LTO Noord, ZLTO en LLTB sluiten zich aan bij Boer zoekt Boer

LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben zich aangesloten als partner van Boer zoekt Boer, het sectorinitiatief dat buitenfamiliaire bedrijfsovername wil bevorderen. De LTO’s willen hiermee de bekendheid van Boer zoekt Boer onder hun leden vergroten en het initiatief ook actief ondersteunen. Enerzijds door het faciliteren van het platform Boer zoekt Boer, anderzijds door het bieden van kennis en informatie via bijeenkomsten en webinars. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere partners Flynth, Rabobank, Lianne Veenstra Agrocoaching en NAJK.

Gebrek aan opvolging binnen de familie
Slechts 41% van de agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar heeft een bedrijfsopvolger, waardoor veel agrarische bedrijven de komende jaren zullen verdwijnen. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer of tuinder willen worden, maar daar in de (directe) omgeving of binnen de familie geen kans voor hebben. Via het platform Boer zoekt Boer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Geïnteresseerden maken een account aan en gaan in de virtuele kaartenbak op zoek naar een potentiële match.

Jonge boeren en tuinders schrijven manifest land- en tuinbouw van de toekomst

Donderdag 22 april presenteren de jonge boeren en tuinders een manifest met hun toekomstvisie aan de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer. Dat gebeurt tijdens een online debat dat door de jonge boeren geïnitieerd is. Het manifest heeft als titel ‘Maakt u met ons beleid, dan worden onze dromen werkelijkheid’. Centraal staat hoe de sector constructief door wil groeien naar de land- en tuinbouw van de toekomst. Het manifest is een initiatief van jonge boeren en tuinders: jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Via het manifest doen de jonge boeren en tuinders een oproep aan de politiek om ruimte te geven voor ondernemerschap en ontwikkeling. Volgens het manifest zien de jonge ondernemers door hun passie en kennis oneindig veel mogelijkheden. NAJK-voorzitter Roy Meijer geeft aan: “Jonge boeren en tuinders zitten vol energie en creativiteit om uitdagingen aan te gaan. Wij zijn ambitieus en onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. Onder de juiste condities kan de land- en tuinbouw haar belangrijke functies ook in de toekomst blijven vervullen en blijft het aantrekkelijk om in de sector te werken.”

Lange termijnperspectief
De land- en tuinbouwsector ervaart veel belemmeringen in de bedrijfsvoering door extra en steeds veranderende regelgeving. Hierdoor komt de concurrentiepositie onder druk te staan. De jonge boeren en tuinders stellen in hun manifest: “Jonge boeren en tuinders werken hard aan innovaties om emissies terug te dringen, ondanks dat deze innovaties kostbaar zijn. Daarom pleiten wij voor een lange termijnperspectief. Stop met plotselinge beleidswijzigingen en maak een wet voor compensatie als dit toch onvermijdelijk is, zodat rekening gehouden wordt met de terugverdientermijnen.’’

Ruimte voor innovatie
In het manifest vragen de boeren om beleid dat ruimte biedt aan innovatie. Het voorstel is doelen te stellen in plaats van detailregelgeving zodat het vakmanschap ingezet kan worden deze doelen te realiseren. Tevens wordt gevraagd de positie van boeren en tuinders in de keten te prioriteren en ruimte te geven om samen te werken aan verduurzaming en een eerlijkere prijs. In het manifest wordt ook aandacht besteed aan bedrijfsovername. De oproep is om het fiscaal instrumentarium voor bedrijfsovername te behouden. Specifiek wordt gewezen op het behoud van de Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR) en de landbouwvrijstelling. Om aantrekkelijk te blijven voor de jonge generatie zien de jonge boeren en tuinders graag dat er ingezet wordt op betere educatie en informatievoorziening over de land- en tuinbouw en wijzen zij op de noodzaak te investeren in het agrarisch onderwijs.

