ForFarmers | Het belang van gezonde voetzolen bij vleeskuikens

Voetzoollaesies zijn een belangrijke en duidelijke parameter voor dierenwelzijn. Aangetaste voetzolen zijn pijnlijk voor het vleeskuiken, waardoor de dieren minder beweeglijk worden. Het gevolg is een lagere voer­- en wateropname en verminderde groei. Daarnaast is een aangetaste voetzool een ingang voor allerlei bacteriën en ziekteverwekkers, met mogelijk verhoogde uitval of afkeur als gevolg.

In Nederland is de maximaal toegestane bezetting gebaseerd op regels die het welzijn en de gezondheid van vleeskuikens waarborgen. Overheid en pluimveesector hebben samen een norm bepaald om voetzoollaesies te monitoren en terug te dringen.

Oorzaak
Er zijn veel factoren die in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op de voetzolen. Bij grote problemen moet de oorzaak vaak gezocht worden in een slechte kwaliteit van het strooisel, onvoldoende ventilatie in de stal of de kwaliteit van het voer. Echter ook onverwachte veranderingen in het weer, lekkende drinknippels of donkere plekken in de stal kunnen invloed hebben op het gedrag van de kuikens en daardoor voetzoolproblemen veroorzaken.

Adviezen van onze specialisten
Gedurende de hele looptijd van het koppel moet er aandacht zijn voor de voetzolen. Vanaf 12 à 14 dagen worden de eerste tekenen vaak goed zichtbaar. Daarnaast is de strooiselkwaliteit een goede graadmeter. Echter ook bij mooi rul strooisel is het belangrijk om dieren op te pakken en de voetzolen en het beenwerk te beoordelen.

De vleeskuikenspecialisten van ForFarmers komen op veel bedrijven en zetten voor u de beste tips op een rij:

  1. Een goede strooiselkwaliteit is belangrijk. Gebruik bij voorkeur turf, houtkrullen of strobrokjes.
  2. Zet voer in, gericht op droog strooisel. (Zie Apollo FeetFit-Voer).
  3. Stel het klimaat in de stal af op de juiste parameters passend bij het jaargetijde. Let hierbij goed op extreme temperatuurverschillen. Met name in voor- en najaar kan het verschil tussen de hoogste dagtemperatuur en de laagste nachttemperatuur extreem zijn.
  4. Controleer en ijk jaarlijks alle klimaatmeters, inclusief de sensoren voor RV en temperatuur.
  5. Voorkom tocht en valplekken van lucht. Vaak wordt onderschat hoeveel leklucht kan ontstaan bij deuren, ventilatoren, naden en kieren. Een rookproef kan dit heel eenvoudig zichtbaar maken.
  6. Meet de wateropbrengst per waternippel. Zorg voor een lage druk en stel de hoogte van de drinknippels goed in.
  7. Vervang de drinknippels elke 7 à 8 jaar. Na deze periode zien we veel problemen met natte banen door lekkende drinknippels.
  8. Zorg voor een goede lichtverdeling in de stal. Bij een goede lichtverdeling verspreiden de kuikens zich goed door de stal, wat de strooiselkwaliteit ten goede komt.
  9. Voorkom overbezetting.
  10. Verwijder kuikenpapier uit de stal.

Beoordeling voetzoolscore
De beoordeling op voetzoollaesies gebeurt in alle slachthuizen in Nederland. Het slachthuis (of goedgekeurde controleur) beoordeelt de voetzoollaesies met punten. Per koppel per stal worden 100 poten beoordeeld. Elke poot krijgt een van deze scores: score 0 – geen voetzoollaesies, score 1 – matige voetzoollaesies, score 2 – ernstige voetzoollaesies. De score ligt dus altijd tussen 0 en 200 punten. Hoe minder punten, hoe beter dit is.

Scherp toezicht
Bij een gemiddelde voetzoollaesiescore jaarrond tussen 80 en 120 punten moet u een verbeterplan indienen. Bij gemiddeld 120 punten of meer over een kalenderjaar moet de stalbezetting worden verlaagd naar maximaal 39 kg/m2. De NVWA heeft onlangs aangekondigd scherper te gaan toezien op deze verbeterplannen en de naleving daarvan. Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, ook vanuit afnemers en verkopers van kipproducten wordt er steeds meer gemonitord op voetzoollaesiescores om daarmee het dierenwelzijn te waarborgen. De noodzaak voor pluimveehouders om voetzoollaesies te voorkomen of onder controle te houden is dus groot.

Apollo FeetFit-voer
Het complete Apollo-voerprogramma voor vleeskuikens richt zich op kuikens met een gezonde maag- en darmflora, lage uitval, sterk beenwerk en gezonde voetzolen. Alleen fitte kuikens leveren topprestaties en dragen bij aan de beste bedrijfsresultaten. In het Apollo-voerprogramma is de samenstelling van het voer afgestemd op de verschillende behoeftes van de vleeskuikens in elke levensfase.

Apollo FeetFit-voer heeft een zeer positief effect op de strooiselkwaliteit in de stal. Uitgebalanceerde aminozuren zorgen voor een goede eiwitvertering, wat een overschot aan onverteerd ruw eiwit voorkomt. De extra toegevoegde vezels in het FeetFit-voer stimuleren en vergroten de spier- en kliermaag. Het verlaagt de darmpassagesnelheid en zorgt voor een betere vertering. Dankzij een afgepast mineralenniveau blijft de water-voerverhouding laag. Dit alles resulteert in droog strooisel en daardoor meer werkplezier. De voeropname en groei is bij kuikens gevoerd met FeetFit-voer iets rustiger vergeleken met overige Apollo-voeders. Echter blijft de voederconversie hoog, wat erop duidt dat de kuikens het FeetFit-voer zeer efficiënt benutten.