Koeien in weiland

Alternatief voermaatregel niet gelukt

De concept-regeling van minister Schouten van het ministerie van LNV over de begrenzing van het eiwitgehalte in krachtvoer wordt doorgezet. NAJK, NMV, DDB, GRONDIG en LTO hebben er alles aan gedaan om de voermaatregel van tafel te krijgen. Er zijn verschillende opties besproken. Helaas heeft dit niet mogen baten.

Er is met elkaar ontzettend hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen. Afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken met het ministerie gevoerd over een alternatief. Gisteren is er weer een gesprek geweest tussen de verschillende belangenorganisaties en het ministerie over een alternatief voor de ingrijpende en onwerkbare voermaatregel. Het ministerie vindt het helaas niet haalbaar en gaat daardoor niet op het voorstel in.

Het alternatief

Het alternatief dat aan het ministerie werd aangeboden was beter inpasbaar en leidt alsnog tot de gevraagde reductie. Er is daar veel overleg over gevoerd met het ministerie. Er zijn verschillende opties besproken. Met het alternatief waar uiteindelijk verder over is gepraat zouden boeren de verantwoordelijkheid krijgen om op bedrijfsniveau het eiwitniveau met 3% te reduceren, maar dat bewerkstelligen op basis van eigen keuzes in het rantsoen. Een doelvoorschrift in plaats van een middelenvoorschrift dus. De tekortkomingen van de voermaatregel van het ministerie, die in bepaalde situaties totaal niet aansluit bij de praktijk en zelfs tot zorgen over diergezondheid leidt, waren hiermee verholpen. Melkveehouders die liever wel volgens de regels van de voermaatregel van de overheid tot de benodigde reductie wilden komen konden daar volgens het voorstel van de sector ook voor kiezen. “Het is een enorme telleurstelling dat het niet gelukt is. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet en een duidelijk en eenduidig signaal gegeven.”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

De voermaatregel

Er wordt eind dit jaar een maxima aan ruw eiwit in krachtvoer gesteld. Melkveehouders mogen in die periode geen aangekochte krachtvoer op het erf hebben die de maxima overschrijdt. De precieze norm varieert van grondsoort en de melkproductie per hectare. Zie de afbeelding hierboven voor de normering. Met deze maatregel moet de stikstofdepositie uit de melkveehouderij verlaagt worden en wordt er voor de korte termijn, samen met onder andere de snelheidsverlaging op snelwegen, stikstofruimte gecreëerd voor (woning)bouwprojecten. Minister Schouten houdt de ontwikkelingen van het ruw eiwitgehalte in het ruwvoer in 2020 in de gaten. Mocht het nodig zijn, dan zal ze in augustus nog beperkte wijzigingen in de normering aanbrengen.

Het is een grote teleurstelling dat  het ministerie het alternatief niet haalbaar acht, en dus niet op het voorstel in gaat. De voermaatregel van het ministerie is dus niet van tafel. NAJK, NMV, DDB, Grondig en LTO  nemen geen verantwoordelijkheid voor deze opgelegde maatregel. Er zal dus geen sprake zijn van een alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg.