te maken van sensoren en de daarmee gewonnen data zijn we beter in staat om onze koeien vruchtbaar en gezond te houden. Onze koeien gaan hierdoor langer mee, we gebruiken minder medicijnen en de koeien produceren efficiënter. De Nederlandse agrarische sector loopt in de wereld voorop in duurzaamheid en efficiëntie. Met smart farming kunnen we nog grote stappen zetten en zo onze voorsprong behouden. Kijk goed welk systeem het beste bij jou en je bedrijf past en investeer alleen als je de mogelijkheden van het systeem kunt en wilt benutten.”