NAJK zwaar teleurgesteld in coalitiepartijen over stemming motie

Dinsdag 28 juni is er door de coalitiepartijen tegen de motie gestemd om de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. NAJK is zwaar teleurgesteld hierover, omdat het in de kern gaat om de staat van instandhouding en niet om het behalen van de KDW.

Caroline van der Plas (BBB) en Derk Jan Eppink (JA21) hadden de motie ingediend tijdens het stikstofdebat op donderdag 23 juni. De motie verzoekt de regering om de resultaatverplichting van de KDW’s uit de wet te halen, omdat deze een indicator zijn, maar niets zeggen over de werkelijke staat van de natuur. De KDW’s opnemen als resultaatverplichting heeft een enorm gevolg voor de agrarische sector. NAJK heeft al meerdere keren aangegeven dat de KDW als resultaatverplichting uit de wet moet en steunt daarom deze motie. Ook het RIVM en het PBL hebben eerder aangegeven dat de KDW een indicator is en niets zegt over de werkelijke staat van de natuur. “We weten dat er partijen zijn in de coalitie die ook willen dat de KDW uit de wet gaat. In het Kamerdebat heeft de minister aangegeven dat er ruimte is om af te wijken van de KDW in bepaalde gebieden. Daarom hebben de coalitiepartijen tegen gestemd. De toezegging van de minister is voor ons als NAJK te zacht. Het moet zwart op wit.”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK is wel tevreden dat er moties zijn aangenomen over het met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen, ruimte geven voor bottum-up aanpak van innovatieve emissiereductie en een plan van aanpak voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van Ammoniak (NH3) en Stikstofoxiden (NOx).

Lees hier alle resultaten van de moties.

Acties
NAJK begrijpt de boosheid en wanhoop van (jonge) boeren. Wat is het perspectief als je net in de verkeerde ‘kleur’ valt met een hoog reductiepercentage? Dat boeren actie voeren snapt NAJK dan ook volledig. De acties die nu op verschillende plekken gebeurden die leiden tot rellen of inbreuk op privacy van politici, keurt NAJK echter af. Zorg bij het actievoeren voor draagvlak onder de bevolking en blijf binnen de kaders van de wet!

DAW organiseert Landelijke Bodemdag op donderdag 30 juni

Donderdag 30 juni organiseert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een Landelijke Bodemteamdag op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Deze Bodemteamdag is voor bodemadviseurs die deelnemen aan een Regionaal Bodemteam of voor bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Programma

9.30 – 9.45 uur Inloop met koffie en thee
9.45 – 10.00 uur Opening door Dirk Johan Feenstra (DAW-support)
10.15 – 12.00 uur Workshop ronde één
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.15 – 15.00 uur Workshop ronde twee
15.00 – 15.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Keuze uit vier workshops

De Landelijke Bodemteamdag staat in het teken van kennis opdoen, ervaringen delen en netwerken.

 • Workshop ‘Hoe zorg ik dat mijn organische stof op orde blijft?’ Petra van Vliet (Eurofins) gaat in op de berekening van de organische stofbalans. Wat is de invloed van het bouwplan op de balans en hoe kan je hierop sturen? Welke groenbemester kies je en wat voor invloed heeft dit op de aaltjesbesmetting? Workshop ‘Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering’.
 • René Jochems (Groeibalans) vertelt over de samenhang tussen koolstof, mineralen en bodemleven. Een workshop waarin voldoende tijd is voor vragen en bijbehorende praktische oplossingen.
 • Workshop ‘Voorkomen en opheffen van bodem verdichting’. Guido Bakema (WUR) maakt inzichtelijk wat het effect is van bodemverdichting, en hoe dit kan worden voorkomen of opgeheven. Als hulpmiddel hierbij wordt het model Terranimo gebruikt. Dit model maakt aan de hand van de bodem-, gewicht-, band en vochtsituatie het effect op de bodem visueel.
 • Workshop ‘Organische stof en bodemleven: nieuwe kennis omzetten naar de praktijk’ gegeven door Guusje Koorneef (WUR), Sophie van Rijssel (NIOO KNAW) en Kyle Mason-Jones (NIOO-KNAW). In deze workshop staan de volgende vragen centraal: Welke typen organische stof komen voor in de bodem en hoe kun je het organische stofgehalte beheren zodat het stabiele koolstof toeneemt? Waar loopt men tegenaan in de praktijk, wat willen we met organische stof (vastleggen of mineraliseren)?

Aanmelden

In verband met het programma en eventuele dieetwensen verzoeken we je om je aan te melden. Aanmelden kan door op deze link te klikken. Heb je vragen? Mail of bel met Minou Hegge via mhegge@ltonoord.nl of 06-13154629.

 

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

 

Jonge boeren richten Makelaardij Van der Wal op

Als ludieke reactie op de doelenbrief van minister Christianne van der Wal, die op vrijdag 10 juni verscheen, hebben de jonge boeren en tuinders van Nederland Makelaardij Van der Wal opgericht. Een makelaardij gespecialiseerd in agrarisch vastgoed. Om deze actie kracht bij te zetten verandert de homepagina van www.najk.nl de komende dagen in een makelaarspagina, waarop de jonge boeren door middel van foto’s en video’s hun bedrijven ‘aanbieden’ en met het Te Koop-bord aandacht vragen voor deze onmogelijke stikstofplannen.

‘Bent u op zoek naar een ruime kavel voor uw datacenter of bent u projectontwikkelaar en op zoek naar een geschikte locatie voor zonnevelden, windmolenparken, parkeerterreinen of een betonnen industriegebied? Bij Van der Wal bent u aan het juiste adres!’, luidt de slogan van Makelaardij Van der Wal. Met dank aan de stikstofcrisis en de daarbij beschikbaar gestelde opkoopregeling hebben ze veel agrarisch vastgoed in handen kunnen krijgen. Het actuele aanbod is te zien op de daarvoor bestemde pagina.

Groeiend aanbod
Naast het makelaarsbord van Van der Wal doen verschillende boeren hun verhaal. De doelen zijn een strop voor veel agrarische ondernemers. Het staat de toekomst van de jonge boeren in de weg. Om te kunnen investeren in slimme oplossingen en een duurzame bedrijfsvoering heb je als ondernemer perspectief en realistische doelen nodig. “Wij, creatieve jonge ondernemers met energie, zien uitdagingen en willen die aangaan! Hiertoe hebben wij wel meer nodig dan een ingekleurd kaartje van Nederland”, zegt NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Tijd voor actie!
Met deze ludieke actie vragen wij, jonge boeren, aandacht voor onze toekomst. Voor realistische opgaven en vooral helderheid over een toekomstperspectief! Daarom voeren de jonge boeren en tuinders actie.

Wil jij de actie ook kracht bij zetten? Download en print het ‘Te Koop’-bord, hang het bord voor je raam, zet het in de tuin of neem deze woensdag 22 juni mee naar de boerenacties.

#wijwillentoekomst
Om onze aanbod-pagina zo goed mogelijk te vullen, ontvangen wij graag al jullie foto’s met de makelaarsborden. Deel deze op social-media met de hashtags #wijwillentoekomst en #NederlandisGeenKleurplaat of stuur je foto naar communicatie@najk.nl.

Deze actie is een initiatief van de jonge boeren en tuinders van Nederland.

Jonge boeren gaan ten onder aan nieuwe stikstofplannen

Vanmiddag heeft NAJK met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen die Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze Kamerbrief werden de nieuwe stikstofdoelen bekend gemaakt. NAJK is zwaar teleurgesteld te lezen dat er een enorme focus blijft op de Kritische Depositiewaarde (KDW) en Nederland met het oog op zonering simpelweg als ‘kleurplaat’ wordt beschouwd. De doelenbrief van Van der Wal, biedt de jonge boer geen perspectief, laat staan een toekomst!

“Nederland is geen kleurplaat!”, legt NAJK-voorzitter Roy Meijer uit, “Ons land is groot geworden door ‘polderprocessen’ van onderaf. Nederland hoort niet van bovenaf ingericht te worden. Zonering van bovenaf met bijbehorend reductiepercentage zoals Van der Wal deze stelt, is dan ook van de zotte!” Deze doelen, zoals opgesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, zijn volgens NAJK letterlijk een strop voor veel agrarisch ondernemers.