Historisch manifest
In Nederland zijn veel succesvolle land- en tuinbouwcoöperaties met een lange geschiedenis, tot 100 jaar terug. Boeren en tuinders zijn naast eigenaar van hun bedrijf ook mede-eigenaar van deze coöperaties. Deze beschikken over jongerenraden waar jonge boeren en tuinders lid van zijn om te beslissen over de toekomst. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat al deze jongerenraden onder leiding van NAJK gezamenlijk een manifest opgesteld hebben en met elkaar samenwerken aan de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. “Jong agro en tuinbouw Nederland laat van zich horen met een duidelijke stem en boodschap”, stelt Roy Meijer.

Geïnteresseerden kunnen het debat met de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer volgen via YouTube.

 


Het manifest is een initiatief van jonge boeren en tuinders: Jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en is ondertekend door: NAJK, jongerenraad CONO Kaasmakers, jongerenraad CRV, jongerenraad CZAV, jongerencollege Agrico, jongerenraad Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., jongerenraad Royal Avebe, jongerenraad DOC Kaas, jongerencollege Rouveen Kaasspecialiteiten, jongerenraad Royal Cosun, jongerenraad Royal Flora Holland, jongerenvertegenwoordiging Rabobank, jongerenraad De Samenwerking, jongerenraad Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A., jongerenprogramma Oxin-Growers en (Young) AVAG.

Samen werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.

Achtergrond DAW
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is in 2013 in het leven geroepen om de waterkwaliteit en waterkwantiteit samen met boeren, waterschappen en overheden, te verbeteren. Ondanks dat wij het water al eeuwen de baas kunnen zijn, hebben wij in Nederland te maken met klimaatverandering. Dit kan de waterkwantiteit in gevaar brengen. Periodes van wateroverlast en droogte  kunnen problemen vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ook de waterkwaliteit is een verbeterpunt. Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid stikstof (nitraat) dat in het grondwater aanwezig is. In sommige gebieden van Nederland ligt deze hoeveelheid boven de toegestane norm van 50 milligram per liter water. Het DAW moet een alternatief zijn voor nieuwe wetten en regels die kunnen worden opgelegd. 

Projecten en ‘Kennismatching’
Inmiddels heeft het DAW 484 projecten, waarvan er op dit moment 283 lopen. De projecten verschillen in sector, thema en grondsoort. Om boeren in verschillende regio’s kennis uit te laten wisselen, is de functie van Kennismatcher in het leven geroepen. De zes Kennismatchers die actief zijn richten zich op sectoren veehouderij, akkerbouw en overige teelten. Hierbij is Nederland ook opgedeeld in Noord- en Zuid-Nederland, waarbij Zeeland, Brabant en Limburg onder Zuid vallen. Vanuit NAJK zijn Marloes van Schaik en Reinder Jan Wagevoort actief als Kennismatchers voor de overige teelten in Noord-Nederland. Op deze pagina stellen de Kennismatchers zich voor.

Oproep!
NAJK is benieuwd naar de ervaringen die leden hebben met DAW. Heb jij me gedaan met een DAW-project of loopt er op dit moment een project op jouw bedrijf? Dan horen we graag jouw ervaring over DAW. Stuur hiervoor een mailtje naar: rjwagevoort@najk.nl

Behoefte aan meer achtergrondinformatie van DAW? Je leest het hieronder!

Wilma Eggens gaat er met de NAJK-grondboor vandoor

Binnen een agrarisch bedrijf is niets zo belangrijk als de bodem. Wat er onder de grond gebeurt of juist niet, bepaalt ook direct hoe het er boven de grond aan toe gaat. Een gezonde bodem begint bij de juiste kennis. NAJK neemt graag met jou een duik in de bodem door middel van de BodemBattles of -Masters. Hoewel de BodemBattles door de coronabeperkingen wat op een lager pitje staan, gaan de online BodemMasters onverminderd door. En met succes: Wilma Eggens is dit kwartaal de ‘held van de bodem’.

