BoerVeilig in actie tijdens #veilig op 1 week-2020

BoerVeilig is een project waarmee NMV, LTO Nederland, NAJK en NZO samen met ZuivelNL en Stigas de veiligheid in de melkveehouderij willen verbeteren. Doel van het project is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030.

Van 14 tot en met 18 september 2020 vindt de tweede Veilig op 1-week plaats van de groene en agrarische sector¹. De focus van deze week ligt op machineveiligheid. Ongelukken met machines staan in de top 4 van ongelukken in de melkveehouderij. Daarom besteedt BoerVeilig gedurende deze week extra aandacht aan dit onderwerp.

Activiteiten
Tijdens deze week wordt er, in aanvulling op eerdere verhalen over ongelukken op en rond het erf, online een ervaringsverhaal gedeeld van een melkveehouder die twee familieleden is verloren door ongevallen met machines. Een verhaal van boer tot boer met een belangrijke boodschap.

Ook lanceert BoerVeilig een kleurwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar. Hierbij wordt ook naar de gevaren op de boerderij gevraagd. Door deze op te schrijven voor het eigen bedrijf, kunnen kinderen en ouders het gesprek er over aangaan. De meeste ongelukken gebeuren immers op het familiebedrijf, waar vaak jongeren slachtoffer zijn.

Voor leden van LTO, NMV en NAJK is het dit winterseizoen mogelijk om BoerVeilig-avonden bij te wonen (webinars en avonden voor kleine groepen). Een veiligheidsadviseur van Stigas laat zien wat hij tegenkomt onderweg en er is de mogelijkheid om tips en ervaringen te delen.

Campagne    
Deze zomer is er een campagne gestart met weetjes & feiten, ervaringsverhalen en een zelftest. De campagne zal ook de handvatten bieden om actief met het onderwerp bezig te zijn, door middel van opleidingen, RIE’s², strips, video’s, competitie, stickers, netwerken bouwen en nog veel meer.

De passie doorgeven
Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongelukken. Zo kan er door meerdere generaties, door jong en oud samen, met plezier op het melkveebedrijf worden gewerkt.

 


¹ De Veilig op 1-week wordt georganiseerd door het Zero-Accidents platform. Dit is een initiatief van de bestuurlijke partijen rond Stigas en een brede groep partners uit de groene en agrarische sectoren, ondersteund door RIVM en de Inspectie SZW, gericht op het terugdringen van het aantal ongevallen in de groene en agrarische sectoren.

² Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.

NAJK en Aeres Hogeschool Dronten gaan nadrukkelijker samenwerken

Hoewel beide partijen al samenwerken op evenementen en tijdens projecten, hebben NAJK en de hogeschool nu definitief besloten de krachten te bundelen. Afgelopen dinsdag 8 september zetten Rieke de Vlieger, directeur van Aeres Hogeschool Dronten en NAJK-voorzitter Andre Arfman een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Samen staan we sterk voor de belangen van jonge ondernemers!

Beide organisaties hebben een naam binnen de agrarische sector, een sector die in een razend tempo lijkt te veranderen. Deze continue tendens vraagt om innovatieve ideeën en andere competenties. Een frisse blik van een andere partij kan dan soms een waardevolle aanvulling zijn. Daarom hebben Aeres Hogeschool Dronten en NAJK samen besloten om nog bewuster de spreekwoordelijke handen ineen te slaan.

Krachten bundelen
Aeres Hogeschool Dronten en NAJK komen elkaar al geregeld tegen. Bijvoorbeeld bij de MaïsChallenge, een project van NAJK en Limagrain waar Aeres Hogeschool Dronten standaard aan meedoet, of bij gastlessen die gegeven worden door NAJK’ers op de hogeschool. Het bundelen van elkaars krachten biedt mogelijkheden voor de toekomst. Niet alleen op het gebied van agrarisch ondernemerschap, maar ook om beide organisaties verder te versterken. “Aeres Hogeschool Dronten en NAJK hebben momenteel te kampen met vergelijkbare ontwikkelingen binnen de agrarische sector en vullen elkaar feilloos aan”, aldus Andre Arfman. “Jongeren behoren tot onze doelgroep en door met elkaar de verbinding op te zoeken, kunnen we nóg beter opkomen voor de belangen van deze jonge ondernemers.”

