‘Betrek het hele gezin bij overname familiebedrijf’

Veel agrarische familiebedrijven hebben in het opvolgingsproces te weinig aandacht voor de sociale en emotionele kanten van een bedrijfsovername. Ook worden de broers of zussen die het bedrijf niet overnemen vaak onvoldoende betrokken. Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) van Hogeschool Windesheim.

Complex proces

De afgelopen twee jaar deed het expertisecentrum samen met Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord en NAJK onderzoek naar het bedrijfsopvolgingsproces bij agrarische familiebedrijven. ‘Bij familiebedrijven is het opvolgingsproces complexer dan bij andere bedrijven, omdat er een ingewikkelde sociale band kan bestaan tussen familieleden’, zegt Ilse Matser, lector Familiebedrijven bij Windesheim. ‘Daarom is het belangrijk dat er niet alleen oog is voor de zakelijke aspecten, maar ook voor de sociale en emotionele aspecten die bij de overname komen kijken. Dit is bij veel families niet vanzelfsprekend.’

Psychologisch eigendom

De onderzoekers hebben onder andere spelvormen zoals het waarden- en belangenspel ontwikkeld om families te helpen belangrijke zaken in een luchtige en open sfeer bespreekbaar te maken. Jelle Bouma, onderzoeker bij het LEF: ‘Vaak beperkt de communicatie zich tussen de overdrager en de opvolger, terwijl het juist erg belangrijk is om ook de familieleden die het bedrijf niet gaan overnemen, erbij te betrekken. Het familiebedrijf is vaak ook de plek waar het gezin woont en samenkomt. Tijdens het onderzoek bleek dit voor de niet-opvolgende kinderen een belangrijk punt: zij willen ook na de opvolging nog “thuis” kunnen komen op het bedrijf. Hier is sprake van een psychologisch eigendom waar door de overdrager en opvolger ook rekening mee gehouden hoort te worden.’

Familiegesprek

Een kansrijk instrument voor veel familiebedrijven is het opstellen van een familiestatuut. ‘Zo’n statuut kan een goede aanleiding zijn voor familieleden om met elkaar in gesprek te gaan’, zegt Kathalijne Visser, onderzoeker bij Aeres. ‘Wat zijn de waarden van de familie, waar willen we als familiebedrijf over twintig jaar staan, hoe gaan we om met conflicten en hoe graag willen we het bedrijf koste wat kost binnen de familie houden?’ Een hierbij is om een begeleider te betrekken bij deze gesprekken. Met een begeleider gaan mensen “makkelijker” praten en spreken ze zich eerder uit over elkaar rol en hoe ze tegen elkaar aankijken. Visser: ‘In de familiegesprekken kwam bijvoorbeeld de waardering voor elkaar naar boven, iets wat anders niet zo snel wordt uitgesproken.’ Voorts is het belangrijk om eventueel gemaakte afspraken vast te leggen.

Meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar www.windesheim.nl/lef-publicaties om daar de publicatie Agrarische bedrijfsopvolging: Een project voor de hele familie te downloaden.

NAJK-inspiratiedag groot succes

Nieuwe regering investeert 75 miljoen in jonge boeren en tuinders

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is opgetogen over het voorstel in het regeerakkoord om 75 miljoen vrij te maken voor jonge boeren en tuinders. De jarenlange lobby van NAJK voor extra ondersteuning na opvolging van agrarische bedrijven is succesvol gebleken.

CDA, VVD, ChristenUnie en D66 hebben op 10 oktober het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In de landbouwparagraaf gaat speciale aandacht uit naar bedrijfsovername en innovatie in de agrarische sector. Voor NAJK een groot goed. Vorige maand riep de belangenbehartiger de partijen in de Tweede Kamer op om een substantieel bedrag vrij te maken voor jonge boeren en tuinders. Daarbij vroeg NAJK zich hardop af of beleidsmakers zich wel voldoende bewust zijn van de ontwikkelingen in de agrarische sector. Met het vrijmaken van de 75 miljoen euro voor jonge landbouwers is dit het geval gebleken.

NAJK opgetogen

Andre Arfman, voorzitter van NAJK, noemt het extra geld een steun in de rug voor de toekomstige agrarische ondernemers. Arfman: “We zijn verheugd dat de nieuwe coalitie inziet dat ondersteuning bij bedrijfsovername en innovaties cruciaal is om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering in de agrarische sector verdere handen en voeten te geven.”

