Het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer is live!

Vandaag is het zover: NAJK lanceert, samen met Rabobank, LLTB, ZLTO en LTO Noord het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer. Het ‘oude’ principe van Boer zoekt Boer, maar dan in een nieuw jasje. Met deze livegang kunnen overdragers en potentiële opvolgers bij een buitenfamiliaire overname nog makkelijker met elkaar in contact komen.

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die heel graag boer willen worden of een samenwerking aan willen gaan, zonder zicht op een agrarisch bedrijf. Met het initiatief ‘Boer zoekt Boer’ biedt  NAJK, samen met Rabobank, LLTB, ZLTO en LTO Noord begeleiding bij buitenfamiliaire bedrijfsovernames. De afgelopen jaren hebben al meerdere bedrijfsoverdragers en opvolgers elkaar gevonden en zijn er mooie samenwerkingen ontstaan. Met het platform dat sinds 1 mei  live staat, kan dat nu nóg makkelijker!

Hulp bij buitenfamiliaire bedrijfsovername
“Een bedrijf overdragen of overnemen is een complex proces en gaat niet van vandaag op morgen”, legt Coen van den Bighelaar, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, uit. “Via dit nieuwe platform kunnen potentiële stoppende ondernemers in contact komen met jonge, enthousiaste, toekomstige ondernemers. Bedrijfsbeëindiging kan hiermee bedrijfsopvolging worden!” Door een account aan te maken via boerzoektboer.najk.nl kan er deel worden genomen aan het online platform.

Kleine bijdrage, groot resultaat
Om het gebruikersgemak hoog te kunnen houden, wordt er jaarlijks een bedrag van €75,- geïncasseerd bij gebruik van het platform. Projectleider Marjan Holtland is enthousiast over de verbeteringen van het platform: “We kijken er naar uit om op ons vernieuwde platform nog meer positieve matches en succesvolle samenwerkingen te zien ontstaan!”

Tweede matchmakingsprogramma ‘Boer zoekt Boer’ in Brabant

Matchmakingsprogramma ‘Boer zoekt Boer in Brabant’ gaat op zoek naar een win-winsituatie voor agrarische bedrijven zonder opvolger en jongeren die boer wil worden maar thuis niet die mogelijkheid hebben. Door deze aan elkaar te verbinden hopen de BAJK, ZLTO en de provincie dat er meer boerenbedrijven in Brabant blijven bestaan.

Het is vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend dat een agrarisch bedrijf door eigen kinderen overgenomen wordt. Om in deze roerige tijd agrarisch ondernemer te worden moet een jongere veel wilskracht en passie voor de agrarische sector hebben en vertrouwen in het eigen ondernemerschap en de toekomst. Niet iedereen durft of wil de uitdaging aan gaan om agrarisch ondernemer te worden en hierdoor zijn er steeds meer agrarische bedrijven op zoek naar een buitenfamiliaire opvolger. NAJK startte in 2016 al het sectorinitiatief ‘Boer zoekt Boer’ en in 2022 werd een pilot gedraaid om het matchmakingstraject te maximaliseren. In 2024 zet de BAJK een Brabantse pilot op.

Matchmaking Boer zoekt Boer
Om deze bedrijven zonder opvolger te ondersteunen bij het vinden van een geschikte opvolger komen BAJK, ZLTO en de provincie Noord-Brabant met een matchmakingstraject genaamd ‘Boer zoekt Boer in Brabant’. NAJK – de landelijke overkoepelende organisatie van BAJK – is sinds 2011 al bezig met buitenfamiliaire bedrijfsovername middels het platform ‘Boer zoekt Boer’. Jongeren zonder (geschikt) agrarisch bedrijf en agrarische ondernemers zonder opvolger kunnen zich op dit platform aanmelden en met elkaar in contact komen. In 2022 heeft NAJK vanuit ‘Boer zoekt Boer’ een eerste pilot gedraaid om buitenfamiliaire bedrijfsopvolging te bevorderen middels matchmaking. De Brabantse partijen gaan ook aan de slag met buitenfamiliaire bedrijfsovername middels het matchmakingsprogramma ‘Boer zoekt Boer in Brabant’. “Als jonge boer zonder agrarische achtergrond vind ik het mooi als andere jonge boeren ook een kans krijgen om een agrarisch bedrijf over te kunnen nemen. Boer zoekt Boer in Brabant is hier een mooi initiatief voor”, aldus BAJK-voorzitter Maarten Tessers. “Dit biedt een kans voor zowel de overdrager als de potentiële overnemer! De jonge boer is uiteindelijk de toekomst!’

