Jonge melkveehouders bezoeken Dairy Campus

Op woensdag 1 juni 2016 organiseerde DLV Advies een Melkveedag speciaal voor jonge melkveehouders van NAJK. De jonge ondernemers waren welkom in het nieuw gebouwde innovatiecentrum voor de melkveehouderij in Leeuwarden: Dairy Campus. Naast een rondleiding over de proefboerderij gaven deskundigen van DLV Advies workshops over vergunningstrajecten en mestver- en bewerkingstechnieken.

Herrold Lammertink, directeur DLV Advies, opende de dag. “Ik denk dat vooruitstrevende agrarische bedrijven een doel moeten hebben die aan de rand van hun bereik ligt”, aldus Herrold Lammertink. “We worden beperkt in wet- en regelgeving, maar juist dat maakt dat we met hele goede en slimme innovatieve dingen verder kunnen gaan kijken. We gaan naar de toekomst, daar is deze dag voor.”

Koen Bolscher, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, benadrukt de rol van de Dairy Campus: “Dairy campus kan bijdrage aan de toekomst van jonge melkveehouders. Een belangrijk onderdeel daarin is rendement denken waarin je continu bezig bent met verbeteringen. Daar kan de Dairy Campus, maar ook partijen als DLV Advies, een sleutel in zijn.”

Tijdens de rondleiding over de Campus gaf Harry Versluis, Manager Bouw bij DLV Advies, een toelichting op de gemaakte keuzes voor vloeren en andere technische aspecten. Karin Kooijman, specialist vergunningen, ging tijdens haar workshop in op veel voorkomende misverstanden rondom vergunningen. Projectaccountmanager Harm Wientjes ging in op de tegenstrijdige situatie: betalen voor mestafvoer én voor kunstmestaanvoer en gaf uitleg over mestver- en bewerkingstechnieken.

Tijdens de inhoudelijke dag met toekomstgerichte onderwerpen, gingen deelnemers uitgebreid in gesprek met specialisten van DLV Advies.