Maakt landbouw plaats voor woningen en natuur?
De Nederlandse land- en tuinbouw doet ertoe! Alleen al om de volgende drie punten:

 1. We hebben een exportwaarde van bijna 95 miljard;
 2. Onze geopolitiek is van onschatbare waarde, omdat wij kennis en praktijk omgezet hebben in duurzame hoogproductieve landbouw;
 3. Onze manier van landbouw bedrijven en de innovatie die daarbij hoort, is de sleutel om in gebieden als Afrika de aankomende honger te stillen.

Met de doelen van Van der Wal lijkt de landbouw volledig te worden weggecijferd om plaats te maken voor woningen en natuur. “Het is net alsof we onze hoogontwikkelde voedseldelta in sommige gebieden omzetten in enkel steen en niet-productieve landbouwgrond. Daarmee is Nederland hard op weg om het nieuwe Singapore en de savanne van Europa te worden. Is dat wat we willen met zo’n sterke land- en tuinbouw in Nederland?”, vraagt NAJK-voorzitter Roy Meijer zichzelf af. “Dat er iets moest veranderen, was duidelijk en NAJK heeft dan ook verschillende handreikingen gedaan om dit op een andere, toekomstbestendige manier te bewerkstelligen.”

Focus KDW blijft
In de Kamerbrief wordt een enorme focus gelegd op de KDW. Deze eenzijdige blik op de stikstofdoelstellingen zorgt voor onmogelijke reductieopgaves in het landelijk gebied. Niet alleen voor de land- en tuinbouw, maar ook voor de agroketen en de leefbaarheid op het platteland zal dit besluit ingrijpende gevolgen hebben.

Oproep aan provinciale politiek
De provincies zijn nu aan zet om kleur te bekennen. Staan zij achter deze kleurplaat van minister Van der Wal of staan zij voor een toekomst voor de jonge boer en tuinder?

Landelijke actiedag 22 juni
Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders staat NAJK positief tegenover passende acties. Daarom is NAJK bereid de landelijke actiedag van 22 juni te ondersteunen. NAJK zal hierover op korte termijn contact opnemen met het bestuur van Agractie om te kijken hoe we elkaar hierin verder kunnen helpen.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Met het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ organiseert NAJK een studiereis naar de varkenshouderij in Zweden en/of Noorwegen. In mei werd hiervoor een speciale nieuwsbrief uitgestuurd, gericht aan NAJK-leden met interesse in de varkenshouderij. Aanmelden? Klik hier!
 • NAJK ging, onder leiding van NAJK-voorzitter Roy Meijer, met partners en leden in gesprek over het thema ketens. Lees meer over dit onderwerp en het project Waardecreatie in Ketens (WiK) in de BNDR van juni.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp, was 10 mei aanwezig bij een handelsmissie van de Benelux over biologische landbouw en deed hier namens de jonge boeren het woord.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer vertelde over landbouwpolitiek en lobby in de podcast van College Boer van Nieuwe Oogst. Luister de podcast hier.
 • Op 16 mei werd de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) ondertekent. Naast dagelijks bestuurder Tim van der Mark was ook projectleider Gerjanne van Esveld hier aanwezig. Gerjanne liet, geheel in het thema, de aanwezigen die dag op een interactieve manier kennis maken met het project BoerNatuurlijk!.
 • Op 17 mei speelden 23 leerlingen van het Zone.college in Doetinchem het BoerNatuurlijk!-spel. Onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld gingen ze met elkaar de uitdaging aan om meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurders Eke Folkerts en Peter Meedendorp waren voor CEJA twee dagen in Brussel om samen met andere Europese jonge boeren de position paper over dierwelzijn definitief te maken.
 • De portefeuillehouders internationaal en melkveehouderij maakten namens NAJK kennis met het kabinet van EU-commissaris Virginijus Sinkevič Peter Meedendorp en Marije Klever hadden een goed gesprek over de kansen en uitdagingen voor jonge boeren door de Europese Green Deal.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Eind mei werden in Overijssel/Zuid-Drenthe en Noord-Nederland startbijeenkomsten gehouden van de regionale bodemteams. Lees meer.
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, stond deze maand zowel in de Veldpost als de Boerderij met een interview over bedrijfsovername en het Kenniscentrum.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Het tweede weekend van juni is het weer BNDR-tijd, dit keer met het thema ‘ketens’.
 • Op 10 juni is het tijd voor de Expeditiedag Bedrijfsopvolging! Heb jij je al aangemeld?
 • Juni staat extra in het teken van de ‘lobby’. Houd onze website en socials in de gaten voor het laatste nieuws rondom de verschillende Kamerbrieven!

NAJK is verbijsterd en ontzet over de uitkomsten van de evaluatie BOR

Op 25 mei 2022 bracht het Centraal Planbureau (CPB) de ‘Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’ uit. NAJK is nog aan het bijkomen van de conclusie van de evaluatie. De conclusie luidde dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) doeltreffend is, maar bij driekwart van de bedrijfsovernames onnodig is voor de continuïteit van de bedrijven. In de evaluatie wordt gesteld dat er voldoende liquiditeit is om de belastingclaim te betalen. Hierbij wordt volledig voorbij gegaan aan de financiële structuur bij agrarische bedrijven.    

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën de evaluatie uitgevoerd. Eén keer per vijf jaar worden fiscale regelingen op doelmatigheid en doeltreffendheid geëvalueerd. Nu waren de BOR  en de doorschuifregeling (DSR) aan de beurt.

Agrarische sector vs. andere sectoren
De regelingen zijn voor familiebedrijven in verschillende sectoren inzetbaar. De agrarische sector verschilt op essentiële punten met andere sectoren doordat de waarde in de bedrijven relatief hoog is in verhouding tot de liquiditeit. Oftewel de bedrijven zijn veel geld waard, maar het geld staat niet op de bankrekening. Er is dus geen ruimte voor een grote belastingclaim bij bedrijfsoverdracht. “Zonder BOR en DSR is agrarische bedrijfsovername onmogelijk. Bij versobering, of zelfs afschaffing van deze regelingen is de huidige generatie ook meteen de laatste”, aldus Eke Folkerts, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Verruiming
NAJK pleit ervoor om de BOR juist te verruimen in plaats van te versoberen. Door bijvoorbeeld de bezits- en voortzettingseis te verruimen, wordt de regeling doelmatiger en komt het meer in lijn met de andere Europese landen. Daarnaast helpt het de nieuwe generatie boeren om mee te gaan met de transitie waar de maatschappij en het kabinet om vragen. In het coalitieakkoord heeft de regering toegezegd de continuïteit van familiebedrijven te willen borgen en opvolging eenvoudiger te maken. Verruiming van de BOR past bij die toezegging, versobering absoluut niet. NAJK roept het kabinet op zich aan hun woord te houden!  

Actieplan Green Deal: tijd voor jonge boeren om iets terug te vragen

Vrijdag 3 juni heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) het actieplan Green Deal gepresenteerd. Met dit actieplan vragen de jonge boeren en tuinders van beleidsmakers ondersteuning terug om aan de doelen van de ambitieuze Green Deal te kunnen voldoen. Het actieplan werd overhandigd aan Europarlementariër Peter van Dalen tijdens een werkbezoek aan een jonge boer in de Betuwe. Er volgen nog meer werkbezoeken met Europarlementariërs en beleidsmakers om Bussel naar het boerenerf te halen en over het actieplan in gesprek te gaan.

Met de Europese Green Deal, specifiek de biodiversiteitsstrategie en de van boer tot bord-strategie, wil de Europese Commissie komen tot een robuust en veerkrachtig voedselsysteem. “Als jonge boeren en tuinders van Nederland zien we de uitdagingen en de doelstellingen die op ons af komen vanuit de Green Deal. Deze doelstellingen zijn fors en komen hard aan op veel boerenerven. Echter staat NAJK, net zoals de Europese Commissie, voor een robuust voedselsysteem. Er wordt veel gevraagd in de Green Deal van de boeren van de toekomst. Het werd tijd om iets terug te vragen!”, aldus Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. “Daarom hebben wij een actieplan opgesteld met daarin maatregelen die de Europese beleidsmakers moeten nemen, om ons te helpen dit robuuste voedselsysteem, zoals in de Green Deal beschreven, te kunnen realiseren.”

