Extra subsidie voor jonge boeren in het Economisch Herstelfonds

Van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is er een eenmalige landelijke subsidie beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen euro voor economisch herstel van de landbouwsector na de uitbraak van het coronavirus. Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60% subsidie nog eens 15% extra subsidie krijgen. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 en maximaal 150.000 euro.

Deze regeling van het Economisch Herstelfonds bestaat uit de subsidies Investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel. Een voorwaarde om voor één van deze subsidies in aanmerking te komen, is dat de maatregelen aan moeten sluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Voor jonge landbouwers t/m 40 jaar geldt zelfs een subsidiepercentage van 75%. Anders dan bij Jonge Landbouwersregeling (JOLA) maakt het aantal oudere bedrijfshoofden hierbij niet uit. Je vraagt de subsidie op eigen titel aan, waardoor het subsidiepercentage van 75% ook geldt wanneer je met je ouders in maatschap zit.

Subsidie aanvragen
Naast het feit dat je jonger dan 41 jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor de extra 15% subsidie en niet moet vergeten het extra vinkje te zetten, moet je ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Voor het aanvragen van deze subsidie dien je gebruik te maken van je persoonlijke relatienummer en niet het nummer van het agrarisch bedrijf. Beschik je nog niet over zo’n persoonlijk relatienummer? Zorg dat je deze tijdig aanvraagt via rvo.nl.
  • Je hebt een erkende opleiding afgerond of minimaal 3 jaar ervaring als landbouwer.
  • Je bent voor het eerst eigenaar of bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • Je hebt voor een lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf waar je in investeert en mag daardoor beslissingen nemen over beheer en financiën.

Bekijk hier de lijst met mogelijke investeringen.

Ondertekenen
Om de subisideaanvraag te kunnen ondertekenen heb je daarnaast ook TAN-codes nodig die horen bij je persoonlijke relatienummer (let op: TAN-codes horende bij het landbouwbedrijf zijn hierbij niet voldoende).

Beoordeling subsidieaanvraag
RVO doet maximaal 22 weken na de verstreken deadline van 14 februari 2022 uitspraak over de subsidieaanvraag. Nadat je de subsidieaanvraag hebt gedaan is het al mogelijk om met de investering(en) te beginnen, maar dit is wel op eigen risico. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt er geen subsidie vrijgegeven.