Jonge boeren naar European Young Farmer Congres

Afgelopen week is NAJK op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) op bezoek geweest in Brussel. De aanleiding van dit bezoek was het European Young Farmer Congres wat deze dag plaats vond. Een congres waarbij de rol van jonge boeren centraal staat. Jonge agrariërs vanuit de verschillende EU-lidstaten kwamen deze middag samen en deelden hun innovatieve ideeën aan de hand van een project.

Tijdens het congres werden innovatiekracht en de rol van jonge boeren in de voedselvoorziening uitgebreid toegelicht. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski uitte zijn zorgen over de toenemende vergrijzing in de landbouw en dalende landbouwarealen.

Innovatieve projecten
Vanuit de verschillende lidstaten werden voorafgaand aan het congres innovatieve projecten ingediend die in Brussel werden toegelicht. NAJK promootte het BoerNatuurlijk!-project, waarin jonge agrariërs wegwijs worden gemaakt in natuurinclusieve landbouw. Er werden deze dag drie prijzen uitgereikt: ‘Best digital project’, ‘Most resilient project’ en ‘Best project on improving rural areas’.

In gesprek
Voorafgaand aan het congres gingen de jongeren in gesprek met Annie Schreijer-Pierik en haar collega’s. Ze namen de NAJK-leden mee in de gang van zaken op het Europees parlement en vertelden meer over de belangrijke thema’s die momenteel spelen in Brussel. Er werden ook zorgen geuit over een aantal van deze actuele thema’s, zoals de natuurherstelwet. Deze wet is een onderdeel van de Europese Green Deal waarin bindende doelstellingen staan voor natuurherstel die een grote impact hebben op de Nederlandse landbouwsector. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp, is samen met Groene Kring druk in gesprek om aan dit natuurbeleid een jonge boerentoets toe te voegen.

Al met al heeft het bezoek aan Brussel ervoor gezorgd dat de Europese politiek dichter bij de jonge boeren is komen te staan en zij met elkaar een geslaagde dag hebben beleefd.