Jonge boeren en tuinders zien niets in gesprek met Remkes

Gisteren, woensdag 6 juli, hebben minister van der Wal en Staghouwer geantwoord op de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt over de aangestelde bemiddelaar tussen boeren en het kabinet, de heer Remkes. NAJK heeft naar aanleiding van deze antwoorden besloten om niet met de heer Remkes in gesprek te gaan.

Afgelopen zondag werd Remkes aangesteld als bemiddelaar om boeren en het kabinet samen aan tafel te krijgen over de onwerkelijke stikstofplannen. In de antwoordbrief die gisteren verscheen, schrijven de ministers het volgende: ‘De gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter discussie te stellen’.

Juist op dit punt heeft NAJK grote moeite met het beleid. “Deze uitgangspunten en doelstellingen omtrent stikstof zijn juist het probleem. Hiermee zegt het kabinet onder andere dat over de stikstofkaart en de Kritische Depositiewaard (KDW) in de doelstelling niet gesproken kan worden. Zolang dit het geval is, heeft praten met een bemiddelaar geen zin!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Lees de hele brief met beantwoording van vragen hier.