‘Boer zoekt Opvolger’
Het matchmakingsprogramma is afgeleid van het succesvolle televisieprogramma ‘Boer zoekt vrouw’. Bedrijfsoverdragers kunnen zich eerst aanmelden. Uit de aanmeldingen volgen een startgesprek en selectie, van daaruit wordt middels een bedrijfsfilm een bijpassende bedrijfsovernemer gezocht. Er volgen speeddates en de laatste drie kandidaten mogen een dag meelopen op het bedrijf. Na de meeloopdagen volgt een keuzemoment voor de meest ideale match, daarna volgt een eigen zoektocht of de match ook op lange termijn standhoudt.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd als bedrijfsoverdrager? Meld je dan hier aan! Aanmelden kan tot en met donderdag 11 april. Bedrijfsovernemers kunnen zich later aanmelden. De overdragers en overnemers worden begeleid door een ervaren ondernemerscoach.

Een buitenfamiliaire bedrijfsovername is geen makkelijk en kort proces, maar als het lukt, dan is het een win-winsituatie voor beide partijen. Daar gaan we voor!

 

Via Boer zoekt Boer heeft NAJK, samen met Rabobank, LLTB, ZLTO en LTO Noord de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buiten familiaire bedrijfsovername. Het bovenstaande persbericht gaat expliciet om bedrijfsovername in Brabant.

Het platform Boer zoekt Boer vraagt om jouw hulp!

Een grote groep gemotiveerde jonge boeren en tuinders krijgt niet de kans om hun dromen waar te maken. Simpelweg omdat ze niet een agrarische onderneming kunnen overnemen binnen de familie. Tegelijkertijd is er een grote groep oudere ondernemers met passie voor hun vak, die niet een opvolger binnen hun familie kunnen vinden. Om potentiële bedrijfsoverdragers en -opvolgers met elkaar te verbinden is het sectorinitiatief Boer zoekt Boer gestart. En dit initiatief heeft nu jouw hulp nodig! 

Een opvolger van buiten de familie is niet heel gebruikelijk in de agrarische sector. Het is een route die niet automatisch wordt verkend als optie om het bedrijf te behouden voor de volgende generatie, maar toch weten steeds meer (potentiële) boeren hun weg naar Boer zoekt Boer te vinden.

Enquête Boer zoekt Boer
Om het platform verder te ontwikkelen zijn we benieuwd naar de ervaringen en behoeftes rondom buitenfamiliaire bedrijfsovername en het huidige platform Boer zoekt Boer. Geef daarom je mening hierover via de volgende link: https://forms.gle/SMuDSAKr33WfMCiD6

Alvast bedankt voor het invullen! De enquête staat open tot 16 september 2022.

Pilot matchmaking
Vanuit Boer zoekt Boer zal er in het najaar 2022 een pilot matchmaking worden uitgevoerd. Daarmee willen we de kans van slagen van een matchmakingstraject tussen ondernemers zonder opvolger en potentieel geschikte opvolgers maximaliseren. Kortgezegd: De matchmaker houdt intakegesprekken en maakt aan de hand van de gesprekken een match tussen een opvolger en overdrager.

Wij willen testen of matchmaking werkt. Heb je interesse om hier aan mee te werken? Neem contact op met Gerjanne van Esveld via gvanesveld@najk.nl.