Keihard nodig

De agrarische jongeren pleiten al langer voor betere steun bij bedrijfsovername en verdere ontwikkeling. Momenteel heeft slechts 40% van de agrarische bedrijven een bedrijfsopvolger. Als gevolg hiervan zullen met name kleine agrarische bedrijven de komende jaren verdwijnen. Arfman: “Ook het feit dat minder dan 4% van de Nederlandse boeren jonger dan 35 jaar is, is schrikbarend. Om de toekomst van de Nederlandse voedselvoorziening en de ontwikkeling van de agrofoodsector veilig te stellen, zijn flinke investeringen nodig. Dit is een begin.” Volgens de jonge boeren en tuinders zijn blijvende investeringen in de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw essentieel. NAJK is dan ook positief over het idee om het zogenoemde ‘jonge boerenfonds’ te ontwikkelen.

NAJK wil meedenken

NAJK spreekt al langere tijd mee over de invulling van de JOLA en top-up en kan ook bij het nieuwe jonge boerenfonds de verbindende schakel zijn tussen politiek en jonge boer. Arfman: “Als vereniging voor en door jonge boeren en tuinders weten we waar het schuurt wanneer het gaat om bijvoorbeeld bedrijfsovername. Daarom gaan we graag met de nieuwe bewindspersoon in gesprek. Hoe zorgen we ervoor dat het geld ook echt op de boerenerven terechtkomt?”

NAJK organiseert inspiratiedag ter ere van het 40-jarig jubileum

Op 2 december 2017 organiseert het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de inspiratiedag ‘Welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ ter ere van het 40-jarig jubileum van NAJK. Deze dag, speciaal georganiseerd voor jonge boeren en tuinders uit Nederland, staat in het teken van de toekomstrichting van jonge boeren.

Sinds 1977 komt NAJK op voor de belangen van de Nederlandse jonge boeren en tuinders. De agrarische sector is in transitie. Daarmee verandert ook de manier van voedsel produceren en de vraag van de consument. Reden voor NAJK om samen met de achterban na te denken over de toekomst van hun agrarische bedrijven: welke richting gaan zij op met hun bedrijf?

Inspirerend programma

Welke rol hebben jonge boeren en tuinders in de veranderende keten. Kies je voor de wereldmarkt of juist voor specifieke niches? Is natuurinclusieve landbouw het nieuwe gangbaar? Hoe moeten we ondernemen in een voedselsyteem in transitie? Welke verdienmodellen zijn er? En hoe ontdek je wat bij jou past? In een inspirerend programma met onder andere minister Schouten en Francis Kint (CEO bij Vion Food Group) wordt antwoord gegeven op deze belangrijke vragen. Er worden zes inspiratiesessies gegeven: Gijs Nillessen (namens Rabobank), Onno van Eijk (Imagro), Gerben Splinter (Wageningen Economic Research), Alex Datema en Evelien Verbij (BoerenNatuur), Joris Lohman (Food Hub) en Maaike de Reuver (Food Inspiration). Ook zullen drie ambitieuze jonge boeren vertellen over hun verdienmodel. Tijdens de inspiratiedag wordt ook de winnaar van de ProvincieBATTLE bekend gemaakt. Dagvoorzitter Han Swinkels praat de dag op een interactieve en enthousiaste wijze aan elkaar.

Meer informatie

De inspiratiedag ‘welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ wordt georganiseerd van 09:30 uur tot 16:30 uur, met aansluitend een borrel ter ere van het 40-jarig jubileum. Kijk hier voor meer informatie.

Jonge Landbouwersregeling 2017 vanaf 4 december open

Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) 2017 aan te vragen. De regeling is verbeterd ten opzichte van de openstellingen in 2016. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag per investering is niet meer aan de orde.

De JOLA is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De doelstelling van de regeling is het ondersteunen van jonge landbouwers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is specifiek gericht op jonge land- en tuinbouwers, aangezien deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig tot geen mogelijkheden heeft om zijn of haar bedrijf te versterken. Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000- per aanvraag.

Verbeteringen merkbaar

“NAJK heeft geconstateerd dat de JOLA bij de eerste openstellingen in 2016 voor veel jonge landbouwers niet voldeed aan de behoeften. De resultaten van de enquête van NAJK over de eerste openstelling van de JOLA zijn positief opgepakt door de provincies en heeft tot goede wijzigingen geleid”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag is niet meer aan de orde. Een andere aanpassing is dat jonge landbouwers voor vragen nu rechtstreeks bij RVO terecht kunnen in plaats van via de provincie. Tenslotte zijn onduidelijkheden en problemen in de eerste openstellingen zoveel mogelijk opgelost.
Thus: “Het aangeven van problemen bij het aanvragen van de JOLA of het aandragen van nieuwe ideeën voor investeringen op de lijst, is waardevol voor toekomstige aanpassingen van de JOLA. Blijf dat ook zeker tijdens en na deze openstelling bij jouw provincie of provinciale AJK doen. Lang niet alle voorstellen tot wijzigingen worden één op één overgenomen, maar voorstellen die vaak terug komen of gewoon gaan over feitelijke onjuistheden worden zeer serieus opgepakt door de provincies.”

