SP en NAJK om tafel

Afgelopen week zijn Jan Enthoven, portefeuillehouder tuinbouw, en Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername, namens het NAJK-bestuur op gesprek geweest bij de Nederlandse socialistische partij (SP). Tijdens dit gesprek werden actuele onderwerpen die in land- en tuinbouw spelen besproken. Daarnaast besteedden NAJK en de SP specifiek aandacht aan de onderwerpen: bedrijfsovername, pacht en gezond voedsel.

Bedrijfsovername

SP was met name benieuwd tegen welke problemen jonge landbouwers en starters in de land- en tuinbouw aanlopen. Met name het moment van bedrijfsovername kwam daarbij aan de orde. In de afgelopen periode was NAJK heel actief in de lobby voor de Top-up en Jonge Landbouwersregeling. Deze regelingen zijn een belangrijke ondersteuning aan jonge boeren en tuinders, specifiek in de financieel zware jaren na bedrijfsovername. Al eerder heeft NAJK richting verschillende politieke partijen aangeven dat de huidige uitwerking van de Jonge Landbouwersregeling niet passend is voor jonge boeren en tuinders. “Door met politieke partijen de problemen die wij zijn bij bedrijfsovername te delen kunnen we samen werken aan een sterke agrarische sector in de toekomst”, aldus Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername.

Pacht

Onlangs is NAJK niet akkoord gegaan met het pachtvoorstel dat vanuit het Spelderholt-overleg gedaan is. NAJK is van mening dat het voorstel nauwelijks afweek van het eerder afgewezen voorstel. SP en NAJK hebben de visies op pacht met elkaar uitgewisseld. Voor beide partijen staat duurzaam langdurig grondgebruik voorop.

Het gesprek met SP was een onderdeel van de Ronde Politiek die NAJK doet. Eerder zijn andere dagelijks bestuurders op gesprek geweest bij GroenLinks. Kijk op onze website en volg onze social media om onze tour langs de verschillende politieke partijen te volgen!