Joris van Lierop | De #toekomst begint vandaag

Mijn vraagstuk luidt als volgt: Is de huidige strategie toekomstbestendig of moeten wij zoeken naar nieuwe verdienmodellen? Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar een begeleider die mij kan helpen om dit vraagstuk te beantwoorden. Na een korte zoektocht kwam ik uit bij het bedrijf Compassare van Hans Schoenmakers. Hans is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en het versterken van het ondernemersvermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie van zowel de ondernemer, als het bedrijf.

Eerste kennismaking
Om elkaar beter te leren kennen vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek vertel ik wat mijn vraagstuk is. Hierop kwam vooral de vraag naar boven, wat pas bij mij als ondernemer. Dit lijkt de juiste eerste stap om antwoord te krijgen op mijn vraag. Wie ben ik, wat zijn mijn sterke en wat zijn mijn zwakke punten, wat is mijn visie en waar wil ik als ondernemer naartoe. Hieruit is de volgende vraag naar voren gekomen: ben ik als ondernemer wel toekomstbestendig.

Na het eerste kennismakingsgesprek volgde het tweede gesprek. Tijdens dit gesprek zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de agrarische sector besproken. Thema’s als maatschappelijk draagvlak, marktwerking en circulaire economieën. Dit was eigenlijk het begin van het traject. Hiermee beschreef ik mijn visie zonder dit direct in de gaten te hebben. Bij het ontwikkelen van deze visie moet natuurlijk rekening gehouden worden met de volgende drie onderdelen:

Het cijfer (de 20..) staat voor het jaartal waarin iets gerealiseerd moet worden.

Bepalen van visie
Om de visie te bepalen is eerst gekeken naar het verleden. Welke drijfveren hadden mijn ouders waaruit het huidige bedrijf is ontstaan. Het huidige bedrijf is namelijk een voormalig melkveebedrijf. Het was een relatief klein en intensief melkveebedrijf en was nauwelijks toekomstbestendig. Hierdoor gingen mijn ouders zoeken naar manieren om het bedrijf toekomstbestendig te maken. In 1993 besloten zij daarom om vleeskuikenouderdieren te gaan houden. In 1999 schakelde zij vervolgens om naar leghennen. In de jaren die hierop volgden hebben zij het bedrijf laten groeien tot het bedrijf wat het nu is. Een legpluimveebedrijf met ongeveer 160.000 leghennen.

De ondernemer

Wat voor een type ondernemer is er nodig om het huidige bedrijf toekomstbestendig te houden? Hiervoor is gebrainstormd over welke onderdelen hiervoor nodig zijn. De basis ligt natuurlijk bij een vakman die kennis heeft van zijn cijfers en van het verzorgen van zijn dieren. Maar een toekomstbestendige ondernemer is bovenal adaptief. Omgaan met een veranderende omgeving en antwoorden geven op vraagstukken die op dit moment actueel zijn.

Bedrijf

De volgende stap die is genomen, is inzoomen op het bedrijf. Wat zijn de sterke en minder sterke punten van het bedrijf en in welke richting wil het bedrijf zich bewegen. Hieruit kwam dat een van de belangrijkste krachten van het bedrijf de efficiëntie is. Veel scharrel- en vrij uitloop eieren produceren met een lage kostprijs…..

Hierop stelde Hans de vraag: zijn er nog dingen die je zou kunnen verbeteren op jullie bedrijf? Ja hoor, er zijn nog zeker dingen die ik zou willen verbeteren op het bedrijf. Kijk dan eens naar je hoofdvraag, moet je al verder kijken, of zou je juist het huidige bedrijf willen verbeteren? Mijn antwoord hierop is dat ik ervan overtuigd ben dat er op het huidige bedrijf nog dingen verbeterd kunnen worden waardoor wij nog efficiënter en duurzamer kunnen werken.