Iedereen moet van ‘Boer zoekt Boer’ hebben gehoord!

Deze ambitie vertelde dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK aan de studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Vier studenten van het Aeres Agrarisch Jongeren Kontakt (AAJK) organiseerden een avond over zij-instromers in de agrarische sector. Vaak jonge mensen die boer of tuinder willen worden, thuis geen bedrijf hebben of dat niet willen of kunnen overnemen. Ze zijn op zoek naar een bedrijf van iemand of ergens anders.

Boer zoekt Boer
Zo’n veertig studenten hoorden Eke Folkerts vertellen dat er in Nederland ongeveer 16.000 agrarische bedrijven zijn die geen opvolger hebben. Voor die ondernemers en voor jonge mensen die een bedrijf zoeken, ontwikkelde het NAJK het online platform ‘Boer zoekt Boer’. Zowel overdragers als overnemers kunnen op dat platform een profiel aanmaken en met elkaar in contact komen. NAJK wil binnenkort een vervolgstap zetten en gericht met matchmakers aan de slag gaan.

Zij-instromers
De tweede spreker was Wiggele Oosterhoff, programmahoofd ondernemerschap bij Aeres Hogeschool Dronten en betrokken bij een onderzoeksproject over zij-instromers. Samen met Hogeschool Utrecht werkt Aeres Hogeschool ook aan verbetering van matching tussen overdragers en -nemers. De sleutel hiervoor is dat zowel de overnemer als de overdrager zichzelf zo goed mogelijk presenteren; wie ben ik en wat wil ik? Hoe ziet het bedrijf er precies uit of waar zoek ik naar? Oosterhoff presenteerde een selectie van vier verschillende profielen van overnemers; de overnemer, de beslaglegger, de emigrant en de ingetrouwde.

In discussie
De studenten gingen vervolgens over de geschetste profielen met elkaar in gesprek. Sommigen herkenden zich in een bepaald profiel. Anderen zagen ook wel valkuilen voor zij-instromers die zichzelf zo presenteren. Weer anderen gaven adviezen aan zij-instromers in hun zoektocht naar een bedrijf. De studenten van AAJK kregen aan het einde van de avond nog tips voor een vervolgbijeenkomst. Gezien de interesse en het enthousiasme gaat die er zeker komen. Wordt vervolgd!

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer of tuinder willen worden, maar daar in de (directe) omgeving of binnen de familie geen kans voor hebben. Via het platform Boer zoekt Boer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Presentaties Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst 2018

Bekijk hier de presentaties van de Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst 2018:

Buitenfamiliaire bedrijfsovername – Ad en Paul

“Een maatschap met Paul aangaan was voor ons beiden de leukste oplossing”

Ad van Schaik (58) is biologisch melkveehouder en zit sinds 2010 in maatschap met de 32-jarige oud-stagiair Paul Zwetsloot. Sinds 2014 verwerken Paul en zijn vrouw Lise een deel van de melk tot biologische kaas. Op het moment zijn Ad en Paul bezig met de bouw van een nieuwe melkveestal en melkput (2×9 zij aan zij), kaasmakerij en kaasopslag. Het jongvee staat nu nog elders, maar wordt na voltooiing van de nieuwe ligboxenstal, in de oude ligboxenstal geplaatst. Paul en Ad vertellen hoe zij tot het voornemen tot buitenfamiliaire bedrijfsovername gekomen zijn.

Van timmerman naar varkensboer en uiteindelijk melkveehouder

Ad van Schaik is geboren en getogen op melkveehouderij Vrede-Oord in Kamerik. Hij wilde graag het ouderlijk bedrijf overnemen en trad zodoende in 1982 in maatschap met zijn vader. In 1986 overleed zijn vader en nam Ad het bedrijf na slechts vier jaar maatschap over.