Wat vraagt NAJK terug?
In de Green Deal staan forse doelstellingen. Een korte opsomming van de maatregelen die volgens NAJK nodig zijn om deze doelstellingen te kunnen halen:

 • Duurzaamheid moet uit de markt worden betaald. Als de markt geen financiële zekerheid kan bieden, moet de overheid hier garant voor staan.
 • Wettelijke kaders voor gewasbeschermingsmiddelen.
 • Een betere en snellere toelating van alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.
 • Evenwichtsbemesting met het gewas als basis, dus waarin het gebruik van onbewerkte of bewerkte dierlijke mest ruim baan krijgt ten opzichte van kunstmest.
 • Gelijke minimumstandaarden voor dierenwelzijn en een etiketteringssysteem met erkenning binnen de hele EU.
 • Importheffingen voor producten die niet aan de Europese basisstandaarden of koolstofregels voldoen. Het geïnde geld moet weer worden geïnvesteerd in innovatie.
 • Agrarisch natuurbeheer moet meegenomen worden in de doelstellingen omtrent natuurgebieden.
 • Jonge boeren moeten met financiële middelen en goede toegang tot het verkrijgen van grond ondersteund worden in hun bedrijfsovername.

Met deze maatregelen wordt er een klimaat gecreëerd waarin het mogelijk wordt om dichter bij de doelstellingen vanuit de Green Deal te komen. Wij, jonge boeren en tuinders, vragen moed en lef van Europese en Nederlandse politici om ons door deze transitie heen te helpen en ons ondernemerschap te vertrouwen om deze doelstellingen te halen. Laat ons duurzaam voedsel produceren, want daar zijn wij het beste in.

Dit waren nog maar een aantal punten uit het actieplan. Lees hier het hele actieplan Green Deal van NAJK.

Stem op het project ‘Als je Kop Vol Zit!’ van Plattelandsjongeren NL

Plattelandsjongeren NL heeft een heel tof en vooral belangrijk project aangevraagd over de mentale gezondheid bij jongeren. Stem jij ook op het project ‘Als je Kop Vol Zit’? Hoe meer stemmen er op 14 juni binnen zijn, hoe meer kans om met dit belangrijke project aan de slag te gaan. Ze kunnen nog heel wat stemmen gebruiken om in de top 15 te komen. Help jij een handje mee?

Van 1 t/m 14 juni staan de online ‘stemlokalen’ van de Verkiezing VOORbeeld 2022 open om jullie stemmen te ontvangen. Uit de projecten die na deze stemperiode in de top 15 zijn beland, kiest de jury in juli drie tot zes projecten uit die in oktober meedingen naar het geldbedrag van €20.000 tot €100.000 euro. Zo ook het project van Plattelandsjongeren NL, hoe gaaf zou dat zijn! We leggen je graag stap voor stap uit hoe je ook jouw stem uitbrengt.

Stappenplan:

Stap 1 – Surf naar www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022

Stap 2 – Scroll naar het kader waar je in kunt loggen op LinkedIn of Facebook (zie foto), klik op de rode tekst ‘via LinkedIn’ of ‘via Facebook’ en log in.

Stap 3 – Scrol door de projecten tot je de volgende afbeelding tegenkomt:

Stap 4 – Je kunt in totaal 10 punten uitdelen via het ‘+’ en ‘-‘ teken (het zou natuurlijk heel tof zijn als je de volle 10 punten aan ‘Als je Kop Vol Zit’ geeft).

Stap 5 – Stemmen maar!

Stap 6 – Heb je zowel een Facebook- en LinkedIn-account? Herhaal de bovenstaande stappen dan ook met het andere account (in totaal kun je dus 20 punten uitdelen). GO, GO, GO!

Stap 7 – Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen, zodat Plattelandsjongeren NL op 14 juni een plekje in de top 15 weet te bemachtigen.

Heel erg bedankt voor je hulp!

