Eke Folkerts vertegenwoordigt de jonge boeren tijdens GLB-congres

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vraagt om extra aandacht voor het milieu, klimaat en de biodiversiteit. Vergroening en verduurzaming is het codewoord, terwijl aan de andere kant de inkomenssteun wordt afgebouwd. Hoe gaan wij hier als jonge agrariërs mee om? Eke Folkerts, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, vertegenwoordigde op dinsdag 12 oktober de jonge boeren tijdens het GLB-congres in Oosterwolde.

Om 9:00 uur werd afgelopen dinsdag het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als Basis’ geopend door de gedeputeerden van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Van 12 tot en met 14 oktober worden tijdens dit congres boeren geïnspireerd om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en wordt de sector door verschillende toonaangevende sprekers bijgepraat over alle ontwikkelingen.

Eke Folkerts nam deel aan de ‘Ronde’ tafel discussie, waarin werd gesproken over de kansen van vergroening van het GLB en een omslag van de landbouw. Eén van de belangrijkste punten die Eke heeft ingebracht is dat als we de uitdagingen die tijdens het congres werden genoemd opgelost willen zien worden, de nieuwe generatie boeren enorm hard nodig is. Ze deed dan ook de oproep aan de overheid: “Verdubbel het budget van de generatievernieuwing van de minimale 3% die Brussel momenteel stelt, naar 6%. Dat geeft de jonge boeren en tuinders een betere basis om met de uitdagingen aan de slag te gaan”, aldus Eke. En dat is belangrijk, want de jonge boeren en tuinders blijven hard nodig!

Benieuwd naar de sprekers tijdens de eerste dag van het congres? Je kijkt de livestream hier terug! Het panel met Eke is zichtbaar vanaf 2:28:23.

Reageer op de internetconsultatie van het 7e Actieprogramma!

Begin september is het concept van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) naar buiten gekomen waarin Nederland laat zien hoe zij de waterkwaliteit wil gaan verbeteren. Tot en met maandag 18 oktober kan er via een internetconsultatie gereageerd worden op deze conceptversie. De voorstellen die in dit concept genoemd staan, zijn zeer aangrijpend. Als landbouwsector proberen we een alternatief te formuleren en daarnaast heel helder aan te geven wat er mis is met dit actieprogramma. Daar hebben we jullie hulp bij nodig!

NAJK merkt in gesprekken met het ministerie van LNV dat zij geen idee hebben wat de financiële gevolgen van deze maatregelen zijn op bedrijfsniveau. Daarom roept de brancheorganisatie voor jonge boeren haar leden op te reageren op de internetconsultatie van het 7e Actieprogramma.

Draag je steentje bij en reageer
Als voorzet is er, samen met Hans Scholte (sectorleider Melkvee) en Hendrik Jan Bos (sectorleider Akkerbouw) van onze partner Flynth adviseurs en accountants, een voorbeeldbrief en rekenvoorbeeld gemaakt. Er is zowel een tabblad voor akkerbouw als voor melkvee. De donkergroene vlakken dienen ingevuld te worden met je eigen gegevens. Daarnaast kunnen de lichtgroene vlakken ingevuld worden als je daar betere informatie van hebt, maar dit is geen vereiste. De berekening kan naar eigen inzicht aangepast en opgestuurd worden naar het ministerie van LNV. Leuk als jullie ook een kopie van deze brief/mail naar info@najk.nl toe sturen.

Let op: het rekenvoorbeeld is alleen bedoeld als hulpmiddel voor het inschatten van het financiële effect van de 7e nitraatrichtlijn op jouw bedrijf, in het kader van de reactie op de consultatie Milieueffectrapportage en 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Je zorgt zelf voor de benodigde gegevens en vult deze berekening in. Flynth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de uitkomsten van het model, noch voor de gevolgen daarvan.

Wij willen jullie oproepen om de formatberekening in te vullen en te sturen naar het ministerie van LNV!

Laten we met elkaar het ministerie een zo volledig mogelijk beeld geven van de enorme impact van dit actieprogramma.

