NAJK opgetogen over vrijstelling afroming bij bedrijfsoverdracht

De Tweede Kamer heeft vanmiddag gestemd over de 25 moties die donderdag 14 april 2016 zijn ingediend. De motie waarin bedrijfsoverdracht binnen de familie wordt vrijgesteld van afroming is met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze motie is ingediend door CDA, ChristenUnie, SGP en SP na aanleiding van het debat over de toekomst van de melkveehouderij. NAJK is hier tevreden mee, aangezien met het aannemen van de motie wordt voorkomen dat familiare bedrijfsovername extra bemoeilijk wordt.

Vanaf het verschijnen van de Kamerbrief over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel heeft NAJK gepleit voor een vrijstelling op afroming bij bedrijfsoverdrachten. “Met het aannemen van deze motie geeft de Tweede Kamer gehoor aan onze oproep. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijfsoverdracht extra moeilijk wordt voor jonge boeren”, aldus Koen Bolscher, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Bolscher: “Het ministerie van Economische Zaken moet bij het schrijven van de wettekst rekening houden met agrarische bedrijfsovername in de familiekring, tot de derde graad.” NAJK is van mening dat hiermee nog niet alle problemen rondom bedrijfsovername zijn weggenomen. Steeds vaker komen buiten familiaire bedrijfsovernames voor. Ook als bedrijven veranderen van ondernemingsvorm, om een overname mogelijk te maken, wordt nog steeds 10% van de fosfaatrechten afgeroomd.

Rechten uitwisselen

Er is niet gestemd over de motie van de SP om uitwisseling van rechten tussen sectoren beperkt mogelijk te maken. “NAJK is tegen een mogelijkheid voor het uitwisselen van rechten tussen sectoren”, aldus Ronald van Leeuwen, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief. “De situatie in de varkenshouderij is momenteel niet rooskleurig. Om een betere toekomst voor jonge varkenshouders te krijgen is het van belang dat varkensrechten niet worden overgenomen door de melkveehouderij. Anders raken de ontwikkelkansen voor jonge varkenshouders verder achterop.”

NAJK blijft betrokken bij de invulling van het fosfaatrechtenstelsel en staat voor een goede toekomst en ontwikkelkansen in zowel de melkveehouderij als de intensieve sectoren.