Samenwerken in de sector

In de varkenshouderij is op dit moment het plan vitale varkenshouderij van POV een hot item. Met dit plan wil de sector de marktpositie verbeteren. De producentenorganisatie is van mening dat de varkenssector zich anders moet gaan organiseren. Veel varkenshouderijen hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk. Misschien is de sector toe aan een andere organisatiegraad. Samenwerking is daarbij zeer belangrijk.

Voorbeelden van samenwerkingen kunnen zijn: gezamenlijk verkopen of je mestafzet regelen. Ik denk dat niet iedereen hier de kansen van inziet. De varkenssector is nu individualistisch ingesteld en een aantal initiatieven zijn mislukt. Net als de POV denk ik hier anders over. We moeten de handen ineen slaan. Het is daarom zeer belangrijk dat wij als jonge boeren nadenken over de kansen die samenwerken biedt.

Als ondernemer moet je keuzes maken en kijken wat bij jou past. Kijk hierbij ook naar hoe andere sectoren zich georganiseerd hebben en haal hier de goede dingen uit. Met een sterke ketenregisseur als Van Drie Group kunnen bijvoorbeeld kalverhouders door een contract hun risico’s beperken. Vrije handel is mogelijk. Ook binnen de pluimveewereld kent men contractvormen en vrije handel. Nieuwe samenwerkingsverbanden creëren lijkt mij in minder goede tijden geen slecht idee.

Door verbinding met elkaar te zoeken en bewustzijn te creëren bij de consument, zijn zij misschien bereid meer te betalen voor het door ons geproduceerde kwalitatief goede voedsel. Ik denk dat dit mooie kansen biedt voor onze sector. Samenwerken is immers verbinden.

Ronald van Leeuwen
Dagelijks bestuurder NAJK, portefeuille intensieve veehouderij