Het uiteindelijke doel
Beide partijen willen de jongeren voorbereiden op de toekomst. “Zowel Aeres Hogeschool Dronten als NAJK zijn bezig met kennisontwikkeling van jonge agrarische ondernemers zodat zij in staat zijn verantwoorde keuzes voor hun toekomst te maken”, aldus Rieke de Vlieger. Onderwerpen die hier niet bij kunnen ontbreken, zijn vanzelfsprekend bedrijfsovername, het imago van de agrarische sector en de landbouwpolitiek. Samen zal er gekeken worden naar de ontwikkelingen op dit gebied en worden afgestemd waar nodig.

Een geslaagde Masterclass MaïsChallenge

Afgelopen vrijdag was het zover! Ruim 60 deelnemers van de MaïsChallenge, zowel veehouders als scholenteams, reisden af naar Lochem om een coronaproof Masterclass bij te wonen. De ‘best practices’ uit de praktijk werden besproken, ‘tips en tricks’ werden gedeeld en de deelnemers zijn door middel van workshops klaargestoomd voor het naderende slotoffensief.

Rond 10:30 uur druppelden de eerste deelnemers binnen, waarbij het ochtendprogramma van start kon gaan. In de terugblik van Jos Groot Koerkamp (Limagrain) werden de weerplaatjes van de afgelopen maanden, met hete nachten en weinig neerslag, nog even opgehaald en Bob Keurentjes (ForFarmers) friste de aandachtspunten rondom het oogsten op.

Grote verschillen
Bij binnenkomst leverde elke deelnemer vijf maïsplanten in die door Limagrain ter plekke gehakseld en geanalyseerd werden. Uit deze testen kwam naar voren dat de afrijpingsverschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland erg groot zijn. In Noord-Nederland wordt vooral voor vroege rassen gekozen welke met een droge stofpercentage van ruim in de dertig procent al bijna oogstrijp blijken te zijn. Over één à twee weken zal de maïscampagne voor de deelnemers uit het noorden in volle gang zijn, terwijl de deelnemers uit Zuid-Nederland, met droge stofgehaltes van ruim in de twintig procent, nog een paar weken langer zullen moeten wachten.

Het veld in
Na de lunch ging Jan Roothaart (Limagrain) in op de eigenschappen flint en dent, de extreme omstandigheden van dit jaar en de yield gap, het thema van deze MaïsChallenge editie. Vervolgens verplaatste de Masterclass naar een demoveld van Limagrain tussen Laren en Lochem en mochten de deelnemers het veld in. Verspreid over hun eigen groepen kregen de maïsexperts in wording nog meer informatie over de maïsplant, de verschillende rassen en de Maïsmanager-app, waarmee je het juiste oogstmoment kunt bepalen.
De aanwezige deelnemers hebben punten kunnen verdienen met hun aanwezigheid en een aantal opdrachten voorafgaand aan de Masterclass. De strijd is echter nog lang niet gestreden! De meeste punten zijn namelijk te verdienen rondom de oogst en het in- en uitkuilen. De winnaar zal naar verwachting begin 2021 bekend worden gemaakt.

Bietensector bezorgd over gevolgen Franse toelating zaadcoating

De Nederlandse suikerbietensector wordt geteisterd door bladluizen die het voor bieten zeer schadelijke vergelingsvirus overbrengen. De behandeling van zaad met gewasbeschermingsmiddelen, een effectief middel tegen de bladluis, is door de Nederlandse overheid niet meer toegelaten. Alternatieven leveren nog niet het gewenste resultaat op. Nu de Franse overheid van plan is de zaadcoating weer toe te staan, dringen we ook in Nederland bij minister Schouten aan op perspectief voor de sector.