VACATURE | NAJK zoekt een nieuwe portefeuillehouder Akkerbouw

Om het zevenkoppige bestuur van NAJK te komen versterken zijn we op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder akkerbouw. Als dagelijks bestuurder signaleer jij zaken waar de jonge akkerbouwers in Nederland mee te maken krijgen en draagt deze aspecten uit aan politiek Den Haag. 

Binnen deze portefeuille vertegenwoordig je de jonge akkerbouwers in de lobby in Den Haag, ben je het gezicht van deze jonge ondernemers én heb je de verantwoordelijkheid voor NAJK als organisatie.

Heb jij dag in dag uit met de akkerbouwsector te maken? Ben jij een agrarische trendwatcher die graag op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, deze ook kan signaleren en denkt in kansen? Wellicht ben jij dan de teamplayer die we zoeken!

Lees hier de hele vacature!

Solliciteren?
Enthousiast geworden? Solliciteer direct door je brief met cv te mailen naar sollicitatie@najk.nl. Eerst nog wat meer informatie? Neem contact op met NAJK via 030-2769869 / sollicitatie@najk.nl of de huidige dagelijks bestuurder met deze portefeuille, Leendert Jan Onnes (06-36347004 / lonnes@najk.nl).

Vacatures
Valt de akkerbouw niet helemaal binnen jouw sector, maar wil je wel graag het dagelijks bestuur van NAJK versterken? Voor de portefeuille varkens-, pluimvee- en kalverhouderij zoeken we ook nog een geschikte vervanger. Lees meer.

NAJK brengt toekomstvisie varkenshouderij uit

In de ogen van de Nederlandse jonge boer is in de varkenshouderij van de toekomst een balans tussen dierenwelzijn, een eerlijk verdienmodel, bedrijfsomvang en een gezond maatschappelijk draagvlak. Dat staat in de visie over de toekomst van de varkenshouderij die het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft uitbracht.

Om de visie van NAJK op de varkenshouderij vorm te geven, heeft NAJK aan jonge varkenshouders gevraagd waar zij heen willen met hun bedrijf (ondernemer), hoe hun bedrijf zich ontwikkelt (onderneming) en hoe de omgeving eruit zal zien (omgeving). “Met deze visie maken wij inzichtelijk hoe wij de varkenshouderij van de toekomst zien en wat wij daarvoor nodig hebben”, aldus Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij. “Wij, de jonge varkenshouders, hebben ambitie en willen nog verder verduurzamen op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn, maar dan moet onze positie in de keten wel veranderen.”

Varkenshouderij blijft koploper
De varkenshouderij in Nederland anno 2022 is de modernste varkenshouderij ter wereld en zal dat in de toekomst ook blijven. Geavanceerde technieken voorzien in een continue monitoring en er wordt een hoog dierenwelzijn en bedrijfsgezondheid nagestreefd. Ook worden met nieuwe en duurzame technieken emissies (ammoniak, methaan en fijnstof) bij de bron afgevangen. Dit zorgt, zowel binnen als buiten de stal, voor een gezonde omgeving voor mens en dier.

Sterke en vakkundige ondernemers
De varkenshouder van de toekomst maakt overwogen keuzes en staat open voor nieuwe inzichten. Met zijn/haar ondernemerschapskwaliteiten neemt de varkenshouder de regie over z’n eigen positie in de keten. De ondernemers in de varkenshouderij zijn sterke ondernemers, die zichzelf, de markt en hun omgeving goed kennen en op basis daarvan bewuste en onderbouwde keuzes maken.

Benodigdheden om visie te realiseren
De jonge varkenshouders van Nederland hebben een vooruitstrevende blik, maar het in de praktijk brengen van deze visie kunnen zij niet alleen. Daarom zijn in de visie concrete punten genoemd die benodigd zijn om dat te kunnen realiseren. “De jonge varkenshouder kan niet groen doen als ze rood staan”, legt Tim van der Mark uit, “de jonge varkenshouders willen een eerlijke en gedragen positie in de keten.” Zo is er volgens hen een Europees gelijk speelveld nodig, moeten toekomstbestendige stalsystemen ruimte krijgen om doorontwikkelt te worden en is er een stabiel overheidsbeleid nodig.

Lees hier de hele visie van NAJK op de toekomst van de varkenshouderij.