Derogatie onzeker; jonge boeren in de shit!

In allerlei media verschijnt het bericht dat de derogatie op de tocht staat. NAJK maakt zich daarom grote zorgen. Een werkbare derogatie is nodig voor perspectief, de gebiedsgerichte aanpak en de wateropgave.

“Wij, jonge boeren, zijn de laatste weken ons perspectief kwijtgeraakt door onhaalbare doelen. Wij zijn boer en blijven boer en zullen opzoek blijven naar perspectief. Derogatie is onderdeel van dat perspectief”, aldus Marije Klever dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Als er geen werkbare derogatie komt, dan kan het niet zo zijn dat er geen plan is om met deze ‘shit’, veroorzaakt door falend beleid, om te gaan en jonge boeren aan hun lot worden overgelaten.”

Derogatie noodzakelijk voor behalen waterkwaliteit
Zonder derogatie is het behalen van een goede waterkwaliteit een enorme opgave. “De huidige derogatie draagt positief bij aan de waterkwaliteit. Het verliezen of aanpassen van deze derogatie betekent verslechtering van de waterkwaliteit”, aldus Klever. Het behalen van de waterdoelen in de aankomende gebiedsprocessen wordt hierdoor een enorme opgave. NAJK is van mening dat het hebben van derogatie funest is voor het slagen van de gebiedsgerichte aanpakken.

NAJK in Brussel
De derogatie is een door de Europese Unie verleende uitzondering op de vanuit Europa toegestane hoeveelheid stikstof afkomstig uit dierlijke mest die een boer op zijn land mag aanwenden. De derogatie wordt aangevraagd door een lidstaat bij de Europese Commissie milieu. De lidstaat onderhandelt hierover met de Europese Commissie om te komen tot een stemadvies van de Europese Commissie Milieu aan het Europese nitraatcomité. Vanuit elke lidstaat zit hier iemand in. NAJK is ook naar Brussel geweest om te pleiten voor een werkbare derogatie voor jonge boeren. Klever: “Wij zijn heel helder geweest. Het verkrijgen van een werkbare derogatie is van groot belang voor perspectief voor jonge melkveehouders en de toekomst van de melkveehouderij. Geen werkbare derogatie, betekent geen perspectief en verslechtering van de waterkwaliteit. Hierdoor wordt het jonge boeren nog moeilijker gemaakt om de waterdoelen te halen.”

Waar blijft dat perspectief?!
“Al weken horen wij niets anders dan opgaves voor de landbouw, zonder een duidelijk perspectief. Perspectief is voor ons ook het krijgen van een werkbare derogatie”, aldus Klever. NAJK is van mening dat het niet krijgen van werkbare derogatie de zoveelste klap is die boeren moeten verduren.

Geen derogatie in 2022 ondenkbaar
Het uitrijseizoen is bijna voorbij en er is nog steeds geen duidelijkheid. Het is voor NAJK ondenkbaar dat na jaren derogatie deze voor dit jaar niet komt zonder dat daar van te voren helderheid over gegeven is. NAJK verwacht dan ook dat ieder weldenkend mens en ook de Haagse en Brusselse ambtenaar dit snapt.