Sectorinitiatief Boer zoekt Boer gestart

Countus, Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching, Rabobank Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben de handen ineen geslagen om buitenfamiliaire bedrijfsovername te bevorderen. De organisaties hebben tot doel om ondernemers zonder opvolgers en potentieel geschikte opvolgers samen te brengen en te begeleiden tot een succesvolle bedrijfsovername. Dit sectorinitiatief ‘Boer zoekt Boer’ bouwt voort op het bestaande online platform voor buitenfamiliaire bedrijfsovername en omvat diverse bijeenkomsten, intensieve begeleiding en de verspreiding van ervaring en kennis.

Gebrek aan opvolging binnen de familie

In veel agrarische sectoren heeft minder dan de helft van de bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar een opvolger. “Als bedrijfsovername niet plaatsvindt, heeft dit grote gevolgen voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. “De leefbaarheid van het platteland komt in het geding door minder bedrijvigheid en leegstand van bedrijfsgebouwen. Landschapselementen die samenhangen met de aanwezigheid van boerenbedrijven gaan mogelijk verloren. Het effect zal direct zichtbaar zijn.”

Positie agro-sector wereldmarkt verzwakt

“Minder zichtbaar, maar misschien nog wel belangrijker, is het gevolg voor de positie van Nederland op de wereldmarkt van agrarische producten. Met te weinig opvolgers zal de sector minder innovatief worden en de koploperspositie als kennisland en expert op het gebied van bijvoorbeeld pootgoed en uitgangsmaterialen mogelijk gaan verliezen”, vervolgt Thus. “Dit kan grote economische gevolgen hebben voor Nederland en voor de werkgelegenheid. We weten echter ook dat er veel jongeren zijn die graag boer willen worden, maar geen agrarisch bedrijf in de familie hebben dat ze over kunnen nemen. Voor het behoud van een sterke landbouwsector zijn nieuwe vormen van samenwerking dus van belang. Wij willen als sectorpartijen de ondernemers zonder opvolgers en de potentiële jonge boer of tuinder bij elkaar brengen.”

Online platform informatiebijeenkomsten en persoonlijke begeleiding opvolgingstraject

Het bestaande ‘Boer zoekt Boer’ online platform zal worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast zullen in het kader van dit initiatief diverse regionale bijeenkomsten worden georganiseerd voor jongeren en agrarisch ondernemers. Met hulp van expert op het gebied van communicatie Lianne Veenstra en de experts van Countus, Flynth en Rabobank worden gedurende het traject boer en opvolger begeleid.

UITNODIGING – Informatiebijeenkomsten Boer zoekt Boer

NAJK heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buitenfamiliaire bedrijfsovername. In april worden er drie informatiebijeenkomsten over het initiatief ‘Boer zoekt Boer’ georganiseerd voor geïnteresseerde boeren zonder bedrijfsopvolger of potentiële bedrijfsopvolgers zonder bedrijf.

Ben je agrarisch ondernemer met een gezond bedrijf en heb je geen opvolger, maar zou je wel graag willen dat het bedrijf in de toekomst wordt voortgezet? Of ben je geïnteresseerd en werkzaam (geweest) in de agrarische sector en heb je de ambitie om een agrarisch bedrijf (buiten de familie) over te nemen? Kom dan naar de informatiebijeenkomsten over ‘Boer zoekt Boer’.

Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een verhaal op maat verzorgd dankzij de aanwezigheid van experts op het gebied van communicatie, bedrijfsovername en financiën. Tijdens een interactieve sessie leer je jezelf beter kennen, kom je in contact met geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers en krijg je meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername van belang zijn.

Data (klik op de datum voor meer informatie)
Donderdag 23 april 2015 – Den Bosch (Brabant)
Dinsdag 28 april 2015 – Groenlo (Gelderland)
Woensdag 29 april 2015 – Raalte (Overijssel)
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in ‘Boer zoekt Boer’: agrarische ondernemers zonder opvolger en potentiële opvolgers.

Aanmelden
Meld je aan voor een informatiebijeenkomst bij Auke de Jong via adejong@najk.nl. Geef hierbij het volgende door: naam, geboortedatum, de sector waarin je werkzaam of geïnteresseerd bent en naar welke bijeenkomst je graag wilt komen.

UITNODIGING – Boer zoekt Boer in de bollenstreek

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden, doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het ‘Boer zoekt Boer’-initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarische ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben.

Maar: Hoe vind je een goed bedrijf? Hoe ga je zo’n proces in? Hoe lang wil/moet je samenwerken? En als je een bedrijf hebt, maar geen opvolger: Hoe vind je een opvolger? Wat moet je doen om je bedrijf over te kunnen dragen? Kan dat wel, een bedrijf overdragen aan niet-familieleden? Heel veel vragen voor beide partijen. Herkent u zich in deze situatie? Of brengt dit u op ideeën? Kom op donderdag 19 februari in Lisse luisteren naar mogelijkheden voor voortzetting van uw bedrijf of voortzetting van jouw carrière als zelfstandige.

Bekijk hier de uitnodiging.

Boer zoekt Boer tijdens boomkwekersdag in Echteld

Vandaag, donderdag 15 januari, heeft Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK, tijdens de boomkwekersdag in Echteld het sectorinitiatief ´Boer zoekt Boer´ gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst voor boomkwekers in Echteld benadrukte Thus de mogelijkheden die buitenfamiliaire bedrijfsovername kan bieden voor jongeren én stoppende agrarische ondernemers. De presentatie van Thus was het startschot voor ‘Boer zoekt Boer’, dat met ingang van januari 2015 als sectorinitiatief breed opgepakt zal worden.

KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek promoten Boer zoekt Boer

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het nieuwe Boer zoekt Boer initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarisch ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben. Hiermee spelen de organisaties in op de trend dat familiebedrijven steeds minder vaak door de jonge generatie worden overgenomen. Tegelijkertijd zijn er wel jongeren die ondernemer willen worden. In de Bloembollenstreek is die mogelijkheid aanwezig omdat hier een aantal  bedrijven is met een beperkte hoeveelheid grond. Juist de aankoop van grond maakt een start of overname vaak financieel lastig haalbaar.

Gisteravond stond het landelijke Boer zoekt Boer initiatief centraal tijdens een bijeenkomst van KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek in Hillegom. Aan zo’n veertig veelal jonge ondernemers werd uitgelegd wat de achtergronden van het initiatief zijn. Via bijeenkomsten en een koppeling van vraag en aanbod op de Boer zoekt Boer website kunnen jongeren en bedrijven elkaar vinden. De regionale organisaties trachten door een matchmaker in te zetten extra stimulans voor het slagen van dit initiatief te krijgen. Door dit initiatief verwachten de organisaties dat de Bloembollenstreek een vitaal gebied blijft met voldoende jonge ondernemers. Kijk voor meer informatie over Boer zoekt Boer op www.bedrijfsovernameportal.nl.