NAJK begrijpt aankomende acties

NAJK maakt als één van de dertien partijen deel uit van het Landbouw Collectief. Doel van dit collectief is om een gezamenlijke en gedragen oplossing voor de landbouwsector in de stikstofproblematiek te zoeken. Hiertoe heeft het collectief in december een plan gepresenteerd hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan komen. Sinds die tijd onderhandelt het Landbouw Collectief met de overheid over de stikstofmaatregelen. Het resultaat van dit overleg is voor de landbouw vooralsnog teleurstellend. NAJK steunt daarom ook de acties.

Waar het plan van het Landbouw Collectief inzet op het nemen van managementmaatregelen voor de stikstofreductie, maakt de overheid vooral andere keuzes. De overheid zet voornamelijk in op een gebiedsgerichte aanpak met uitkoop van diverse bedrijven. NAJK staat voor de boeren van de toekomst en bepleit binnen het Landbouw Collectief vooral inzet op de blijvers. Bijvoorbeeld door ontwikkelingsruimte te creëren op bedrijven waar jonge boeren graag verder willen. NAJK is dan ook teleurgesteld dat uit de meest recente Kamerbrief blijkt dat de overheid maar liefst 350 miljoen euro vrij maakt voor de uitkoop van bedrijven. NAJK had liever gezien dat dit geld besteed zou worden aan het stimuleren van innovaties en aanpassing van bedrijven die wel door willen met ondernemen. Daarnaast zal het resultaat van de dure uitkoop van deze bedrijven waarschijnlijk heel klein zijn. Aanstaande donderdag, 20 februari, zullen deze vermoedens onderstreept worden met de analyseresultaten van de RIVM-cijfers door het Mesdagfonds. Met het plan van het Landbouw Collectief bereiken we meer en sneller de stikstofreductie, blijft er ruimte voor blijvers en raakt Nederland sneller uit de impasse.

Helaas maakt de overheid tot dusver andere keuzes en wachten zij ook de analyse van het Mesdagfonds niet af voor de plannen in de Tweede Kamer te behandelen. Voor FDF was dit de reden om op aanstaande woensdag 19 februari nogmaals in actie te komen. Ook Agractie heeft nieuwe acties aangekondigd. NAJK begrijpt dit volkomen en staat daar ook achter. FDF en Agractie maken net als NAJK deel uit van het landbouw Collectief, waar van ieders kracht gebruik wordt gemaakt. De kracht van FDF en Agractie is het organiseren van acties. De kracht van NAJK zit hem vooral op het in gesprek blijven met de politiek en haar beleidsbepalers. Vanuit die hoek hopen wij hen met feiten en praktijkvoorbeelden te kunnen overtuigen. Door ons op zowel regionaal als landelijk niveau in te zetten, hopen wij de politiek op andere gedachten te kunnen brengen.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder!

Het is al vaak gezegd, de stap tot het Landbouw Collectief is een bijzondere. Nooit eerder werkten alle partijen uit de verschillende agrarische sectoren met elkaar samen. Het stikstofdossier raakt eigenlijk iedere sector binnen de landbouw en het is daarom ook goed dat deze samenwerking nu is ontstaan. Al was dit best even wennen, we snappen nu steeds beter hoe we elkaar kunnen versterken en wat ieders rol is.

Bij andere thema’s waren we vooral gewend om samen te werken per sector. Wat betreft de melkveehouderij werkten we dan samen met andere partijen die zich bezighielden met puur en alleen de melkveehouderij, maar niet met bijvoorbeeld de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) of met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Ik heb de afgelopen maanden dus veel nieuwe mensen leren kennen. Het leek soms wel een sociaal experiment: zijn verschillende clubs met een verschillende insteek/toon/achtergrond maar met eenzelfde doel, in staat om met elkaar samen te werken? Mijn antwoord na 3 maanden luidt: Ja! Maar alleen als we elkaar de ruimte blijven geven om een eigen identiteit te behouden.