Ieder kwartaal maakt één van de deelnemers aan de BodemMasters kans op de felbegeerde NAJK-grondboor! Dit keer mag Wilma Eggens zichzelf de gelukkige winnares noemen. Wil jij ook graag kans maken op zo’n grondboor en jezelf de ‘held van de bodem’ noemen? Trommel jouw klas of AJK dan op voor het volgen van één of meer van de (online) BodemMasters!

Een BodemMaster, wat is dat?
De BodemMasters zijn een interessante invulling van een les of AJK-avond met het thema bodem. Om te blijven produceren in een wereld van kringlopen, een veranderend klimaat en een reductie van gewasbeschermingsmiddelen vraagt de landbouw namelijk om een bodem in topconditie. De BodemMasters worden enthousiast begeleid door akkerbouwer en tevens leraar, Gerjan Voshart. Kijk voor meer informatie over de verschillende modules op onze site.

Word jij de held van de bodem?
Ieder kwartaal maakt één van de deelnemers aan de BodemMasters kans op de felbegeerde NAJK-grondboor! Hoe? Door na afloop van een BodemMaster een trofeekaart invullen en deze te mailen naar communicatie@najk.nl. Dus volg jij met jouw klas of AJK één of meer modules? Download de trofeekaart op onze site, vul deze in en win! Hoe meer modules je volgt, des te vaker je kans maakt. Onder de verschillende inzendingen wordt ieder kwartaal een NAJK-grondboor verloot.

Doe mee!
Enthousiast geworden? Voor vragen en opgaves kun je terecht bij Christel Klok (cklok@najk.nl)

NAJK brengt melkveevisie naar Den Haag!

NAJK blij verrast door plan over verdienvermogen Sjaak van der Tak

Op vrijdag 2 april was NAJK uitgenodigd door het CBL en LTO voor een (vervolg)meeting over verdienvermogen. LTO-voorzitter, Sjaak van der Tak, presenteerde daar een plan om het verdienvermogen van de Nederlandse boeren en tuinders te verbeteren. NAJK is positief over het plan en gaat graag volgende week hierover verder in gesprek.

Bij het overleg waren verschillende supermarkten, ketenpartijen en land- en tuinbouworganisaties aanwezig. Het overleg was een vervolg van eerdere overleggen over verdienvermogen. NAJK was uitgenodigd om het plan van LTO-voorzitter, Sjaak van der Tak, aan te horen en erover met elkaar in discussie te gaan. “Verdienvermogen is voor NAJK een belangrijk punt. Zonder verdienvermogen is er geen toekomst voor de jonge boeren en tuinders. Als NAJK zijn wij daarom op verschillende manieren met dit onderwerp bezig. Het plan van Sjaak van der Tak heeft als doel het verdienvermogen van de boer en tuinder te verbeteren in de toekomst. We gaan hierover graag volgende week in gesprek om te kijken of dit een plan is waar NAJK haar steun, tijd en energie in wil steken. “, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Een geslaagd drieluik over bedrijfsovername!

Samen met partners Flynth en Rabobank, organiseerde NAJK een drieluik aan webinars over het o, zo belangrijke onderwerp bedrijfsovername. Afgelopen woensdag 24 maart werd het drieluik succesvol afgesloten met het webinar ‘bedrijfsovername anno nu’. Er werd gekeken naar de alternatieve vormen van bedrijfsovername en er werd aandacht besteed aan het praktijkverhaal van Boer Frank, één van de ex-deelnemers van Boer zoekt Vrouw.

Dat de overname van een bedrijf niet binnen één dag geregeld is, hoeven we natuurlijk niet meer te vertellen. Het blijft een lastig proces waar vaak een jarenlange voorbereiding aan vooraf gaat. Juist daarom is een juiste voorlichting zo belangrijk. We geven onze leden, de rest van het gezin en andere geïnteresseerden graag de handvatten die ze nodig hebben tijdens het waardevolle, maar ingewikkelde proces van een bedrijfsovername. Waar begin je? En wat komt er allemaal bij kijken? We nemen je graag nog even mee langs de verschillende webinars van het drieluik.