Liever eerst nog wat meer informatie? Op donderdag 14 oktober organiseerde we een webinar over het 7e Actieprogramma. Dit webinar is terug te kijken op ons YoutTube-kanaal.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin september zijn in diverse media berichten verschenen over de plannen voor het onteigenen van boeren. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK, bijvoorbeeld door middel van het CTM-plan. NAJK heeft, samen met andere partijen, dit plan aan de overheid gepresenteerd en voert hierover gesprekken met het ministerie.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Hierover later meer!
 • NAJK is geschrokken van de voorstellen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit, maar er worden nu voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen. NAJK is met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma en trekt hierbij ook op met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank. Lees ons nieuwsbericht.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever hield speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ bij haar op de boerderij in het Utrechtse De Meern. Een mooi moment om te netwerken en de melkveevisie van NAJK weer ten gehore te brengen.
 • Achter de schermen heeft NAJK de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van het Rabobank Opvolgers Perspectief (ROP), een cursus speciaal voor bedrijfsopvolgers. Interesse? Vraag bij jouw lokale Rabobank om meer informatie en wanneer je kunt deelnemen.
 • 11 september viel ons ledenblad de BNDR weer bij al onze leden en partners op de mat. Dit keer stond het thema ‘water’ centraal. Een enorm breed onderwerp, helemaal binnen de agrarische sector.
 • Half september is er een juridisch advies aan het kabinet over stikstof gelekt, waarbij alle pijlen opnieuw op de landbouw werden gericht. NAJK deed een duidelijke oproep aan de politiek: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers! Lees hier het hele bericht.
 • NAJK pleit, samen met andere sector- en ketenpartijen, voor een omslag in het denken rondom de mestregelgeving in het 7e APN: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma. NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe bij Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.
 • De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. De kandidaten vanuit NAJK maakten deze maand kennis met elkaar op het kantoor in Utrecht. Lees meer.
 • Woensdag 22 en donderdag 23 september stond de Aeres Farms in Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2021. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten verzorgden twee dagen met interessante workshops omtrent Grasland en Beweiding. Wij genieten nog even na met de gemaakte foto’s! Geniet jij met ons mee?
 • Net als de rest van de wereld heeft ook de jonge boer te maken met digitalisering. Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, schreef een pakkende column over het fundament voor deze digitale economie: de datacenters.
 • Een goede communicatie en samenwerking zijn o zo belangrijk bij een bedrijfsovername. Op dinsdagavond 28 september ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), van start met een driedaagse cursus ‘bedrijfsopvolging’. De volgende cursusavonden volgen op 12 en 26 oktober.
 • Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste NAJK-leden verblijd met een cheque van €2.500,- namens de ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Een gezamenlijk initiatief van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Eind september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 2 oktober is het weer tijd voor het NK Veebeoordelen 2021! NAJK ondersteunt de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan.
 • Voor het project een Duik in de Bodem gaat NAJK op zoek naar spelleiders voor de BodemBattle. Heb jij affiniteit met de bodem en vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? Hou dan onze website en socials in de gaten!

Update: gezamenlijk werken aan een effectief werkbaar en betaalbaar actieprogramma

We pakken de handschoen op die minister Schouten heeft aangereikt om te komen met alternatieven voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN). We gaan aan de slag om voor de boeren en tuinders een adequaat uitvoerbaar en ondernemersgericht pakket afgesproken te krijgen met het ministerie van LNV. Dit doen we door met LNV in gesprek te treden over alternatieven zodat er aan het eind van het jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e APN is. Onze insteek is om binnen deze randvoorwaarden er alles aan gedaan te hebben een ander pakket op tafel te krijgen.

