Proces Landbouwakkoord definitief gestopt

NAJK zat vanochtend aan de hoofdtafel met de boodschap dat het proces van het Landbouwakkoord onhoudbaar is geworden. Daarmee was NAJK zelf niet van tafel gestapt, maar het Landbouwakkoord heeft volgens de belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders onvoldoende draagvlak nu de grootse boerenorganisatie is opgestapt. De conclusie van de hoofdtafel luidt eensgezind dat het proces hierbij stopt.

NAJK wil bouwen aan een toekomst voor jonge boeren en tuinders en hoopte op een gedragen Landbouwakkoord tussen het bedrijfsleven, overheid en boeren. De partijen van de hoofdtafel waren nog volop in onderhandeling. “Wij wilden praten en tot oplossingen komen en zagen daar ook nog mogelijkheden voor. We hoopten vandaag nog flinke stappen in de goede richting te zetten, om te komen tot een conceptakkoord waar de leden uiteindelijk de laatste stem zouden hebben. Maar een akkoord tekenen zonder LTO is naar ons idee niet geloofwaardig kijkend naar het draagvlak vanuit de sector”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK wilde met het akkoord een duidelijke stip op de horizon zetten voor de toekomst van de jonge boeren en tuinders, het is ontzettend jammer dat we nu niet tot het eindpunt van een Landbouwakkoord kunnen komen en daardoor het perspectief nog steeds niet in zicht is.

Ledenbijeenkomsten
Het NAJK-bestuur wilde bij een conceptlandbouwakkoord ledenbijeenkomsten organiseren in iedere provincie waarbij de leden vervolgens hun stem uit konden brengen voor het uiteindelijke eindoordeel. Hoewel deze laatste handtekening niet meer nodig is, gaan we wel ledenbijeenkomsten organiseren om uit te leggen wat onze intentie is geweest, hoe de onderhandelingen zijn verlopen en hoe wij kijken naar de toekomst. Ondanks deze gebeurtenissen gaat NAJK onverhoopt door om te bouwen aan perspectief voor de jonge boeren en tuinders!

Houd als NAJK-lid je mailbox de komende dagen goed in de gaten.