Concepttekst Landbouwakkoord staat online

Vandaag, vrijdag 23 juni, is de laatste versie van de concepttekst van het Landbouwakkoord, waar nog geen overeenstemming over was en waar nog over werd onderhandeld, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Landbouwakkoord was bedoeld als visie richting de toekomst. Dit zou meer duidelijkheid moeten bieden voor ons als jonge boeren en tuinders voor een periode tot 2040.

De versie van het concept Landbouwakkoord die nu gedeeld is, was nog niet definitief. Dit is een versie waar NAJK nog over in onderhandeling was samen met de andere partijen aan de hoofdtafel. Het is belangrijk om het stuk te lezen met in het achterhoofd de marktontwikkelingen, Europese wet- en regelgeving en het maatschappelijke debat in Nederland.

Insteek NAJK
Tijdens de onderhandelingen heeft NAJK altijd twee dingen vooropgesteld, namelijk: toekomstperspectief en zekerheid voor de jonge boeren en tuinders. Zoals jullie weten, stonden er nog een aantal zaken open waar we het aan de hoofdtafel niet met elkaar over eens waren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. grondgebondenheid, de afroming van fosfaat- en dierrechten en het stikstofbeleid. NAJK had het gevoel goed voorgesorteerd en voorbereid te zijn om op de pijnpunten voor jonge boeren en tuinders nog goede voorstellen in het akkoord te krijgen. Echter is het er aan de hoofdtafel nooit van gekomen om hierover het inhoudelijke gesprek aan te gaan, omdat het proces Landbouwakkoord is gestopt door het vertrek van LTO.

De stem van de leden was doorslaggevend
Het plan van NAJK was om na onderhandeling van deze punten in beraad te gaan met het NAJK-bestuur en vervolgens te besluiten of het akkoord in zijn geheel goed genoeg was om voor te leggen aan de leden. De stem van de leden was en is namelijk doorslaggevend in de vraag of NAJK wel of niet het Landbouwakkoord zou ondertekenen. Het Landbouwakkoord zou immers over onze toekomst gaan en jonge boeren en tuinders perspectief moeten bieden. Wanneer het akkoord niet goed genoeg was geweest, zouden we op zoek gaan naar andere routes om perspectief voor jonge boeren en tuinders te realiseren.

Alsnog de zaaltjes in
NAJK baalt ervan dat het proces niet is gelopen zoals gepland. Als belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders vinden we het zonde dat we niet de kans hebben gehad om het plan inhoudelijk met de leden te bespreken. Om deze reden organiseert NAJK op zeer korte termijn ledenbijeenkomsten waar we de achterban achtergrond en context willen geven van de onderhandelingen en wat er in dit concept staat. Deze uitnodiging krijgen NAJK-leden volgende week op de mail.

Lees hier de laatste versie van het concept Landbouwakkoord.