“Ontwrichtend, onhaalbaar en onbetaalbaar”, daarmee begonnen wij ons statement over het ontwerp 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn op de dag dat de Tweede Kamer zou debatteren over het mestbeleid en het 7e APN. In het debat gaf minister Schouten aan dat er ruimte zit in de te nemen maatregelen, mits alternatieven minimaal hetzelfde opleveren voor de waterkwaliteit. Wij pakken deze handschoen nu op om voor onze boeren en tuinders een doeltreffend praktisch haalbaar en toepasbaar pakket op tafel te krijgen. Wij zien mogelijkheden om stappen voorwaarts te zetten op het vlak van waterkwaliteit, aan het onmogelijke kan echter niemand gehouden worden. Een effectieve aanpak per gebied moet ingezet worden, door de juiste acties te ondernemen die passen bij de regionale watervraagstukken. De economische impact moet wat ons betreft ook helder en inzichtelijk zijn. Het kan echter niet zo zijn dat dit boeren én ketenpartijen de kop gaat kosten. Maar we moeten ook eerlijk zijn: het is een illusie te denken dat een aangepast 7e APN nergens pijn zal gaan doen. We gaan de komende weken constructief met LNV aan de slag om te zien hoe ver we komen. Uiteraard zullen we tijdig onze conclusies trekken en bepalen of er wel of niet voldoende bereikt wordt.

“Laten we met elkaar zien te bereiken dat er eind dit jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e APN op tafel ligt.”

                 

Herre Kuiper wint NK Veebeoordelen met uitmuntende score mondelinge toelichting

39 jonge koeienkenners uit verschillende windstreken vertrokken zaterdag 2 oktober in alle vroegte naar Zuid-Holland voor het NK Veebeoordelen 2021. Herre Kuiper uit het Friese Elahuizen won het kampioenschap in Giessenburg. Met 302 punten en een 10 voor de mondelinge toelichting was hij onbetwist de nummer 1.  

De afdeling Stamboek van coöperatie CRV organiseerde, met ondersteuning van NAJK, het NK Veebeoordelen 2021. De deelnemers van het Kampioenschap hebben zich via provinciale voorrondes geplaatst voor de landelijke finale op 2 oktober. Door deel te nemen aan deze wedstrijden leren de deelnemers hoe ze een goede koe moeten herkennen en beschrijven. Voorgaande winnaars van het NK Veebeoordelen zie je dan ook vaak terug als juryleden bij fokwedstrijden.

Zwartbonte koeien
Om 10:00 uur werd de dag geopend en barstte de ‘strijd’ los. Tijdens de ochtendronde mochten de zwartbonte koeien zichzelf van hun beste kant laten zien. Ze werden verdeeld over twee wedstrijdringen, waarna de jonge koeienkenners in totaal 50 minuten de tijd kregen om hun oog over beide wedstrijdringen te laten gaan. Alle dames werden nauwkeurig bekeken en gekeurd. Vervolgens wisten 11 deelnemers zich te plaatsen voor de finaleronde.

Winnaar: Herre Kuiper
De finaleronde bestaat uit een keuring van vijf zwartbonte koeien en een mondelinge toelichting aan de jury. Met 302 punten voor de plaatsing en een 10 voor zijn mondelinge toelichting, won Herre Kuiper het Nationaal Kampioenschap. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar Ben Knoef (277 punten) en Dennis Nijhof (271 punten). De beste nieuwkomer, Thomas Prent, verdiende de aanmoedigingsprijs. Hij eindigde met 222 punten op de elfde plaats.

Het NK Veebeoordelen was weer een geslaagde dag voor zowel jong als oud. CRV en NAJK kijken samen met de organisatie, sponsoren en vele vrijwilligers terug op een geslaagd kampioenschap.

Bekijk hier de totale uitslag van het NK Veebeoordelen 2021.