Paul Zwetsloot kwam er tijdens de lagere technische school (lts) achter dat timmerman geen vak voor hem was. Boer, en dan specifiek varkensboer worden, dat leek hem wel wat. Eigen baas zijn met een vrij bestaan, werk dat aanvoelt als een hobby. Van school moest hij echter eerst stage lopen op een melkveehouderijbedrijf. Zo kwam het dat Ad op een dag in 2000 een jongen met een grote bos krullen de steeg in zag fietsen. De toen 17-jarige Paul was op zoek naar een stagebedrijf en het AOC Houten waar Paul op school zat, had het bedrijf van Ad aangedragen. Het bleek te klikken tussen de twee en Paul kon bij Ad aan de slag. Na zijn stage is Paul in de weekenden en vakanties altijd bij Ad blijven lopen.

In maatschap met iemand van buitenaf

Ad heeft geen kinderen en vanuit de familie is er niemand met de interesse om boer te worden. Omdat de gezondheid van Ad een rol begint te spelen, voorzag hij voor de toekomst van zijn bedrijf een aantal opties: helemaal stoppen met melken, werken met personeel of in maatschap met iemand van buitenaf. Ad is nooit bewust op zoek geweest naar een opvolger. “Paul is een toevalstreffer”, aldus Ad. “Hij wilde graag boer worden en ik vind het leuk om op deze manier boer te kunnen blijven. Een maatschap met Paul aangaan, was voor ons beiden dus de leukste oplossing.” “Het klikt goed tussen Ad en mij”, vertelt Paul. “We liggen op een lijn. Natuurlijk verschil je op sommige punten van mening, maar dat is niet meer dan gezond.” Een mooie en niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat de vrouw van Paul, Lise, goed in het totaalplaatje past.

In 2005 vertrok Paul voor een jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland. Vlak voor zijn vertrek begon Ad geheel vrijblijvend over de optie om samen in maatschap te gaan. Paul: “In Australië en Nieuw-Zeeland heb ik er verder over nagedacht. Toen ik terugkwam ben ik uit gaan zoeken hoe een maatschap in z’n werk gaat en wat ervoor geregeld moet worden.”

Proefmaatschap

Voor Ad wijkt dit maatschapstraject niet veel af van zijn maatschap met zijn ouders. Voor Paul was het allemaal nieuw. Ad en Paul hebben een bedrijfsovername-adviseur van Gibo Groep (inmiddels Flynth Accountants en Adviseurs) ingeschakeld. Deze adviseur heeft een proefmaatschap van drie jaar (een maatschapsovereenkomst waarbij je binnen een bepaalde tijd de maatschap kan beëindigen, zonder dat daar grote consequenties aan verbonden zijn) opgesteld. Zowel Paul als Ad hebben hun wensen en eisen besproken, die hierin zijn meegenomen. Paul: “Ik wilde wel de zekerheid hebben dat ik het bedrijf op termijn over kon nemen, dus dat de maatschap niet te vrijblijvend bleef. Je moet elkaar hierin tegemoet komen.”

Evenwicht vinden

Ook de financiële kant van de maatschap werd besproken en vastgelegd. Na taxatie van het bedrijf en alle wensen en eisen gehoord te hebben, heeft de boekhouder een berekening gemaakt. Daarin zijn beide partijen realistisch. Paul vindt het belangrijk dat hij qua inkomen in de maatschap ongeveer op hetzelfde niveau zit als wanneer hij buiten de deur aan het werk zou zijn. Ook Ad staat er nuchter in: “Ik ga jou boer maken, maar ik ben Sinterklaas niet. Daarin moet je samen een evenwicht zien te vinden. Je moet het elkaar gunnen. Paul moet mij gunnen dat ik hier op mijn manier rondhobbel, en ik moet hem gunnen dat hij de dingen op zijn manier doet. Daarin is vertrouwen nodig.”