In 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat zogenaamde neonicotinoïden niet meer mogen worden toegepast. Er wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieve middelen en meer duurzame zaadcoatings. Er wordt in de plantenveredeling zeer intensief gewerkt aan een resistentie tegen vergelingsvirussen. Het zal echter nog een aantal jaren duren voordat deze initiatieven leiden tot concrete, in de praktijk toe te passen, producten en maatregelen.

Milieubelasting en miljoenenschade
Het vergelingsvirus in de Nederlandse suikerbietenteelt leidt ondertussen tot een hogere milieubelasting en schade die oploopt tot in de miljoenen euro’s. Het virus krijgt, door de zachtere winters waar het Nederlandse klimaat momenteel mee te parten speelt, de kans om zich in rap tempo verder te verspreiden. Steeds meer bladluizen overleven en worden vroeger in het voorjaar actief. Omdat het virus toch bestreden moet worden, hebben de telers nu andere middelen ingezet. Middelen met een hogere milieubelasting dan de eerder toegestane zaadcoating.

Transitie in Europese context
De Franse overheid heeft onlangs stappen gezet om een vrijstelling aan te vragen bij de Europese Unie, waardoor suikerbietentelers daar toch gebruik kunnen maken van de zaadcoating. Een aantal andere lidstaten nemen soortgelijke stappen. De Nederlandse sector concludeert daaruit dat het gebruik blijkbaar voldoende duurzaam is, in ieder geval tijdens de transitie naar andere middelen. Indien gebruik veilig is bevonden en in andere landen op de gemeenschappelijke markt wordt toegestaan, maar in Nederland niet, zorgt dat voor een zeer ongelijk speelveld.

Een transitie vraagt de inzet van allen. Sectorvertegenwoordigers LTO Nederland, NAV, NAJK en Cosun vragen minister Schouten daarom om haar medewerking bij een gezamenlijk versnellingsprogramma. Samen hopen we te komen tot een ecologisch en economisch duurzame suikerbietenteelt. In het belang van een gezond gewas, gelijk speelveld én het milieu wordt daarbij gevraagd om een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van neonicotinoïden in de suikerbietenteelt. Een kortetermijnoplossing om een goede aanpak op de langere termijn mogelijk te maken.

Lees hier de brief van LTO Nederland, NAV, NAJK en Cosun aan minister Schouten

 

MaïsChallenge 2020: een strijd tegen de droogte

Vanaf half april zijn de deelnemers van de MaïsChallenge, 46 jonge maïstelers en 10 scholenteams, alweer druk in de weer. De kick-off, onder leiding van NAJK en Limagrain, werd gegeven en de deelnemers gingen van start. Dat ging met de nodige horten en stoten. Naast de ‘challenge’ om de maïsteelt naar een hoger niveau te tillen, bleek de start van de MaïsChallenge 2020 vooral een strijd tegen de droogte.

De aanhoudende droogte liet de maïs niet overal even goed opkomen. Vooral op kleigronden bleek het creëren van een goed zaaibed een lastige opgave; de grond was hard en liet zich onvoldoende fijn maken. Om voor een goede kieming te zorgen, is er op een aantal percelen vóór opkomst al beregend. Tijdens de ronde langs de percelen waren de verschillen goed te zien; naast erg goed gestarte maïs stond sommige maïs zeer wisselend en hier en daar wat hol. Daarnaast zorgden deze bijzondere omstandigheden ervoor dat zowel de vogelschade als de onkruiddruk aanzienlijk hoger lag.

De eerste tussenstand, een ware nek-aan-nekrace

Door de warme, maar gelukkig natte maand juni en het daaropvolgende Hollandse zomerweer in juli heeft de maïs goed kunnen herstellen en groeien. Ondertussen zijn alle percelen bezocht en is de eerste tussenstand opgemaakt. Het is een ware nek-aan-nekrace geworden, zowel tussen de individuele maïstelers als bij de scholenteams onderling. De deelnemers met de beste score zitten op 17 en 18 punten, de deelnemers die nog even gas bij moeten geven, zitten op de 8 punten. Het speelveld is echter nog helemaal open, want de meeste punten zijn straks te behalen bij de beoordelingen rond de oogst en bij het (in)kuilmanagement. En omdat de MaïsChallenge bovenal een leerproject is, telt ook de uitwisseling van ervaringen via appjes, vlogs etc. extra mee.