Op de foto: de winnaars v.l.n.r. Herre Kuiper, Dennis Nijhof en zittend Ben Knoef en Thomas Prent. Zij worden vergezeld door de jury Frank Winter, Peter Akkermans en Addy Moree, samen met de groep enthousiaste vrijwilligers

Tevreden gezichten tijdens de afsluiting van De Toekomst Begint Vandaag van NAJK en Rabobank

Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste prijswinnaars verblijd met een cheque van ‘De Toekomst Begint Vandaag’, een gezamenlijk project van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Deze vijf NAJK-leden gingen samen met een professioneel bedrijfsadviseur aan de slag met hun toekomstvisie, probleem of grote verandering. Er werd een persoonlijk activiteitenplan opgesteld en om dit allemaal mogelijk te maken, kregen de prijswinnaars een budget van €2.500,- uitgereikt. Maandagmiddag 27 september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover: de ontknoping van De Toekomst Begint Vandaag. De vijf winnaars deelden hun verhaal tijdens de succesvolle afsluiting van het project in Apeldoorn. Eén van deze winnaars, Kees van Vuuren kon er fysiek helaas niet bij zijn, maar heeft via een uitgebreide en enthousiaste videoboodschap wel zijn verhaal kunnen doen.

Kees van Vuuren
Tot voor kort wist Kees van Vuuren (28) het vrij zeker: ik word geen boer. Toch begon het weer te kriebelen. De afgelopen maanden heeft Kees onderzocht wat de mogelijkheden voor hem en zijn partner zijn met het melkveebedrijf van zijn ouders in Montfoort. Het budget heeft Kees ingezet om de plannen voor een theetuin in de oude appelboomgaard, een B&B in de vorm van tiny houses of safaritenten en de realisatie van 16 zorgwoningen in één van de schuren vorm te geven. Samen met een adviseur zijn ze gaan kijken naar de mogelijkheden. De komende tijd gaat Kees zich eerst meer verdiepen in de bedrijfsovername en alles wat daarbij komt kijken. Daarna zal er een definitieve klap gegeven kunnen worden op de ambitieuze plannen van deze enthousiaste jonge boer.

Leon Tijink
Leon Tijink (22) zit in proefmaatschap met zijn ouders op een varkenshouderij met 450 zeugen. Sinds juli vorig jaar is hij fulltime thuis aan het werk. Eén ding weet hij heel zeker: het bedrijf overnemen, dát is wat hij wil. Helaas komt hier veel meer bij kijken dan simpelweg een krabbeltje zetten onder een contract. Helemaal als er ook nog andere familieleden in het spel zijn. Het budget van €2.500 heeft Leon gebruikt om samen met zijn ouders, broer en vriendin te kijken naar de mogelijkheden van een bedrijfsovername. Leons Broer Niek (25) wil het bedrijf niet overnemen, maar Leon en zijn ouders willen hem wel financieel kunnen ondersteunen. Aan de hand van gesprekken met een ondernemerscoach is duidelijk geworden hoe de verschillende gezinsleden erin staan en kunnen ze met een positief gevoel de toekomst in. De varkenshouderij blijft wel een onzekere markt, waardoor Leon zich voornamelijk op de kleinere ketens wil gaan richten en is, samen met zijn ouders, al mooie stappen aan het zetten richting het verduurzamen van de stallen. De komende tien jaar wordt gebruikt om stapje voor stapje de boerderij over te nemen. Hoewel er al veel besproken is, blijft volgens Leon ook de komende jaren de communicatie met elkaar erg belangrijk.

Harm Steenge
Harm Steenge (34) heeft eind 2020, samen met zijn neef, het veenkoloniale akkerbouw- en loonbedrijf (450 ha) van zijn ouders overgenomen in Drenthe. Om het bedrijf toekomstbestendig te kunnen maken, wilde hij deze graag verder verduurzamen. Samen met een adviseur ging hij aan de slag met de eerste stappen richting precisielandbouw. Aan de hand van uitvoerig bodemonderzoek is de zuurgraad van de bodem in kaart gebracht, ze zijn bezig met een praktijkproef voor de pootafstand van de zetmeelaardappelen (25, 30 of 35 cm.) en zetten satellietbeelden in om de groei van de gewassen in de gaten te houden. “Aan de hand van deze satellietbeelden zie je dingen die je met het blote oog niet kunt zien”, aldus Harm. De genoemde stappen zijn tijdens dit teeltjaar doorlopen, voor de uitkomsten hiervan moeten we nog even geduld hebben.