Openstelling JOLA 2017

Doordat de JOLA provinciaal opengesteld wordt, kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkheden is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2017. Hier kunnen ook de invulling en voorwaarden per provincie bekeken worden en kan vanaf 4 december een aanvraag gedaan worden. Provincies hebben de keuze één of meer van de investeringsmogelijkheden niet open te stellen. Dit wordt dan ook per 4 december op de aanvraagpagina weergegeven. Vooralsnog is bij NAJK bekend dat de provincies Gelderland en Limburg de gehele lijst openstellen en de provincies Groningen en Flevoland alleen de windmolens niet openstellen.

Mocht je vragen over de aanvraag hebben, dan kun je hiervoor terecht bij RVO. Mocht je tegen andere zaken aanlopen, dan kun je ook altijd contact opnemen met Sander Thus. Tijdens de jubileumdag op 2 december is Sander Thus ook aanwezig om vragen over de JOLA te beantwoorden!

Wie is de beste jonge PitchBoer?

Stem op jouw favoriet

Via provinciale voorrondes zijn deze zes jonge boeren doorgestoomd naar de landelijke wedstrijd van Oogsten met een goed verhaal. Maar, er kunnen slechts drie personen door naar de finale. Wie? Dat bepaal jij?

De zes deelnemers volgden een intensieve training van Gijs Nillessen. Tijdens deze training hebben zij hun persoonlijke pitch opgenomen. Bekijk hun video’s hier en geef jouw stem door. Stemmen op jouw favoriet kan tot maandag 27 november 10:00 uur.

De finale van Oogsten met een goed verhaal vindt plaats tijdens de NAJK-inspiratiedag van NAJK. Wil jij hierbij aanwezig zijn? Bestel hier jouw toegangsticket.

Minister Schouten spreekt op inspiratiedag NAJK

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, komt spreken op de inspiratiedag van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Deze inspiratiedag is op zaterdag 2 december 2017 en wordt gehouden in het kader van het 40-jarig jubileum van NAJK.

1 september 1977 vond een groep jonge boeren en tuinders dat de maat vol was. De jonge agrarisch ondernemer kreeg te weinig aandacht. En daar was maar één oplossing voor: een eigen belangenorganisatie: NAJK!

Invulling programma

40 jaar NAJK kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert NAJK op zaterdag 2 december 2017 de inspiratiedag in de Evenementenhal in Gorinchem. Thema van de dag is: Wie de klomp past trekt hem aan! Welke kant ga jij op met jouw bedrijf? Met elkaar gaan we nadenken over nieuwe verdienmodellen. Naast minister Schouten komt Francis Kint (Vion) vertellen over nieuwe ketenconcepten. In de middag kunnen de aanwezigen naar eigen keuze deelnemen aan verschillende inspiratiesessies. Bijvoorbeeld over natuurinclusieve landbouw, hoe je je verhaal kort en krachtig overbrengt of over veranderingen in het landouwsysteem. Kijk hier voor het volledige programma.

Stel je vraag aan Schouten

’s Morgens zal minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich voorstellen. Ook zal zij haar visie geven op de toekomst van de land- en tuinbouw. Heb jij een vraag aan de minister? Geef je vraag door via dit formulier. Dagvoorzitter Han Swinkels zal een selectie van deze vragen voorleggen aan de minister.

Aanmelden

Vanwege de komst van Schouten is het uiterlijke aanmeldtermijn verlengd. NAJK-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met 25 november aanmelden, klik hier om je aan te melden.

Rabobank en NAJK maken samen nieuwe visie melkveehouderij

Het runnen van een melkveebedrijf is de afgelopen jaren enorm veranderd. Toch blijft er volop toekomstperspectief voor jonge ondernemers met de juiste strategie. Rabobank heeft in samenwerking met het NAJK een nieuwe visie op de melkveehouderij opgesteld. De nieuwe visie heet ‘melken in de nieuwe realiteit’. De visie schetst drie strategieën voor toekomstgerichte melkveehouders.