Masterclass op 4 september

Op de eerste vrijdag van september zal voor de deelnemers de MaïsChallenge Masterclass plaatsvinden. Onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19-regels zal deze plaatsvinden in de omgeving van Laren, Gelderland. Aan de orde komt uiteraard de speciale uitdaging in deze Challenge om het gat tussen de praktijkopbrengsten en de geoogste tonnages op rassenlijstproefvelden – de zogenoemde ‘yield gap’, die bij maïs zo’n 22% is – te verkleinen. De ‘best practices’ uit de Challenge worden besproken en de deelnemers krijgen tijdens een aantal workshops de laatste tips en tricks mee om de competitie tot een goed einde te brengen. Met het mobiele LG Lab van Limagrain worden bovendien door de deelnemers meegebrachte maïsplanten geanalyseerd om een indicatie van de oogstrijpheid te geven. Met de hitte en hoge temperaturen van nu zou het best weleens snel kunnen gaan met de afrijping. Als de kuilen gemaakt zijn en de kwaliteit bekend is, kunnen de organisatoren van deze 5e MaïsChallenge de balans opmaken en zal de winnaar van de geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar de Auvergne, hét maïscentrum van Frankrijk, in januari 2021 bekend worden gemaakt. Wordt vervolgd!

De MaïsChallenge is een initiatief van maïsveredelaar Limagrain en NAJK met medewerking van ForFarmers. Het is een leerproject met focus op teeltoptimalisatie. Door het uitwisselen van ervaringen met collega’s en deskundige begeleiding worden deelnemers echte maïsspecialisten.

Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername. Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Folkerts volgt hiermee Sietse Draaijer op die zich de afgelopen twee jaar ingezet heeft voor de belangen van de jonge boeren en tuinders. 

Tijdens de digitale alv stelde Folkerts zich voor en nam Draaijer afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter, Andre Arfman, Sietse Draaijer voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dankzij de inzet van Sietse Draaijer heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.

Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername
Folkerts is niet een typische dagelijks bestuurder, ze heeft geen eigen bedrijf, ze heeft toerisme gestudeerd en loopt het liefst op de hoogste hakken. Toch heeft Folkerts het agrarisch ‘virus’ te pakken gekregen via de ooms en tantes die wél een agrarisch bedrijf hebben. De kans om te werken op een melkveehouderij in Nieuw Zeeland heeft Eke Folkerts destijds daarom met beide handen aangepakt. Na een jaar tussen de koeien wist ze het zeker, ik ga de agrarische sector in! Inmiddels heeft Eke Folkerts meer dan zes jaar bestuurservaring binnen AJF opgebouwd, waarvan twee jaar als voorzitter. Momenteel werkt Folkerts op de Dairy Campus in Leeuwarden en studeert ze Dier en veehouderij in Dronten. “Tijdens mijn bestuursperiode wil ik mij vooral bezighouden met het kenniscentrum bedrijfsovername, buitenfamiliaire bedrijfsovername en de organisatie.” Folkerts geeft aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is: “In Nederland is het gewoon heel moeilijk om te starten, hierdoor verliezen we heel veel ambitieuze jongeren aan het buitenland. En dat is zonde want in Nederland leiden we ze op en vervolgens laten we ze gaan naar het buitenland. Dus daar wil ik me voor inzetten.”

Afscheid Sietse Draaijer

Draaijer nam vandaag afscheid als dagelijks bestuurder bedrijfsovername van NAJK. Hij heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. “Sietse Draaijer heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor het kenniscentrum bedrijfsovername en de invulling van de 75 miljoen van het bedrijfsovernamefonds”, aldus Arfman. “We waarderen zijn constructieve bijdrages en enorme inzet voor het bedrijfsovernamefonds en NAJK.”