‘De zachte kant van bedrijfsovername, is eigenlijk bikkelhard’
Op 10 februari trapten we het drieluik af met een webinar over de zachte kant van bedrijfsovername. Vaak wordt er in eerste instantie gekeken naar het financiële plaatje, de fiscus en de arbeid. De sociale aangelegenheid en communicatie tussen de familieleden wordt dikwijls vergeten of komt pas veel later aan bod. In het leven van een agrarisch ondernemer is de bedrijfsovername vaak één van de belangrijkste gebeurtenissen. Het is tegelijkertijd een einde en een nieuw begin. Communicatie over de wensen en belangen van de verschillende betrokkenen is daarom erg belangrijk, maar wordt niet altijd als makkelijk ervaren. Ze zeggen niet voor niks: ‘de zachte kant van bedrijfsovername is eigenlijk bikkelhard!’ In dit eerste webinar maakte dagelijks bestuurder Eke Folkerts, samen met Lianne Veenstra van Veenstra Agrocoaching en Hans Verweij van Flynth, het onbesprokene bespreekbaar. Met ruim 550 kijkers en enthousiaste reacties achteraf, konden we vol goede moed vooruitkijken naar de volgende twee webinars. Je kijkt het eerste webinar hier terug.

Het financiële plaatje
Woensdag 24 februari was het tijd voor nummer twee: het webinar over de financiële en juridisch/fiscale kant van bedrijfsovername. Eke Folkerts, portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK, heette iedereen warm welkom en praatte de avond aan elkaar. De sprekers van die avond vulden haar door middel van presentaties aan. Rob Berkers van Rabobank startte zijn verhaal met de alarmerende tweet van Cor Pierik van het CBS, waarin hij aangaf dat meer dan 16.000 boerderijen in Nederland geen opvolger hebben. “Dit bericht zou het beeld kunnen schetsen dat de financiering van bedrijfsovernames een groot probleem is”, aldus Rob. “Ik hoop dat wij jullie aan het einde van deze avond hebben kunnen overtuigen dat bedrijfsovernames nog steeds te financieren zijn, mits er een goed onderbouwd plan onder ligt”, vult hij zichzelf aan. Hans Verweij van Flynth gaat dieper in op de juridisch/fiscale aspecten. Volgens hem is fiscaal gezien bijna altijd wel een oplossing mogelijk, mits je een deskundig adviseur in de hand neemt of te allen tijde je plannen laat checken door iemand die er verstand van heeft. Zo komen jullie niet voor verrassingen te staan. “De grootste uitdaging bij een bedrijfsovername zit hem vooral in het opstellen van een goed plan, waar iedereen uit het gezin ook achter staat”, sluit Hans zijn informatieve presentatie af. Het tweede webinar terugkijken? Dat kan hier.

Bedrijfsovername in de praktijk
Afgelopen woensdag 24 maart werd er in het afsluitende webinar ‘Bedrijfsovername anno nu’ zowel aandacht besteed aan de alternatieve vormen van een bedrijfsovername als hoe het er in de praktijk precies aan toe gaat. “Bedrijfsovername anno nu is het zoeken naar evenwicht”, aldus Hans Scholte van Flynth. “Aan de ene kant hebben we te maken met een stopper die het bedrijf overdoet aan een opvolger en een financieel gezonde ‘oudedag’ wil met inkomsten uit het bedrijf. Aan de andere kant heb je natuurlijk de (potentiële) opvolger die door wil met het bedrijf, een haalbaar inkomen wil hebben en aan een stukje pensioen wil denken”, legt hij uit. Na zijn uitleg over de alternatieve vormen van een bedrijfsovername die hij in de praktijk tegen komt, is het woord aan boer Frank en Gert over hun ervaringen bij hun (buitenfamiliaire) overname. Kijk het afsluitende webinar hier terug.

Alle webinars van dit drieluik zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Heb je na het kijken van de webinars nog behoefte aan een vervolgsessie over communicatie, samenwerking, het familieconvenant of het opstellen van een bedrijfsplan? Dat kan! Meld je interesse of ideeën voor een mogelijke vervolgsessie via info@najk.nl.

