Rabobank blijft in verbinding met de agrarische jongeren als partner van NAJK

Op vrijdagochtend 4 februari hebben Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank, hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst tussen beide organisaties. NAJK is blij dat Rabobank ook de komende drie jaar weer bij wil dragen aan de kennis en het agrarisch ondernemerschap van jonge boeren en tuinders.

Rabobank en NAJK werken al jarenlang samen aan ontwikkeling en bewustwording van de jonge boeren en tuinders. Ook de komende jaren zullen kennisdeling en agrarisch ondernemerschap weer centraal staan binnen hun activiteiten.

Verbinding met agrarische jongeren
NAJK sluit partnerovereenkomsten met belangrijke spelers uit de agrarische sector zodat de leden van NAJK verrijkt worden met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie. “Rabobank heeft veel kennis van het boerenerf, doordat zij in zakelijke verbinding staan met onze jonge boeren en tuinders. Rabobank durft zich ook te verbinden aan sectorplannen zoals het plan van de coalitie toekomstgerichte melkveehouderij, bestaande uit LTO, NAJK, NZO en Rabobank. Daarnaast is Rabobank een prettige partner die ons goed kan spiegelen met hun onderzoeksanalyses over het creëren van een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Als voorzitter van de belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders ben ik dan ook erg content dat Rabobank opnieuw kiest voor verbinding met de agrarische jongeren”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Rabobank: belangrijke partner
Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Rabobank zich wederom aan NAJK als belangrijke partner van de jongerenvereniging. “Wij steunen natuurlijk jonge agrarische ondernemers heel graag. Zij zijn de toekomst van de sector en NAJK draagt daar volop aan bij. Bijvoorbeeld in het project Waardecreatie in Ketens, waar supermarkten, verwerkers en boeren en tuinders samenwerken aan het uitbouwen van ketens”, aldus Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. “We zien er naar uit onze samenwerking voort te zetten. We gaan onder andere verder met het succesvolle Rabo Opvolgers Perspectief. Hierin werken jonge ondernemers doelgericht aan de overname en de toekomst van hun bedrijf. Als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie ondernemers is NAJK een uitstekende samenwerkingspartner voor Rabobank.”

NAJK kijkt er naar uit om samen met de Rabobank jong agrarisch Nederland voor te bereiden op de toekomst en gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan hun ondernemerschap!