Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp ging het eerste weekend van juni naar de jaarlijkse Young Farmers Day in Slowakije om onder andere te praten over bedrijfsovername en familiebedrijven.
 • Woensdag 7 juni was de Voedselpoort over ‘perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen’ waarin NAJK in samenwerking met CBL, FNLI, Foodlog en LTO Nederland met Kamerleden op zoek ging naar duurzame verdienmodellen. Dagelijks bestuurder Hilde Coolman overhandigde de Kamerleden de gezamenlijke voorstellen om verduurzaming te versnellen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars zat donderdag 8 juni in het panel tijdens de Werkplaats Netwerk Platteland over ‘Hoe benut je de GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak?’
 • Om het communicatieteam uit te breiden, startte NAJK de zoektocht naar een communicatiemedewerker / -adviseur voor 24 uur in de week.
 • 14 juni organiseerde NAJK samen met Limagrain voor alle deelnemers aan de EiwitChallenge een Masterclass. De ‘best practices’ uit de praktijk kwamen voorbij, ‘tips en tricks’ werden gedeeld en de deelnemers zijn klaargestoomd voor het naderende slotoffensief. Lees meer.
 • De zoektocht naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor NAJK en BoerenNatuur werd voortgezet. Lees hier de hele vacature!
 • Samen met de Vlaamse jonge boerenorganisatie Groene Kring heeft NAJK de afgelopen periode gepleit voor een jonge boerentoets in de verschillende wetgeving. Dit amendement werd deze maand aangenomen! Lees meer.
 • Juni was een extra spannende maand voor het Landbouwakkoord, hoewel de onderhandelingen nog gaande waren, is het proces op 21 juni na het uitstappen van LTO definitief gestopt. Lees meer.
 • Nieuwsuur besteedde extra aandacht aan de jonge boeren. NAJK-voorzitter Roy Meijer bracht in deze uitzending een duidelijk verhaal rondom het klappen van het Landbouwakkoord.
 • Vrijdag 23 juni kwam de laatste versie van de concepttekst van het Landbouwakkoord online. NAJK gaf in dit nieuwsbericht wat extra onderbouwing.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars verscheen met een artikel rondom het Landbouwakkoord in het NRC en reformatorisch dagblad.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp werd op 27 juni verkozen tot voorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA), de Europese koepel van NAJK! In zijn nieuwe rol behartigt hij de belangen van twee miljoen jonge (toekomstige) boeren en tuinders. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer blikte een week na het stuklopen van de maandenlange onderhandelingen rondom het Landbouwakkoord in dit artikel in de Volkskrant terug op het hele proces.

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK organiseert in de eerste twee weken van juli vier ledenbijeenkomsten door heel Nederland. Met deze regiobijeenkomsten willen we de achterban achtergrond en context geven van het proces rondom het Landbouwakkoord en wat er in dit concept staat. De NAJK-leden hebben hierover bericht ontvangen.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: water. Op verschillende fronten een hot topic binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders waar mogelijk een beetje vakantie houden. Na de geplande ledenbijeenkomsten zullen we het iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen op kunnen komen en mooie projecten kunnen opzetten.