Amendement jonge boerentoets aangenomen in Europees Parlement

Het Europese parlement heeft eerder een initiatief ingediend over voedselveiligheid en veerkracht in de landbouw. Vorige week waren hier stemmingen over en konden er wijzigingen (amendementen) worden ingediend. Een amendement dat er een jonge boerentoets gedaan moet worden bij alle wetgeving rondom dit thema is nu aangenomen.

Samen met de Vlaamse jonge boerenorganisatie Groene Kring heeft NAJK de afgelopen periode gepleit voor een jonge boerentoets in de verschillende wetgeving. Met deze toets moet er bij wetgeving een analyse gemaakt worden wat de impact is van de wetgeving op de volgende generatie landbouwers. “Wij zijn blij dat dit amendement is aangenomen in deze initiatiefnota. Dit is een belangrijk signaal naar de Europese Commissie. Er is nog een weg te gaan, maar dit is een eerste stap in de goede richting”, aldus de dagelijks NAJK-bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp.

Europarlementslid en Belgisch CD&V-politicus Tom Vandenkendelaere diende het amendement over de jonge boerentoets in. Het is nu aan de Europese Commissie om het initiatiefnota over te nemen.