Investeren

Ad: “Als er geïnvesteerd moet worden, moeten we dat nu doen. Nu wil ik daar nog aan bijdragen, als ik straks boven de 60 ben heeft het voor mij weinig zin om er nog veel geld in te steken.” Op dit moment zijn Ad en Paul bezig met nieuwbouw van de melkstal, een kaasmakerij en -opslag. Het ontwerp komt van Paul, samen hebben ze overleg over de praktische invulling daarvan. Paul: “Het idee voor de nieuwe stal was er al een tijdje, ik ben er verder mee aan de slag gegaan. Ad heeft aangegeven wat zijn wensen zijn. Toen de tekenaar kwam om de plannen door te spreken, liet Ad het vrij snel aan mij over. Ik wist wat Ad wilde, de tekenaar en ik zouden er samen wel uitkomen. Ad is daar wel makkelijk in, hij laat me vrij in de te nemen beslissingen. Soms is het wel eens lastig om aan te voelen of hij zaken oké vindt of niet.”

Als je samenwerkt is goede communicatie erg belangrijk, beamen ze allebei. Beiden noemen het risico van te weinig communicatie. Ad: “Je kan aannames hebben van elkaar, bepaalde verwachtingen die niet uitgesproken zijn. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is dat voor de ander niet. Dat soort dingen moet je uitspreken, anders ga je er van alles achter zoeken en hoopt dat op. Goede communicatie en een goede omgang met elkaar is belangrijker dan een ton meer of minder, bij wijze van spreken.”

Paul denkt dat de communicatie beter kan. “We nemen niet de tijd om er echt voor te gaan zitten. Zolang het goed gaat, gaat het goed, waardoor je geen tijd neemt om met elkaar in gesprek te gaan. Maar als het Ad niet zint, dan hoor je het wel van hem hoor.”

“Er zijn vast en zeker maatschappen tussen vader en zoon waarbij de samenwerking stroever verloopt dan bij ons”, zegt Ad. “Wij hebben geen grote strategische verschillen. Ik kan me bijvoorbeeld goed vinden in de kaasuitdaging van Paul, dat laat ik helemaal aan hem over.”

Overname

Ad en Paul weten nog niet precies wanneer de overname plaatsvindt. “We bekijken de situatie van jaar tot jaar, maar ik denk niet dat ik na m’n 65e nog koeien melk,” aldus Ad.

“Buitenfamiliaire bedrijfsovername moet je wel liggen”, sluit Ad af. “Als je nooit stagiairs hebt gehad, beslissingen hebt hoeven delen of samen hebt gewerkt, wordt buitenfamiliaire bedrijfsovername nog een grotere kluif. Het is de kunst om van tevoren uit te vinden of je er de persoon voor bent”. Paul: “Elke situatie is natuurlijk anders, maar blijven communiceren en weten wat je van elkaar wilt zijn belangrijk voor een geslaagde overname. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar weet wat je samen wilt!”

Bedrijfsgegevens

  • Biologische melkveehouderij en kaasmakerij Vrede-Oord
  • 70 melkkoeien
  • 30 stuks jongvee
  • 38 ha land
  • Kamerik

NAJK wint EU-prijs met Boer zoekt Boer

 

Het project Boer zoekt Boer van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is vandaag gekozen tot best Europese jonge boeren project. Dit gebeurde tijdens de het vierde EPP European Congres of Young farmers in Brussel. Het project, dat door CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is voorgedragen, werd in het Europees Parlement uit 11  inzendingen als beste gekozen.

Boer zoekt Boer is een online platform. Het brengt potentiële nieuwe boeren en boeren zonder opvolger met elkaar in contact. In samenwerking met Rabobank, Flynth, Countus en Lianne Veenstra initieert NAJK buitenfamiliaire bedrijfsovername.

Ambassadeur

Europarlementariër Schreijer-Pierik vervulde tijdens het congres een ambassadeursfunctie. “Het bieden van een platform waar boeren en mogelijke opvolgers elkaar kunnen vinden, is een belangrijke taak. Eén van de grootste uitdagingen voor de toekomst van de landbouw is om ervoor te zorgen dat er voldoende bedrijfsopvolgers zullen zijn“, aldus Schreijer-Pierik.