Agnes en Gert-Jan Terwel
Na tien jaar boeren in Zweden, hebben Gert-Jan en Agnes Terwel de keuze gemaakt om weer terug te gaan naar Nederland. Aan het begin van dit traject waren ze in gesprek met een melkveehouder voor een buitenfamiliaire overname. Bij het opstellen van een ondernemersplan liepen ze echter tegen een aantal zaken aan. Ideeën uitwisselen en sparren met een adviseur heeft Agnes en Gert-Jan weer een stap verder geholpen. Vanaf 1 november zijn ze namelijk de trotse eigenaren van het erf / de gebouwen en 7 ha grond. Gezien de hoge aanschafkosten van een melkveebedrijf in Nederland, zullen ze de andere 20 hectare grond in gedeeltes overnemen. De volledige overname wordt hierdoor over een aantal jaren verspreid, wat zowel voor overnemer als overdrager een interessante constructie is. Mooi om te horen dat we met dit gezamenlijke project met NAJK en Rabobank, net als vorig jaar, onze bijdrage hebben mogen leveren aan een buitenfamiliaire overname. Agnes wil de andere (jonge) boeren die voor een (buitenfamiliaire) overname staan vooral meegeven: “Praat goed met elkaar en leg dingen van tevoren vast. Neem niet klakkeloos iets aan van iemand, maar gebruik ook je eigen gezonde verstand.”

Karin Schukkink
Karin Schukkink (34) heeft samen met haar man en ouders een typisch Twents melkveebedrijf aan de rand van Enschede met 95 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Door de centrale ligging aan de rand van de stad zagen ze kansen voor de toekomst om te groeien of te verbreden. De Toekomst Begint Vandaag heeft Karin en haar man net even dat duwtje in de rug gegeven om stil te staan bij de vraag ‘Wat kunnen we en waar worden we écht gelukkig van’. Het gesprek die ze aan zijn gegaan met een coach, bracht hen tot het inzicht dat uitbreiding of verbreden misschien wel geld op zou leveren, maar hen beide niet gelukkig zou maken. Ze kiezen daarmee bewust niet voor de verbreding. “We hebben geen drang tot groei, omdat iedereen dat doet. We willen vooral doen wat we leuk vinden. Dat is koeien melken, voeren, verzorgen, voer verbouwen, ondernemen en daarnaast een van ons beide of allebei nog actief buiten de deur”, aldus Karin. Een waardevolle ontdekking waar het niet bij is gebleven. Haar deelname aan De Toekomst Begint Vandaag resulteerde ook in de eerste gesprekken over een volledige bedrijfsovername.

Datacenters, een gouden zet of straks een blok aan ons been?

Net als de jonge boer heeft de rest van de wereld te maken met digitalisering. Digitalisering transformeert wereldwijd economieën en maatschappijen in een razendsnel tempo. Het fundament voor deze digitale economie zijn datacenters. Een datacenter is een industrieel, hoogbeveiligd pand, gebouwd met één doel: zorgen dat computerservers met digitale applicaties altijd blijven draaien, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Het ministerie heeft een routekaart 2030 voor de groei van datacenters opgesteld. Nederland kan straks tot wel 3x zoveel datacenters als we nu kennen rijker zijn, of toch armer…

Dankzij de centrale ligging en het gunstige investeringsklimaat is Nederland voor grote buitenlandse techbedrijven een ideale springplank naar de rest van Europa. Recente aanvragen voor uitbreiding (Eemshaven) en nieuwbouw (Zeewolde) van hyperscale datacenters onderstrepen de ambitieuze plannen van ons land. Het inrichten van industriegronden levert gemeenten een leuk zakcentje op, maar deze ‘gouden’ medaille heeft ook een keerzijde. Datacenters blijken enorme energieslurpers en omdat deze sector nog relatief jong is, weten we ook niet zo goed welke effecten het op het milieu heeft.