Wat is er de laatste tijd veel gediscussieerd over welke partij de boeren belangen beter behartigt en welke strategie nu eigenlijk het beste werkt. Maar de discussie geeft het antwoord: het is niet het één of het ander, het is de combinatie. Ik denk dat we als agrarische sector blij moeten zijn met de verschillen tussen de partijen binnen het Landbouw Collectief en dat we deze moeten koesteren. De kracht is weg als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Een actiegroep, een vakbond en een belangenorganisatie, we hebben ze allemaal keihard nodig!

Ik hoop dat we onze energie de komende tijd kunnen steken in het benutten van elkaars kracht in plaats van het uitvergroten van elkaars verschillen. Met dat laatste bereik je niks, met dat eerste bereik je alles!

_________________________________________________________________________________________________________________

Marije Klever

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Marije Klever (32) verantwoordelijk voor de portefeuille melkveehouderij. Marije combineert deze functie met het werk op haar melkveehouderij in De Meern.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever waren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van ZuivelNL.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, was aanwezig bij een bijeenkomst van het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, maakten kans op de Newbie prijs 2020.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was uitgenodigd door de akkerbouwcommissie van FAJK (Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt). Met elkaar hebben ze gediscussieerd over duurzaam bodembeheer. Een interessante en leerzame bijeenkomst.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij de Grüne Woche in Berlijn, een uniek internationaal evenement voor de agrarische sector. Hier heeft hij uitgebreid kunnen spreken met de minister van landbouw, Carola Schouten, verschillende Kamerleden en andere relevante stakeholders binnen de agrarische sector.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij het symposium over Biostimulanten georganiseerd door de Brancheorganisatie (BO) akkerbouw.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, werd bijgepraat over het proces omtrent de kiemremmer Chloorprofam door de Stuurgroep Actieplan Plantgezondheid van de BO-akkerbouw.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, sprak over het bedrijfsovernamefonds op een avond van GrAJK (Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt).
 • Marije Klever was ook in januari weer druk omtrent het Landbouw Collectief. Het collectief is aan de slag geweest met de uitwerking van verschillende onderdelen en er zijn weer intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, schreef een column over jonge boeren en het ondernemersklimaat. Hierin pleit hij voor een beloningscultuur in plaats van een afstraffingscultuur.
 • Speciaal voor de naderende We Live Milk Days in maart, georganiseerd door NAJK en DeLaval, hebben de dagelijks bestuurders een pitchtraining gevolgd.
 • NAJK organiseerde het Boer zoekt Boer café, speciaal voor overdragers en opvolgers in de biologische sector, tijdens de Biobeurs in Zwolle.
 • Internationale samenwerkingen zijn belangrijk binnen de agrarische sector! Daarom organiseerde NAJK, samen met LTO Noord, ZLTO, LLTB en Agriterra, voor de vijfde keer op rij de Agripool Netwerkbijeenkomst.
 • Andre Arfman, NAJK-voorzitter, ging samen met andere boeren en natuurclubs het gesprek aan met Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten over de toekomst van de landbouw.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij de LTO Vakgroep Akkerbouw.
 • Er is een discussiebijeenkomst gehouden over het thema ‘imago’ met partners van NAJK en haar leden. Het resultaat van de bijeenkomst is te lezen in de BNDR van maart.
 • NAJK nam afscheid van Iris Bouwers als dagelijks bestuurder van NAJK. Ruim vier jaar nam zij de rol als portefeuillehouder internationaal op zich. Iris bedankt voor je inzet en enthousiasme voor de sector!
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, was aanwezig bij een bijeenkomst over het klimaat in de varkenshouderij.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk wordt er in februari ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 4 februari vindt het Akkerbouw Symposium plaats in de evenementenhal in Gorinchem. Kom je ook een kijkje nemen bij onze stand?
 • Doe op 7 februari mee met onze win-actie! Like het bericht op onze facebookpagina, like onze facebookpagina, tag iedereen die er volgens jou ook warmpjes bij mag zitten en maak kans op een warme NAJK-trui. De winnaar wordt op vrijdag 14 februari bekend gemaakt.
 • We zoeken de verbinding tussen boer en burger tijdens de valentijnsactie #makeadate. Doe jij ook mee?
 • Kom jij het dagelijks bestuur versterken? NAJK heeft twee vacatures open staan: voorzitter en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Kijk voor meer informatie op de site: https://www.najk.nl/over-najk/vacatures/. Solliciteren kan tot 29 februari!