Boer zoekt Boer

Slechts 40% van de agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar heeft een bedrijfsopvolger. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer willen worden, maar geen bedrijf hebben. Om deze bedrijfsopvolgers en stoppers met elkaar in contact te brengen is NAJK samen met partners het initiatief Boer zoekt Boer gestart. Op het online platform Boer zoekt Boer kunnen kandidaten zich registreren.

NAJK vereerd met deze prijs

Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, en Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille  internationaal, presenteerden het project tijdens het congres. “Bedrijfsovername is een hot item bij jonge boeren. Met Boer zoekt Boer krijgen meer jongeren de kans een bedrijf over te nemen. Daarnaast stimuleert NAJK met dit project de continuïteit van de sector,” aldus Sander Thus. “We zijn trots dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. Het geeft een belangrijk signaal af dat ook in andere Europese lidstaten de problematiek rondom bedrijfsovername een stem krijgt.”

Rick Baats wint Boerderij de Opvolger

Het agrarisch talent: de opvolger

Een agrarisch bedrijf overnemen is niet voor iedereen weggelegd. De eisen aan ondernemerschap veranderen snel en het is lastig zelfstandig een bedrijf te starten. Toch zijn er veel jongeren die graag een bedrijf in de agrarische sector willen overnemen, ook buiten de familie. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zet daarop in met het project Boer zoekt Boer. Ook Reed Business heeft, in samenwerking met NAJK, met Boerderij de Opvolger gezocht naar dé opvolger met de juiste drijfveren, talent en bedrijfsplannen. NAJK stimuleerde de deelnemers in hun ondernemerschap en jureerde mede de uiteindelijke winnaar.

Tijdens een zoektocht van een aantal maanden zocht Boerderij de Opvolger naar de beste bedrijfsopvolger. Het doel: jongeren dé kans te geven in aanmerking te komen voor bedrijfsovername. De jongeren werden tijdens de agrarische talentenjacht klaargestoomd voor het runnen van een fictief melkveebedrijf. Vakmanschap, werkgeverschap, financiering en eigen marketing zijn de uitgangspunten waarop de deelnemers beoordeeld werden. Deze uitgangspunten werden ieder in een masterclass behandeld.

Masterclass tijdens NK Veebeoordelen

Eén van de masterclasses vond plaats tijdens het NK Veebeoordelen van NAJK. In Kampen kwamen de deelnemers bijeen en werd dieper ingegaan op het imago en Boer-Burgerdialoog. De uitdagingen en opdrachten tijdens deze race werden kritisch bekeken en beoordeeld door de jury bestaande uit Geert Hekkert (hoofdredacteur Boerderij), Richard de Bie (eigenaar melkveebedrijf in Werkhoven), Ton Westerveld (opleidingsmanager melkveehouderij Wellantcollege), Sander Thus (dagelijks bestuurder NAJK) en Djûke van der Maat (voorzitter Nuffield Nederland).

Rick Baats wint Boerderij de Opvolger

Tijdens de ontknoping van Boerderij de Opvolger, op 6 december 2016, heeft de jury bepaald dat Rick Baats hét agrarische talent is. Hij won een Nuffield scholarship ter waarde van € 7.500,-. Met deze prijs kan hij ervaring opdoen in het buitenland. De serie over deze talentenjacht heeft u wekelijks kunnen volgen op www.boerderij.nl.

Bedrijfsovername speerpunt NAJK

Vanaf de oprichting, ongeveer 40 jaar geleden, is bedrijfsovername het speerpunt van NAJK. NAJK biedt bedrijfsopvolgers handvatten in de opstart en overname van een agrarisch bedrijf. Met als doel goed ondernemerschap ontwikkelen. Leden kunnen bij NAJK cursussen en trainingen volgen in de voorbereiding en tijdens de bedrijfsovername. Boerderij de Opvolger sluit hierop aan. Elke deelnemer heeft zijn/haar agrarisch ondernemerschap verder ontwikkeld. Iedere agrarische ondernemer zoekt namelijk een talentvolle opvolger binnen of buiten de familie.

