NAJK heeft de broek vol van Vollenbroek

Op woensdag 19 januari heeft de Raad van State besloten dat bedrijfsadressen van PAS-melders door het ministerie van LNV openbaar gemaakt moeten worden. NAJK vindt dat teleurstellend, omdat ondernemers die zich keurig aan overheidsregels hebben gehouden nu kwetsbaar worden gemaakt voor handhavingsverzoeken. Deze situatie is gecreëerd door Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for Environment (MOB). Hij heeft namens zijn organisatie deze rechtszaak aangespannen met de gedane uitspraak als resultaat. NAJK heeft er genoeg van en roept Vollenbroek op af te zien van deze handhavingsverzoeken.

Vollenbroek: stop!
In een artikel van Nieuwe Oogst gaf Vollenbroek aan dat hij zich in eerste instantie enkel op handhaving van grote agrarische bedrijven en biomassacentrales richt. Hij wil bij deze bedrijven onderzoeken of ze beschikken over een deugdelijke NB-vergunning. Zo niet, dan wil hij provincies bewegen om te gaan handhaven.

NAJK roept Vollenbroek op om af te zien van dit voornemen. “Het gaat om boerengezinnen die destijds te goeder trouw hebben gehandeld. Ook onder onze leden zijn melders. Ze leven in enorme onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven en gezinnen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Hun financiering zit op slot, ze kunnen geen investeringen meer doen en opvolgers kunnen het bedrijf van hun ouders niet overnemen.  Er zijn ook al jonge boeren die plannen maken om naar het buitenland te vertrekken, omdat ze het hier niet meer zien zitten. Daarnaast demotiveert dit proces alle agrarische ondernemers die stappen willen zetten met hun bedrijf om dit ook te doen. “Ik kan mij niet indenken dat Vollenbroek zichzelf tot doel heeft gesteld om boerengezinnen kapot te maken. Daarom verzoek ik hem dringend om af te zien van handhaving. Gun onze gezinnen rust, want deze mensen hebben niks verkeerds gedaan!”, vult de voorzitter zichzelf aan.

NAJK is het zat dat Vollenbroek zijn strijd tegen de overheid voert over de ruggen van bedrijven. Hij gebruik de wet technisch en gijzelt er onschuldigen mee. “Laten we onze tijd, geld en energie steken in een land- en tuinbouw die klaar is voor de toekomst en enorme duurzaamheidslagen heeft gemaakt op onder andere de stikstofemissie”, stelt Roy Meijer voorop. NAJK werkt samen met LTO, Biohuis, Netwerk Grondig, BoerenNatuur en LNV om op landelijk niveau de stikstofemissies verder terug te brengen. Daarnaast heeft NAJK samen met LTO, NZO en Rabobank het CTM-plan gepresenteerd en zijn we over de uitwerking in overleg met LNV.

Ministers gaan niet handhaven
In een tweet heeft minister Christianne van der Wal-Zeggelink laten weten dat zij met haar collega-minister Henk Staghouwer heeft besloten om niet te handhaven, omdat er zicht is op legalisatie. Dat maakt handhaving onevenredig. NAJK waardeert dit besluit. Meijer: “Deze ondernemers hebben niets fout gedaan. Het is niet meer dan terecht dat de ministers dit besluit hebben genomen.”