Maak de beste foto en win het NAJK-bierpakket!

Laat de land- en tuinbouw zien! De land- en tuinbouw is natuurlijk de mooiste sector van Nederland en dat mag gezien worden. Maak daarom een foto van jouw lievelingssector, deel deze met NAJK en win het NAJK-bierpakket!

Hoe werkt het?

 • Stuur vóór 15 mei 2020 jouw foto in via communicatie@najk.nl of via najk.nl/winnen
 • Maximaal 3 foto’s per deelnemer (per inzending per BNDR)
 • Beeldformaat JPG of PNG
 • Let op de kwaliteit van de foto’s. Deze moet scherp en minimaal 2 MB zijn
 • Je moet natuurlijk wel zelf de maker van de foto zijn!
 • De winnende foto wordt in de volgende BNDR bekendgemaakt.

Jouw ingezonden foto online delen? Gebruik #jongeboeren of #jongetuinder en tag NAJK

Doe mee!

 


Algemene voorwaarden

 • De maker van de winnende foto wordt door NAJK geïnformeerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De makers van de foto’s geven toestemming voor publicatie van de foto door NAJK.

Royal Reesink en NAJK bundelen hun krachten

NAJK heeft er weer een kennispartner bij! Gistermiddag zette NAJK-voorzitter Andre Arfman en Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink, definitief een handtekening onder een 3-jarig partnerovereenkomst tussen Royal Reesink en NAJK. Royal Reesink kijkt er naar uit om nog intensiever in contact te komen met de jonge agrarische ondernemers. 

Alles begint met goed materiaal
NAJK sluit partnerschapsovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen ze de laatste ontwikkelingen van de agrarische sector op de voet. NAJK vindt het belangrijk dat er breed scala aan partners is: “Een leverancier van de agrarische machines als Royal Reesink ontbrak nog aan dit rijtje”, aldus Andre Arfman, “landbouwmachines zijn belangrijke productiemiddelen voor een agrarisch ondernemer. Royal Reesink is één van de grootste distributeurs van Europa van landbouwmachines. We zijn trots dat we nu elkaar mogen versterken.” NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van ruim 8.000 jonge agrarische ondernemers en is, naast lokaal en provinciaal, ook actief op landelijk en Europees niveau.

De kracht van jonge ondernemers
Royal Reesink is al sinds 1786 een belangrijke leverancier van machines voor de agrarische sector. Al zo’n negen generaties lang leveren ze landbouwmachines en -systemen aan boeren en loonwerkers van over de hele wereld. Royal Reesink levert naast  A-merk machines en onderdelen voor landbouw ook  machines voor landschapsonderhoud, magazijninrichting en grond-, weg- en waterbouw. Met 35 dochterbedrijven in tien verschillende landen heeft Royal Reesink een stevige internationale marktpositie.

De 2400 medewerkers die Royal Reesink rijk is, hebben stuk voor stuk passie voor machines, kwaliteit, nuchterheid en ondernemersdrang. “De reden om als Royal Reesink partner te worden van NAJK, is omdat we geloven in de kracht van jonge ondernemers”, aldus Van der Scheer, “We denken graag met jullie mee over de oplossingen voor de toekomst.” NAJK en Royal Reesink kijken uit naar een fijne samenwerking, zowel met elkaar als met de achterban.