Buiten familiare bedrijfsovername

NAJK denkt niet alleen aan de opvolgers binnen de familie, maar ook aan bedrijfsovernames buiten de familie. Steeds meer agrarische ondernemers hebben geen opvolger. Toch willen steeds meer jongeren agrarisch ondernemer worden. Hiervoor heeft NAJK samen met de partners Flynth, Countus, Rabobank en Lianne Veenstra Agrocoaching het programma Boer zoekt Boer opgezet. Boer zoekt Boer brengt bedrijfsoverdragers en bedrijfsopvolgers bij elkaar. In dit programma wordt informatie gegeven over onder andere financiële zaken, fiscale mogelijkheden, vormen van samenwerking, afspraken. Bedrijfsoverdragers en bedrijfsopvolgers kunnen zich registeren om deel te nemen aan het online platform. Binnen dit platform kunnen deelnemers elkaars bedrijf bekijken en opzoek gaan naar een match. Is er een match gevonden, dan kunnen de partijen contact met elkaar opnemen. In het vervolgtraject kunnen ze ondersteuning krijgen van de betrokken partners.

Ook dit winterseizoen vinden er Boer zoekt Boer-activiteiten plaats.

Ondersteuning jonge boeren en tuinders blijft van groot belang

Op maandag 21 november publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling, de cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Deze uitkomsten bevestigen wat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) altijd al heeft aangegeven: stimulering van jonge boeren en tuinders is van groot belang. Slechts 40% van de agrarische bedrijven heeft een bedrijfsopvolger. Veel agrarische bedrijven zullen de komende jaren verdwijnen. Door de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar voedsel echter alleen maar groter worden.

In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven. Volgens de cijfers van het CBS hebben ruim 15.000 bedrijven geen opvolger. Het aantal stoppers onder de kleine bedrijven is groter dan onder grote bedrijven.

Vergrijzing

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar, aldus het CBS. Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername: “Het percentage stoppers is groter dan de groei van blijvende bedrijven. De agrarische sector vergrijst.” De vergrijzing belemmert, volgens NAJK, vernieuwing en innovatie in de sector. Nederland is koploper in de agrarische sector. Om die koppositie te behouden is vernieuwing en innovatie hard nodig. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van de toekomst. Het is in het belang van Nederland dat jonge boeren en tuinders niet belemmerd, maar juist gestimuleerd worden om het agrarische bedrijf over te nemen”, aldus Thus.

Stimulering

De steun voor jonge boeren blijft belangrijk om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering van de agrarische sector te stimuleren. “De Jonge Landbouwersregeling is een voorbeeld hiervan”, aldus Thus. De regeling is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat loopt tot 2020. Het is noodzakelijk dat ook na 2020 de Jonge Landbouwersregeling onderdeel blijft van dit beleid. De Jonge Landbouwersregeling is bedoeld om jonge ondernemers na bedrijfsovername een steuntje in de rug te geven. Thus: “De periode na bedrijfsovername is financieel de meest zware periode. Het is wel de meest belangrijke periode om te ontwikkelen. De Jonge Landbouwersregeling stimuleert ontwikkeling op agrarisch bedrijf. De cijfers bevestigen de noodzaak van een stimulans voor jonge agrarisch ondernemers.”

Verantwoordelijkheid

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de uitstroom van agrarische ondernemers groter is dan de instroom. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de oudste zoon of dochter het familiebedrijf overneemt. Bedrijfsovername is steeds meer een bewuste keuze voor jongeren. Er komt veel bij kijken: “Als boer of tuinder ben je 24/7 verantwoordelijk voor het agrarisch bedrijf. Je hebt te zorgen voor planten en dieren, maar moet ook het bedrijf draaiende houden. Daarnaast moet het bedrijf voldoende inkomsten genereren”, geeft Thus aan.

