Tweede kamer op de bres voor jonge boeren en tuinders

De Jonge Landbouwersregeling wordt samen met NAJK geëvalueerd om zo tot verbetering van de regeling te komen in 2017. Dit staat in een motie die donderdag 7 april is aangenomen in de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en CU hadden gezamenlijk een motie ingediend omdat de Jonge Landbouwersregeling niet past bij de investeringen van jonge boeren en tuinders en het budget niet bij de juiste doelgroep terecht komt. 

Eerder stelde SGP, VVD en CDA Kamervragen aan staatsecretaris Van Dam, naar aanleiding van de brief die NAJK aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer en de provinciale AJK’s naar de gedeputeerde van hun provincie stuurde. In antwoord op deze vragen en in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Van Dam aan de kritiek van NAJK op de Jonge Landbouwerregeling niet te herkennen. Een aantal politieke partijen lieten het daar niet bij zitten. Ze diende een motie in zodat NAJK kan bijdragen aan een betere openstelling in 2017.

In de motie verzochten VVD, SGP, CDA en CU de regering drie dingen. Als eerste werd verzocht om in overleg met NAJK en de provincies tijdens de evaluatie te bekijken aan wie en waaraan het budget is uitgegeven. Past binnen de doelstellingen van de Jonge Landbouwersregeling? Een terugkoppeling hiervan aan de Tweede Kamer moet voor de zomer gebeuren. Daarnaast verzochten de partijen dat, als blijkt dat het beschikbare budget niet volledig benut is en uit de evaluatie de noodzaak hiervan blijkt, er in het najaar van 2016 mogelijk een nieuwe openstelling komt. Als laatste werd verzocht dat de regering met de provincies en NAJK afspraken moet maken over de uitvoering van de openstelling 2017.

“Het is goed nieuws voor jonge boeren en tuinders dat de motie is aangenomen. Hierdoor kunnen de reacties vanuit de doelgroep meegenomen worden in de evaluatie. Samen met de provincies en de regering kunnen we tot een betere invulling komen”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. NAJK zal binnenkort via haar provinciale AJK’s de reacties op de voorwaarden en investeringsmogelijkheden van de Jonge Landbouwersregeling verzamelen, om zo tot gezamenlijke aanbevelingen te komen. Houd hiervoor de website en social media in de gaten!