NAJK hoopvol over alternatief voor voermaatregel

Een afvaardiging van gezamenlijke belangenbehartigers (NAJK, NMV, DDB, GRONDIG en LTO) heeft woensdag een constructief gesprek met het ministerie van LNV gehad over het aanpassen van de voermaatregel. Het doel van dit gesprek was om deze maatregel beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij en tegelijkertijd de door het ministerie van LNV benodigde stikstof emissie reductie te behalen.

NAJK was erg geschrokken van de aangekondigde voermaatregel welke een beperking geeft in de hoeveelheid ruwe eiwit in krachtvoeders op melkveebedrijven. Deze maatregel grijpt in tot de kern van het melkveebedrijf en zorgt dat rantsoenen niet meer geoptimaliseerd kunnen worden met alle gevolgen op financieel, praktisch en diergezondheids- gebied van dien. Als reactie hierop schreef NAJK onder andere een ludieke nep vacature.

Afgelopen periode is er samen met andere melkvee belangenbehartigers gekeken of er een alternatief is op te stellen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV die constructief zijn verlopen en daarmee is NAJK hoopvol dat er ook daadwerkelijk wat kan worden bereikt. Er is ook contact met verschillende Kamerleden. In het stikstof debat dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt hebben verschillende partijen de minister opgeroepen om serieus het gesprek aan te gaan met de sector over een alternatief voor de huidige voermaatregel. Klever: “De minister noemt de maatregel zelf ook ‘niet ideaal’, als we samenwerken, zowel als sector als met LNV moet het lukken iets anders te bedenken en uit te voeren. De minister heeft hierbij genoemd dat het voorstel er voor 1 juli moet liggen.”

We hebben gezamenlijk afgesproken de mogelijkheden de komende dagen verder te onderzoeken en te verdiepen. Daar zal volgende week een volgend gesprek over zijn. Om verwarring te voorkomen en de onderhandelingen niet te schaden kunnen we nu niet verder op de details ingaan.

Geen NK Veebeoordelen 2020

Helaas moeten wij mededelen dat er dit jaar geen NK Veebeoordelen zal plaatsvinden. Sinds vorig jaar 

zijn wij te gast bij Fokveedag Hoornaar. Wegens de perikelen rondom corona heeft Fokveedag Hoornaar aangegeven dat er dit jaar geen Fokveedag Boerenlandfeest zal zijn. Zoals voorzitter Johan de Groot zegt: “We vinden het erg jammer dat de Fokveedag in 2020 niet kan plaatsvinden. We willen echter geen enkele risico lopen met het oog op de gezondheid van onze bezoekers, leden en vrijwilligers.” 
NAJK staat achter deze keuze. Er is samen met coöperatie CRV nog gekeken naar een andere locatie maar dit vonden wij niet haalbaar. Naast het feit dat niet alle provinciale wedstrijden plaats kunnen vinden, wat de selectie van deelnemers lastig maakt, willen wij onze deelnemers niet in gevaar brengen door een eventuele besmetting.
 
Wij hopen volgend jaar op zaterdag 2 oktober 2021 weer bij elkaar te kunnen komen in Hoornaar en een mooi NK Veebeoordelen te organiseren voor jullie! 

Landbouw Collectief in een nieuwe fase

Woensdag 3 juni 2020 is besloten om de samenwerking binnen het Landbouw Collectief (LC) anders vorm te geven. Partijen in het LC komen niet tot overeenstemming over de structuur passend bij de huidige fase, maar hebben elkaar de afgelopen periode goed leren kennen en weten elkaar snel te vinden. Dit wordt vastgehouden en uitgebouwd, om zo gezamenlijk sterk te staan voor de land-, tuinbouw en veehouderijsectoren.

De 13 met elkaar samenwerkende agrarische belangenbehartigers en actiegroepen binnen het LC hebben tussen eind oktober 2019 en mei 2020 intensief samengewerkt. Dit deden zij om diverse maatregelen die waren aangekondigd in de Kamerbrief van Minister Schouten van het ministerie van LNV van 4 oktober 2019 om te buigen naar haalbare en betaalbare alternatieven, met behoud van perspectief voor (jonge) boeren in Nederland en leefbaarheid op het platteland.

