Koeien in weiland

Open brief aan minister-president Rutte

Op dinsdag 12 juli verschijnt in landelijke dagbladen een open brief gericht aan minister-president Mark Rutte. In de brief wordt de minister-president opgeroepen om eindelijk ook met de melkveehouders te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest.

Volgens de ondertekenaars van de brief, ZuivelNL – Vakgroep melkveehouderij LTO Nederland – Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) – Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) – Dutch Dairymen Board (DDB) – alle coöperatieve en private zuivelverwerkers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), kan de minister-president er alleen zo voor zorgen dat het kabinet en de boeren uit de impasse komen en er een eind kan komen aan de polarisatie.

Bundeling krachten in reactie op stikstofplannen
De ondertekenaars van de brief bundelen hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. Zij wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren, desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

Inhoud gesprek
De partijen in de zuivelsector erkennen dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan. De ondertekenaars van de brief roepen de minister-president op om eindelijk ook met de boeren te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest.

Over ZuivelNL
De advertentie wordt betaald door ZuivelNL, de vereniging van melkveehouders en zuivelverwerkers. ZuivelNL zet zich in voor de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Als brancheorganisatie faciliteert ZuivelNL het overleg tussen
belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen waarbij met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde wordt gecreëerd.