Dirk Brus

Dirk Brus

Melkveehouderij | GAJK

“Uit ervaringen van anderen weet ik dat vergunningstrajecten tijdrovende periodes zijn. Als je midden in zo’n traject zit, is het lastig om als ondernemer in te spelen op bepaalde zaken als subsidies die voor een beperkte periode gelden. Vooruitgang zou gestimuleerd moeten worden, maar door het lange traject wordt het vooral geremd. Een opmerkelijke bijkomstigheid bij het aanvragen van vergunningen is dat de prijsverschillen voor eenzelfde vergunning tussen de gemeentes groot zijn. Ik zou graag zien dat de vergunningstrajecten gemakkelijker, goedkoper en vooral sneller verlopen.”

Laura Winter

Laura Winter

Melkveehouderij | OAJK

“Het vergunningstraject is een van de moeilijkste en meest complexe trajecten voor veehouders. Het is belangrijk om je vooraf voldoende te laten informeren, zodat je in beeld hebt wat je nodig hebt. De kans is groot dat je tijdens het proces van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het is aan te raden om ondersteuning te zoeken bij het vergunningstraject.
Bezwaren van burgers of omwonenden tegen de vergunning zijn vervelend. Voor je de aanvraag doet, kun je een buurtavond organiseren om de plannen te bespreken en uit te leggen. Dit maakt het voor de burgers of omwonenden begrijpelijker.”

Wilbert Wouters

Wilbert Wouters

Melkveehouderij | ZAJK

“In een drukbevolkt land als Nederland zijn wet- en regelgevingen rondom vergunningen nodig. Ons melkveebedrijf bevindt zich in Grijpskerke. Het voordeel van de regio waarin ons bedrijf gevestigd is, is dat bouwvergunningen vrij gemakkelijk verleend worden. Momenteel wordt ons tanklokaal uitgebouwd, zodat we binnenkort gebruik kunnen maken van een grotere melktank. Voor deze uitbouw hadden we een vergunning nodig. Binnen enkele weken na het indienen is de bouwvergunning goedgekeurd.”

Vincent de Groot

Vincent de Groot

Melkveehouderij | HAJK

“Twee jaar geleden hebben we onze stal verlengd met 60 boxen. Voor deze uitbreiding moesten diverse vergunningen aangevraagd worden. Wij wilden het vergunningstraject snel en soepel laten verlopen. Om deze reden hebben wij de aanvraag uitbesteed aan DLV Advies. Voordelig was dat de gemeente en de provincie achter ons plan stonden. De ontwikkeling van het bedrijf gaf ook geen bezwaar vanuit omwonenden. Het traject is bij ons soepel verlopen en de stal is ondertussen al enige tijd in gebruik.”

Vleesveehouderij | HAJK

Roy van Zaanen

“In 2012 hebben wij een vergunning ingediend voor het bouwen van een nieuwe stal. In eerste instantie verliep alles zonder problemen, totdat de welstandcommissie zich bezig ging houden met onze aanvraag. In Purmer, waar ons bedrijf gevestigd is, wordt niet vaak een vergunning afgewezen. De welstandcommissie was echter van mening dat de bouw van de nieuwe stal niet door mocht gaan. Het zou storend zijn voor het landschap. Na een gesprek met de wethouder werd besloten het advies niet op te volgen en de vergunning is aan ons verleend. Een half jaar na de aanvraag van onze vergunning is het beleid van de gemeente veranderd op het gebied van veehouderij. Indien wij de vergunning later hadden aangevraagd, was het een lang en lastig traject geworden.”