NAJK zoekt jonge boeren met hart voor Europa!

NAJK is voor de Europese parapluorganisatie CEJA op zoek jonge boeren die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders een stem in het maken van (nieuw) beleid voor de agrarische sector. Er zijn zetels beschikbaar in verschillende sectoren en je krijgt nu de kans om je daarbij aan te sluiten!

NAJK-leden krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan deze zogeheten ‘Civil Dialogue Groups’ (CDG’s). Deze adviesgroepen, die bestaan uit verschillende stakeholders in en rond de agrarische sector, komen twee keer per jaar bij elkaar in Brussel. De aanstelling van deze functie is voor een periode van twee jaar. Er is een vergoeding beschikbaar en ook je reis- en verblijfskosten worden vergoed. De deelnemers komen uit heel Europa, dus enige kennis van de Engelse taal is wel een vereiste. Ervaring in het Europese speelveld is geen harde eis, maar aantoonbare ervaring met de boerenpraktijk is wel een must!

Vanuit welke sector vertegenwoordig jij Europa?
Er zijn zetels beschikbaar in verschillende sectoren, zo is er voor een ieder wat wils! De adviesgrepen (CDG’s) waar momenteel nog ruimte is voor een jonge boer zijn:

 • Plattelandsontwikkeling
 • Milieu en klimaatverandering
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
 • Internationale aspecten van de landbouw
 • Directe betalingen en vergroening
 • Bosbouw
 • Kwaliteit en promotie
 • Biologische Landbouw
 • Melk
 • Wijn
 • Granen
 • Suiker
 • Rijst
 • Energie en non-food gewassen
 • Katoen, vlas en hennep
 • Pluimvee en eieren
 • Varkensvlees
 • Rund- en kalfsvlees
 • Schapen en geiten
 • Bijenteelt
 • Groente en fruit
 • Olijven
 • Gedistilleerde dranken

Marktontwikkelingen nader onder de loep
Naast de CDG’s zijn er ook groepen waar specifiek de marktontwikkelingen worden besproken, de ‘Market Observatories’. De Europese commissie informeert in deze groepen over de markt. Het is een bijeenkomst om kennis op te doen, niet gericht op discussiëren of het geven van advies. Binnen deze groepen wordt er gekeken naar de volgende vier thema’s:

 • Melk
 • Vlees (runderen of varkens)
 • Akkerbouwgewassen
 • Suiker

In de praktijk betekent deelname aan een commissie twee keer per jaar een dag (en als je wilt een nacht) in het hart van de Europese Unie. Hierbij word je geïnformeerd over nieuwe beleidsontwikkelingen en krijg je de kans om de stem van de jonge boeren door te laten klinken in Europa.

Meer informatie of solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 27 juni 2021 via dit formulier. Zit je eerst nog met een brandende vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, via 06-21479411/wvoncken@najk.nl of Neline Both, algemeen secretaris NAJK via 030-2769864/nboth@najk.nl.