Twee keer zoveel huishoudens als Zeewolde heeft: zoveel stroom heeft het geplande datacenter daar nodig. 5 procent van de in totaal 1.400.000 MWh zou het datacenter kunnen opwekken op zijn eigen locatie van 166 hectare. De rest moet duurzaam uit de omgeving komen. Ik hoop maar dat kernenergie als duurzaam wordt gezien, want op deze manier wordt het er niet makkelijker op om de nieuwe klimaatdoelen van 2050 te halen.

Al deze energie gebruikt een datacenter onder andere voor het koelen van zijn computerservers. Als de temperatuur boven de 29,4 graden Celsius ligt of de luchtvochtigheid lager is dan 20%, worden deze servers met water gekoeld. Wanneer we te maken hebben met hete zomers, zoals de afgelopen drie jaar, is er eigenlijk helemaal geen plaats voor een grote extra afnemer van zoet water. Wie krijgt er straks voorrang tot het water bij extreme schaarste? Wint het datacenter het alleen van de veehouder die zijn grasland wil beregenen of ook van de akkerbouwer met zijn hoog salderende gewassen?

Een deel van het water dat gebruikt wordt, verdampt. Het overgrote deel van het bewerkte water wordt geloosd. Er heerst veel onduidelijkheid wat dit water voor gevolgen kan hebben op het omliggende milieu. Naast dat het water een stuk warmer is bij lozing dan toen het onttrokken werd, is het ook bewerkt met chemicaliën. Hoewel er bij de waterlozingen volgens de normen wordt gewerkt, gaat de toekomst uitwijzen of het geen nadelige effecten heeft voor het halen van de Kaderrichtlijn water.

Maar goed, in 1988 was Nederland het tweede land ter wereld dat werd aangesloten op het internet. Sindsdien is Nederland altijd een voorloper gebleven op het gebied van de digitale infrastructuur. Moeten wij in deze kwestie ons typisch Nederlands karakter behouden door ambitieus te blijven en hier wellicht rijkdom en macht mee te creëren? Of kijken we toch met een schuin oog naar onze maatschappelijke opgaven en voorkomen we dat het een blok aan ons been gaat worden? Zeg jij het maar!

Harold Overmars

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Harold Overmars verantwoordelijk voor de portefeuille leefomgeving. Hij combineert deze functie met het werk als melkveehouder in het Overijsselse Broekland.

Vijf NAJK-leden brengen het geluid van de jonge boeren naar Europa

De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. Deze week maakten de kandidaten vanuit NAJK kennis met elkaar.

Afgelopen juni ging NAJK op zoek naar jonge boeren met hart voor Europa, en dat waren er nog al wat! Uit de vele aanmeldingen is uiteindelijk een selectie gemaakt door de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA). De leden van de adviescommissies, de zogenoemde Civil Dialogue Groups (CDG), voorzien de Europese Commissie twee keer per jaar van advies in Brussel.

Vijf NAJK-leden in adviescommissie EU
Na een selectie uit ruim 180 Europese jonge boer(inn)en zijn er vijf enthousiaste jonge agrariërs van NAJK geselecteerd. Hanko Blok uit Zeeland is gevraagd zitting te nemen in de Civil Dialogue Group (CDG) over suiker. Judith Vollering uit de provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de CDG over melk. Timo Hubers uit Limburg neemt de CDG Pluimvee en eieren voor zijn rekening. De Overijsselse Jacquelien Lenferink houdt zich bezig met de internationale aspecten van landbouw en Evelien Drenth uit Groningen zal een zetel innemen in de CDG over rechtstreekse betalingen en vergroening.

Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, is enthousiast: “Ik ben erg tevreden met dit resultaat. Nederlandse jonge boeren vanuit alle windstreken zullen de jonge boerenstem laten horen in Brussel. En dat is hard nodig! Het is goed om te zien dat we in zoveel verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn.”

