Jonge boeren en tuinders hebben snel nieuw kabinet nodig

Vanavond is het kabinet Rutte IV gevallen. Dit betekent dat er voor jonge boeren en tuinders nog steeds onduidelijkheid blijft. Jonge boeren en tuinders moeten weten waar ze in moeten investeren, waar ze aan moeten voldoen, op welke juridische zekerheid ze kunnen bouwen en op welke manier ze hun bedrijf moeten inrichten om geld te verdienen waarmee ze hun bedrijf doorontwikkelen en verduurzamen.

Daar hebben we een kabinet voor nodig dat besluiten kan nemen en dat perspectief biedt voor jonge boeren en tuinders. NAJK gaat hier de komende maanden met alle politieke partijen over in gesprek, om hen te vertellen wat wij nodig hebben.

Jonge boeren en tuinders willen werken aan een toekomst die past bij de samenleving. Dat kunnen we alleen als we weten wat die wil en waar we aan toe zijn. Daarvoor zijn snel verkiezingen nodig, een nieuw kabinet en vervolgens bestendig beleid.