“Wij zijn erg trots op deze nieuwe visie op de melkveehouderij. Ik denk dat heel veel jonge melkveehouders zich zullen herkennen in de drie verschillende strategieën”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij. “Het is de kunst om als jonge melkveehouder een strategie te kiezen die bij jezelf past maar ook in de omgeving waarin je bedrijf staat.”
De nieuwe visie op de melkveehouderij is hier te lezen.

Lees hier de visie van NAJK en Rabobank op de melkveehouder ‘Melken in de nieuwe realiteit’.

 

Uitspraak hoger beroep fosfaatreductieplan geeft dubbel gevoel

De uitspraak in het hoger beroep over de fosfaatreductie die op 31 oktober werd uitgesproken was glashelder: alle melkveehouders moeten zich houden aan het fosfaatreductieplan. Door de uitspraak van het Haagse gerechtshof wordt weer een grote stap gezet naar het succesvol behalen van de doelstelling van het fosfaatreductieplan.

De Regeling fosfaatreductieplan houdt in dat melkveehouders het aantal melkkoeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Een aantal melkveehouders hadden een kort geding aangespannen over de Regeling. De voorzieningenrechter stelde dat de Regeling niet te voorzien was en stelde de Regeling buiten werking voor de eisers van zes vonnissen. Het Haagse gerechtshof heeft de vonnissen van de voorzieningenrechter nu vernietigd. Alle melkveehouders moeten zich aan het fosfaatreductieplan houden.

Twee kanten

“De uitspraak van het Haagse gerechtshof roept bij mij gemengde gevoelens op. Aan de ene kant is het goed dat het reductieplan is blijven staan. De gevolgen waren niet te overzien als een grote groep melkveehouders definitief buiten de regeling zou vallen. De ander kant is dat er individuele situaties bekend zijn van melkveehouders die wel degelijk keihard geraakt worden door het reductieplan”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuillehouder melkveehouderij. “De melkveehouders zijn niet voor niets naar de rechter gestapt om hun situatie voor te leggen. Het gaat hierbij vaak om jonge melkveehouders die geen kant meer op konden door de fosfaatwetgeving waarin ze beland zijn.”

Derogatie

Het uiteindelijke doel van de Regeling is om te zorgen dat Nederland binnen het geldende nationale mestplafond blijft. Op die manier kan de derogatie behouden blijven. De afgelopen periode bleek nogmaals dat de melkveehouderij ruimschoots aan haar verplichtingen van het reductieplan heeft voldaan. Van der Hoog: “Nederland gaat zeer waarschijnlijk de doelstelling van reductieplan halen nu de fosfaatregeling is blijven staan. Het is nu aan de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, en haar ministerie om de nieuwe derogatie voor Nederland binnen te halen.”

NAJK verwelkomt Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is positief over de aanstelling van de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten. Een minister van LNV geeft de land- en tuinbouw weer de waarde die het verdient. NAJK ziet uit naar een goede samenwerking met minister Carola Schouten en hoopt snel om tafel te zitten over het fonds voor jonge boeren en tuinders.

De kabinetsformatie heeft lang geduurd. Na 225 dagen was op 26 oktober eindelijk de bordesscène met Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is van groot belang dat de agrarische sector een eigen ministerie heeft. Nederland is koploper op gebied van landbouwexport, diergezondheid en -welzijn.

Waardering voor de sector

NAJK is positief over de uitkomst van de kabinetsformatie. “De land- en tuinbouw krijgt weer een minister van Landbouw en in het regeerakkoord is een fonds opgenomen voor jonge boeren en tuinders. Hiermee is er waardering voor de positie die de Nederlandse land- en tuinbouw heeft verworven”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK. Zoals in reactie op het regeerakkoord was aangegeven, denkt NAJK graag mee over de invulling van het fonds. Arfman: “We zijn verheugd dat de nieuwe coalitie inziet dat ondersteuning bij bedrijfsovername en innovaties cruciaal is om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering in de agrarische sector verder handen en voeten te geven. We gaan graag zo snel mogelijk met minister Schouten om de (keuken)tafel over het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren.”

Uitnodiging

Naast een gesprek over de invulling van het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, nodigt NAJK minister Carola Schouten van harte uit op de inspiratiedag ter ere van het 40-jarige jubileum van NAJK. Op zaterdag 2 december komen jonge boeren en tuinders bij elkaar in Evenementenhal Gorinchem. NAJK besteedt deze dag extra aandacht aan de toekomstrichting van jonge boeren en tuinders. Het thema ‘nieuwe verdienmodellen’ wordt uitgebreid behandeld. NAJK gaat graag met Schouten in gesprek over de toekomst van de jonge boeren en tuinders.