Meld jouw maïsperceel op zand- of lössgrond voor 31 maart

Eind februari uitte NAJK haar zorgen rondom het doorgeven van de maïspercelen op zand- en lössgronden. Ondernemers die hun maïspercelen niet tijdig hebben gemeld of waarbij de melding niet helemaal goed is gegaan, kunnen dit alsnog doorgeven aan de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De maïspercelen kunnen nog tot woensdag 31 maart worden gemeld, mits er vóór 15 maart nog geen mest is uitgereden op deze percelen. NAJK is blij met deze vooruitgang.

Vanaf dit jaar was het verplicht om op zand- en lössgronden vooraf aan te geven welke percelen worden gebruikt voor de teelt van maïs. Met deze regel probeerde het ministerie te handhaven dat er op deze gronden niet voor 15 maart werd bemest met drijfmest of zuiveringsslib. Om dit te controleren, moesten ondernemers hun maïspercelen uiterlijk 15 februari 2021 melden. NAJK kreeg vanuit de leden verschillende signalen dat het doorgeven van deze percelen niet in alle gevallen goed is gegaan en riep het ministerie van LNV (in dit bericht) op om met praktische oplossingen te komen.

“Wij zijn als NAJK blij dat de overheid met deze oplossing is gekomen”, aldus dagelijks bestuurder Marije Klever. “Zo kunnen de percelen die bedoeld zijn voor de maïsteelt ook hiervoor gebruikt worden.” De portefeuillehouder melkveehouderij zag frustratie ontstaan onder de leden: “Sommige jonge ondernemers wisten simpelweg niet van de nieuwe regeling af en bij anderen ging het fout omdat er, naast de wijziging in ‘mijn percelen’, ook een apart formulier moest worden ingevuld. Fijn dat zij nu alsnog hun maïspercelen door kunnen geven.”

Hoe je de percelen doorgeeft aan RVO.nl, kun je hier rustig nalezen.

Kringlooplandbouw: de toekomst of een sprookje?

Het lijkt het toverwoord voor de Nederlandse boeren in politiek Den Haag. Volgens LNV-minister Schouten is het zelfs de toekomst, een duurzaam alternatief voor de landbouw in Nederland. We hebben het natuurlijk over kringlooplandbouw. Maar is dit dan écht het lichtpuntje aan het einde van die ellenlange stikstoftunnel of blijft het bij een sprookje? Aan de hand van vijf stellingen en vragen gaven onze partners in de BNDR van maart hun visie en advies over dit prikkelende onderwerp. Er ging alleen heel even iets mis. Bij deze een rectificatie!

De oplettende BNDR-lezers hadden het vast al door: er is iets misgegaan bij de drukker. In plaats van pagina zes, staat de vijfde pagina er twee keer in. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want hierdoor missen jullie drie interessante stellingen. Om jullie toch de volledige ‘lezersexperience’ te geven, vind je hier het hele thema-artikel. Veel leesplezier!

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Maandag 15 maart is er een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij gelekt naar de media. Deze scenariostudie is uitgevoerd in opdracht van minister Schouten van LNV en lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister is.

De denkrichtingen zoals geschetst in de berichtgeving liggen heel ver van de praktijk af. Het is een oefening van extremen, niet alleen voor de kalverketen maar zeker ook voor de zuivelketen en melkveehouderij, en mist bovendien een economische uitwerking.

De kalverhouderij, die zoals veel economische sectoren hard is getroffen door de coronacrisis, heeft vaker veerkracht getoond. Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op.

Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren – iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan – kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken. Zoals dat nu al gebeurt in talloze publiek-private samenwerkingen waarin ketenbreed verantwoordelijkheid wordt genomen. De kalver- en melkveehouderijketens wachten het rapport en de reactie van minister Schouten af om het gesprek voort te zetten over de verdere verduurzaming van de sectoren.