Boer zoekt Boer

NAJK ziet al jaren agrarische bedrijven eindigen omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer willen worden, maar geen bedrijf hebben. Om deze bedrijfsopvolgers en overdragers met elkaar in contact te brengen is NAJK het initiatief Boer zoekt Boer gestart. “Als je ouders geen agrarisch bedrijf hebben om over te nemen en de wens er wel is, is het lastig om te starten”, vertelt Thus. Via Boer zoekt Boer zorgt NAJK samen met het agrarisch bedrijfsleven voor goede begeleiding bij buiten familiaire bedrijfsovername. Het online platform Boer zoekt Boer brengt potentiële nieuwe boeren en boeren zonder opvolger met elkaar in contact. Thus: “De animo hiervoor groeit en we hopen dat dit een hulpmiddel is voor beide partijen.”

Boer zoekt Boer op vernieuwde bedrijfsovernameportal.nl

NAJK lanceert vandaag, vrijdag 18 maart 2016, de vernieuwde website www.bedrijfsovernameportal.nl. Deze website bevat alle informatie die agrarische bedrijfsovernamekandidaten nodig hebben. Speciaal voor buiten familiaire bedrijfsovername heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) met de projectpartners bedrijfsovernameportal.nl uitgebreid met het vernieuwde platform Boer zoekt Boer. Het online platform is een gebruiksvriendelijk afgeschermde omgeving waarin bedrijfsopvolgers en bedrijfsoverdragers elkaar kunnen vinden.

”Veel agrarische bedrijven eindigen omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd is er ook een groep enthousiaste jongeren, die geen bedrijf thuis hebben, maar toch graag boer willen worden”, aldus Sander Thus, portefeuillehouder Bedrijfsovername bij NAJK. “Via Boer zoekt Boer willen wij samen met Countus accountants + adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching en Rabobank agrarische ondernemers en bedrijfsopvolgers bij elkaar brengen, zowel binnen als buiten Nederland.”

Boer zoekt Boer-profiel
Het online platform Boer zoekt Boer is een beschermde omgeving waar bedrijfsopvolgers en bedrijfsoverdragers zichzelf en hun bedrijf kunnen aanbieden. Na registratie en goedkeuring kunnen deelnemers een eigen profiel aanmaken. Op dit profiel omschrijven bedrijfsoverdragers hun bedrijf en geven aan wat voor een type opvolger zij zoeken. Bedrijfsopvolgers geven aan wat zij te bieden hebben en welk type bedrijf zij zouden willen opvolgen. Op de eigen profielpagina kunnen foto’s en berichten geplaatst worden. Ook is het mogelijk om openbare reacties te plaatsen. De kosten voor een registratie zijn eenmalig € 75,-.

Match
Via de eenvoudige zoekfunctie ‘boeren gezocht’ kunnen deelnemers zoeken naar een match. Er kan aangegeven worden in welke sector en provincie gezocht mag worden. Via het profiel van de match kan met een privébericht contact opgenomen worden. Voor de verdere mogelijke samenwerking en de daaropvolgende bedrijfsovername is goede communicatie essentieel. Dit kan ondersteund worden door de partners van Boer zoekt Boer. Een adviseur kan in een-op-een gesprekken grote vraagtekens naar boven halen. Door deze vragen te bespreken en te beantwoorden, krijgen beide partijen duidelijkheid, wat de samenwerking ten goede komt en het proces rondom bedrijfsovername versoepelt.

Bijeenkomsten
Ter ondersteuning van het online platform Boer zoekt Boer worden informatie- en matchbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt toegelicht wat buiten familiaire bedrijfsovername inhoudt. Matchbijeenkomsten geven bedrijfsopvolgers en bedrijfsoverdragers ondersteuning bij het ontdekken wat ze willen. Deze focus helpt de ondernemers om op het platform Boer zoekt Boer een duidelijk profiel te schetsen.