Apps: bemesting verbeteren met je smartphone?!

Tekst: Colinda van Ekris

Stikstofmeststoffen zijn onmisbaar voor groei en ontwikkeling van landbouwgewassen. Maar overbemesting is schadelijk voor het milieu. Yara biedt oplossingen voor duurzame bemesting met minimale milieubelasting. Met het produceren van hoogwaardige meststoffen, kennis en oplossingen geeft Yara advies aan agrariërs om gewasopbrengst en kwaliteit te maximaliseren, met minimaal verlies van voedingsstoffen aan het milieu.

Gewaskennis is van fundamenteel belang voor een goede ontwikkeling van landbouwgewassen. Om kennis over het optimaliseren van de kwaliteit en opbrengst breed te delen, heeft Yara diverse tools en services ontwikkeld die in de Benelux nog nauwelijks ontdekt zijn. Zo heeft Yara drie apps ontwikkeld die gericht zijn op de belangrijkste nutriënten en bieden bijbehorende oplossingen.

Apps zijn geschikt voor smartphones en tablets van zowel Apple als met Android.

ImageIT app

N-behoefte meten

Met de Yara ImageIT-app maak je van jouw smartphone-camera of tablet een hightech-meetapparaat voor stikstof. ImageIT bepaalt de N-behoefte van wintertarwe en koolzaad in het vroege voorjaar voor de 1e gift. Je kunt dit eenvoudig doen door enkele foto’s te maken van je gewas en deze via de app te versturen naar de Yara-server. De app laat direct zien hoeveel stikstof er is opgenomen en hoeveel moet worden gestrooid om de optimale opbrengst en gewaskwaliteit te bereiken.

De optimale gift bij 2e en 3e strooibeurt kan worden bepaald met de Yara N-Tester. Deze meet het chlorofylgehalte van het blad. Variabel strooien op basis van verschillen in gewasontwikkeling binnen het perceel is mogelijk met de Yara N-Sensor®. Dit is niet nodig bij de 1e gift.

CheckIT app

Gebreksverschijnselen opsporen

Om telers bij een groot aantal gewassen te ondersteunen heeft Yara de CheckIT-app ontwikkeld. CheckIT is een hulpmiddel om gebreksverschijnselen in je gewas te identificeren. In drie stappen heb je de kern en oplossing van het probleem ontdekt. Na het kiezen van een gewas krijg je verschillende opties in beeld. Heldere foto’s laten de mogelijke problemen zien waardoor je de vergelijking met je eigen gewas kunt maken. Aanvullende uitleg van de symptomen en de mogelijke oorzaken helpen om de diagnose te bevestigen.

Als eenmaal de oorzaak van het tekort is vastgesteld, geeft de app verdere informatie over de invloed van het tekort op het gewas, welke bodemtypes vatbaar zijn voor dit soort tekorten en welke factoren het tekort erger kunnen maken.

CheckIT geeft een bemestingsadvies om het gevonden gebrek te corrigeren en suggesties om dit gebrek voor het volgende groeiseizoen te voorkomen. Ook ontvang je vrijblijvend een bemestingsadvies met Yara meststoffen.

Op dit moment is de app geschikt voor aardappelen, granen, aardbei, sla, appel, tomaat, paprika en komkommer. Regelmatig worden nieuwe gewassen toegevoegd.

Pure Nutrient app

Kennis opfrissen en aanvullen

Minerale stikstofmeststoffen (kunstmest) hebben, afhankelijk van hun samenstelling, een duidelijk effect op de opbrengst en het milieu. De Yara Pure Nutrient app geeft gefundeerde informatie over de belangrijkste aspecten van kunstmest. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en wordt populairwetenschappelijk gepresenteerd. De Yara Pure Nutrient app heeft als doel alle verschillen tussen minerale stikstofmeststoffen naast elkaar te zetten.

Het gaat dan om de verschillen tussen KAS (en soortgelijke meststoffen op basis van ammoniumnitraat), urean (en NTS) en ureum. Keuzes worden snel gemaakt op basis van prijs of gebruiksgemak, terwijl stikstofefficiency in Nederland leidend zou moeten zijn.Om telers te laten inzien hoe milieubelasting en kosten verlaagd kunnen worden en tegelijkertijd een optimale opbrengst behaald kan worden, worden in de app technieken toegelicht waarmee de N-efficiëntie verbeterd kan worden. Zo kan worden voldaan aan de hoge eisen die gesteld worden aan moderne hoogproductieve en duurzame landbouw.

De app is een must voor telers, adviseurs en iedereen die geïnteresseerd is in de landbouw- en milieukundige aspecten van het gebruik van stikstofmeststoffen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: prijsontwikkeling, nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchtiging, precisielandbouw, strooierinstelling en productie van kunstmest. De app wordt regelmatig aangevuld met nieuwe onderwerpen.