Inmiddels is de discussie grotendeels verschoven naar provinciale beleidstafels en wordt door actieve leden en bestuurders van deze organisaties overal in het land nog steeds intensief, effectief en efficiënt samengewerkt.

Echter blijkt momenteel dat, voor andere onderwerpen, samenwerken in de oude structuur van het LC geen draagvlak is. Partijen in het LC komen momenteel niet tot overeenstemming over een nieuwe structuur. Ondanks meerdere pogingen om het vertrouwen in elkaar te herstellen, ontstond er geen evenwichtige samenwerking en gezamenlijke beeld over hoe verder. Een aantal partijen wil meer vrijheid, een aantal partijen wil volgens het oude model verder. De partijen zien voor FDF een meer vrije rol en effectievere inzet van hen buiten het LC. Echter zien zij dat zelf anders. Alles bij elkaar maakt dat we op dit moment geen overeenstemming hebben over de structuur waarin we met alle partijen verder samen gaan werken binnen het huidige LC.

De agrarische belangenbehartigers en actiegroepen hebben elkaar in de afgelopen periode echter goed leren kennen en weten elkaar feilloos en snel te vinden om vanuit gezamenlijkheid zienswijzen, persberichten, en Kamervragen op te stellen, of acties te organiseren. Dit wordt vastgehouden en de komende tijd verder uitgebouwd. Alle partijen vechten op hun eigen manier voor behoud van vitale land-, tuinbouw en veehouderij in Nederland, met bijbehorende sociaal en economisch bloeiende dorpskernen en plattelandsgemeenten. Vertrouwen in elkaar en in elkaars strategieën en aanpak is daarbij van cruciaal belang. Hier gaan we de komende tijd op voortbouwen. We blijven ons gezamenlijk inzetten voor het behoud en de toekomst van onze prachtige sectoren!

 

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Netwerk Grondig
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Producenten Organisatie Varkenshouderij
Agractie Nederland
Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Dick Kampert nieuwe afgevaardigde kalverhouderij NAJK

NAJK heeft een nieuwe afgevaardigde kalverhouderij: Dick Kampert. In deze functie ondersteunt hij Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met portefeuille intensief, bij zijn taken. Dick zit sinds drie jaar samen in maatschap met zijn ouders op de kalverhouderij in Wekerom waar hij zich al van jongs af aan voor inzet. Hij is daarnaast sinds twee jaar voorzitter bij AJK Stroe Wekerom om de belangen van jonge agrariërs te behartigen.

Dick Kampert is 28 jaar en woont met zijn vrouw en dochter in Wekerom. Dick is agrariër in hart en nieren. Het rosekalverenbedrijf was van oudsher een gemengd bedrijf met melkvee en varkens. Met de varkens zijn ze in 2011 gestopt, daar is een rose-opfokstal voor teruggekomen. In 2017 is gekozen om de melkveetak om te wisselen voor een nieuwe kalverstal, zodat het bedrijf gesloten is. Nu hebben ze een bedrijf met 1000 rose kalveren. Na zijn studie Dier en Veehouderij in Dronten heeft Dick zich ingezet op meerdere kalverhouderijen, naast het werk op de eigen boerderij. Daarnaast werkt hij sinds 7 jaar als vleesveespecialist bij een voerleverancier waardoor hij veel op rosekalverbedrijven in heel Nederland komt.

Met zijn grote netwerk, brede blik op de kalver sector en kennis van de kalverhouderij wil Dick Kampert de positie van jonge boeren versterken: “Ik weet goed wat er speelt en heb een groot netwerk binnen de kalverhouderij.”

De afgevaardigde ondersteunt Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, in zijn taken. Dit omdat deze portefeuille verschillende takken kent (kalveren, pluimvee en varkens) waar je onmogelijk van alle zaken op de hoogte kunt zijn. Er spelen verschillende belangen die door de afgevaardigden wél ondervangen kunnen worden. Dit doen ze door de nodige kennis met elkaar te delen en te sparren over actuele onderwerpen.