Mestregels: Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar

De voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (7e APN) betekent dat boeren vruchtbare landbouwgrond verliezen, met Haagse kalenderlandbouw tegen de natuur in moeten werken en over de volle breedte beperkt worden in hun vakmanschap en verdienvermogen. Dat terwijl de gestelde normen buiten bereik blijven. Sector- en ketenpartijen pleiten voor een omslag in het denken: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma.

Nederland heeft zichzelf onhaalbare normen opgelegd. Dat is in het stikstofdossier pijnlijk duidelijk: zelfs zonder economische activiteit van welke aard dan ook worden de einddoelen niet gehaald (Rapport PBL ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis, 2021’). Hetzelfde dreigt nu te gebeuren bij de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW). Het ministerie van LNV schat in dat met het pakket aan ingrijpende maatregelen de doelstelling uit de Nitraatrichtlijn haalbaar moet zijn, mits de papieren veronderstelling overeenkomt met de realiteit. De effectiviteit van een heel aantal maatregelen is twijfelachtig en biedt boeren en tuinders geen enkel perspectief, terwijl de waterkwaliteit er niks mee opschiet. De KRW-doelen lijken hiermee echter alsnog onhaalbaar te zijn. Worden boeren en tuinders over een paar jaar weer opnieuw de duimschroeven aangedraaid met de hoop – en tegen beter weten in – dat de doelen dan wel binnen bereik komen?

Kijk per gebied wat nodig is en werkt
Volgens de sector en keten kan het zo niet langer. De voorgestelde aanpak gaat niet werken. Het concept van het 7e APN is een pakket van ingrijpende voorschriften die in veel gevallen generiek voor heel Nederland gelden. Een generiek beleid bevestigt onterecht dat heel Nederland is aangewezen als kwetsbaar gebied. De minister zou alleen die gebieden moeten aanwijzen als kwetsbaar gebied waar de norm uit de Nitraatrichtlijn niet wordt gehaald. Achterliggende gedachte is dat dit juridisch beter te borgen is. Dat klinkt ons maar al te bekend in de oren. Data, invulling bouwplan en bufferzones zijn immers vanuit de lucht en vanaf de weg te controleren. Het effect is onzeker, de regeldruk neemt alleen maar toe en de motivatie van boeren om tot verbetering te komen, wordt om zeep geholpen.

Daarmee verliest het beleid ook draagvlak. Wij zien maar één uitweg; we moeten de omslag maken van mestbeleid naar goed bodembeheer. Op perceelsniveau zorgen voor een gezond gewas en een steeds betere bodem. De sector heeft hier de afgelopen paar jaar genoeg bouwstenen voor aangedragen en gezamenlijke initiatieven toe ingezet, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Vruchtbare Kringloopprojecten. Maar dan moet LNV wel met ons in gesprek gaan om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. De sector en keten wil eraan werken en werkt er op dit moment volop aan, het zou zonde zijn om dit gedane werk teniet te doen.

Zonder compleet te willen zijn, willen we op hoofdlijnen een aantal zaken benoemen:

 1. Het 7e APN ligt ter consultatie zonder dat de economische doorrekening is afgerond en terwijl er nog een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de KRW-doelen loopt. Procesmatig is dat schandalig. De vraag rijst dan ook: wat is de bewegingsruimte nog; doet de economische impact er toe of is er alleen nog ruimte tot aanscherpen?
 2. Voorschriften in het 7e APN werken averechts als het gaat om kringlooplandbouw en de klimaatopgave. De ruimte om koolstof vast te leggen in de bodem wordt beperkt. En er wordt geen ruimte gegeven aan toepassing van verwerkte meststromen om de kringloop rond te maken en bodem en gewassen op maat te voeden met zoveel mogelijk dierlijke meststoffen. Men kiest klaarblijkelijk liever voor kunstmest. Dit is direct tegenstrijdig aan maatregelen om de klimaatopgave te halen. Door verschillende regels voor invulling van een bouwplan voor akkerbouw en veehouderij wordt de toch al complexe samenwerking nog ingewikkelder gemaakt. Met als gevolg dat het door LNV zo gewenste gemengde bedrijf als ultieme vorm van kringlooplandbouw compleet uit beeld raakt.
 3. Door nog strakker kalenderlandbouw te gaan bedrijven via een uiterste zaaidatum van vanggewassen worden oogstperiodes gedwongen vervroegd. Los van het feit of gewassen dan verre van het optimale moment geoogst kunnen worden, stelt dit de hele keten van boer, loonwerker, transport tot industrie voor onmogelijke logistieke uitdagingen, jaagt de kostprijs omhoog en drukt het verdienvermogen. Sommige ketens kunnen dit niet opvangen. Daarbij komt dat vanuit het oogpunt van een goed bodembeheer dit slecht kan uitpakken en een negatieve impact op het milieu is dan ook realistisch. Fors lagere opbrengsten door te vroeg oogsten, passen ook niet bij duurzaam produceren. Voorts laat het weer zich niet sturen, ook niet in Nederland. Juist bij klimaatverandering is grotere flexibiliteit in de voorgeschreven kalenderregels een belangrijke vorm van adaptatie.
 4. Een verplichting om eens per 4 jaar of later zelfs een keer per 3 jaar een rustgewas te telen, past in heel veel bouwplannen niet. Telers worden gedwongen om rendabele teelten te beëindigen in ruil voor laagrenderende of verlieslatende gewassen. Naast een enorm effect op het verdienvermogen van de boer, verdwijnt hiermee de levensvatbaarheid van een aantal belangrijke ketens in de Nederlandse akkerbouw.
 5. Onder derogatiebedrijven is de waterkwaliteit over het algemeen voldoende. Door op voorhand al voorwaarden aan het areaal rustgewassen en blijvend grasland bij veehouders te stellen zonder de zekerheid en stimulans van derogatie, is onacceptabel. Overigens is het een misvatting dat Nederland zonder derogatie vrijgesteld is van het actieprogramma.
 6. De effecten van teeltvrije zones op de waterkwaliteit zijn minimaal (zie het meest recente rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (link) en de milieueffectrapportage (link)). Dat het ministerie hiermee ook andere doelen op het gebied van bijv. biodiversiteit wil dienen is duidelijk, maar dan hoort daar een langjarige beloning voor het verlenen van een maatschappelijke dienst tegenover te staan en geen sigaar(tje) uit eigen doos via het GLB. Een eerste grove inschatting geeft aan dat met de voorgestelde teeltvrije zones een areaal ongeveer ter grootte van alle akkerbouw in de Noordoostpolder verloren dreigt te gaan. Dit is een zoveelste aanslag op de beschikbare ruimte.
 7. Een gebiedsgerichte benadering is wenselijk. Kijk per gebied wat nodig is en werkt. Wat onwenselijk is zijn generieke maatregelen voor gebieden en ondernemers die al voldoen aan de doelstelling.
 8. Ondanks dat de economische consequenties nog niet onderzocht zijn, is duidelijk dat het 7e APN een negatieve impact heeft op het verdienvermogen van de boer en tuinder en de agroketen als totaal. De focus ligt op het nastreven van onhaalbare doelen op waterkwaliteit. Waarom boeren en tuinders gewassen telen, namelijk voor het produceren van gezond en veilig voedsel lijkt helemaal buiten beeld. De omgekeerde wereld wat ons betreft.

Vanzelfsprekend willen boeren en tuinders emissies zo beperkt mogelijk houden. Binnen de mogelijkheden van wat praktisch en economisch haalbaar is. Het vakmanschap van ondernemers moet centraal staan bij de aanpak van de wateropgaven in het agrarisch gebied. Doelvoorschriften en gebiedsgerichte aanpak zijn hierbij sleutelwoorden. Zorg dat de boer de bodem, het perceel en het gewas erop centraal kan zetten. Het nu gepresenteerde programma biedt de waterkwaliteit en onze boeren en tuinders geen enkel perspectief.

NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe in de studio van Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.