Familie

Omdat ons bedrijf een echt familiebedrijf is, worden alle veranderingen in het bedrijf besproken. Duidelijk communiceren en je wensen uitspreken staan hierbij centraal. Is dit voor iedereen duidelijk vroeg Hans mij toen? Staat iedereen erachter dat jij het bedrijf overneemt. En wat vinden de andere gegadigde, spelen zij ook nog een rol in de bedrijfsvoering en bedrijfsovername?

Deze thema’s zijn ondertussen goed besproken thuis. Iedereen heeft zijn wensen uitgesproken, waardoor iedereen gelukkig is met de gemaakte keuzes voor de toekomst.

Vervolg

Op dit moment zijn we aan het kijken wat de beste vervolgstap is. Er zijn namelijk twee manieren om het huidige bedrijf te verbeteren. De eerste optie is verduurzamen en de tweede optie is het huidige bedrijf nog efficiënter en beter laten draaien. De eerste plannen zijn gemaakt om op beide opties een antwoord te geven.

Zoek weg om toch boer te worden | De toekomst begint vandaag

Na jaren in een maatschap te hebben gezeten met een melkveehouder ben ik nu weer zzper en sta ik weer aan het begin van nieuwe keuzes. In het leven kun je veel keuzes maken. Graag zou ik toch weer boer worden maar gaat dit nog wel in Nederland en welke mogelijkheden zijn er dan? Of moet ik verder in het buitenland kijken?

Nu heb ik ook een jong gezin. Samen met mijn vrouw heb ik drie dochters. De oudste is 4 jaar, de middelste bijna 3 jaar en de jongste is net 1 geworden. Dit is dan ook een drukke tijd in ons leven. De eerste stap die ik heb genomen is dat we samen hebben gepraat met coach Dorine Zwaan. In het gesprek keken we eerst naar ons verleden. Wat hebben we meegemaakt, hoe heeft dat ons gevormd en welke positieve dingen kunnen we hieruit meenemen? We hebben gekeken naar onze sterke kanten en waar we deze weer kunnen inzetten.

We spraken ook over hoe we nu staan in het leven. We zijn weer terug bij af, maar met veel meer levenservaring. We wonen nu in mijn ouderlijk huis, omdat mijn ouders net verhuist waren, op het melkveebedrijf dat mijn broer met mijn ouders runt. Ik ben weer werkzaam als Zzp-er in het grondverzet. Maar wat vinden we nu belangrijk in ons leven? Dorine vroeg ons om eens op te schrijven wat ik en mijn vrouw nu belangrijk vonden in ons dagelijks leven. Zoals : werk, hobby’s, vrije tijd, sport en het gezinsleven.

Hoe kunnen we hierin onze tijd verdelen? Door dit aan elkaar bekend te maken weten we ook hoe we ons leven op elkaar kunnen afstemmen en zo elkaar beter kunnen helpen. Want eerst was de rolverdeling: ik deed buiten mijn werk op de boerderij en mijn vrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu moeten we dit samen doen en werken we allebei buiten de deur. Dus daarin goede afspraken maken is heel belangrijk en handig om hiervoor een coach in te schakelen om hier meer inzicht in te krijgen.

En verder de toekomst?

Mijn broer wil thuis de boerderij overnemen. Dan is er de mogelijkheid dat ik samen met mijn vader een ander bedrijf ga starten. Hierin is het nog een hele zoek tocht.

We hebben een aantal bedrijven bekeken in de buurt die te koop staan maar dat is vaak erg prijzig. Daarnaast is het ook de vraag of ik mijn melk wel kan afzetten tegen een goede prijs en of ik me nog in moet kopen bij een melkfabriek. Dit is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hiermee zijn we nog druk mee om alles  te bekijken.

We wachten  rustig af, tot er wat moois op ons pad komt.

Gemoedelijk en leerzaam | De toekomst begint vandaag

De eerste week van januari is het project “De toekomst begint vandaag” afgetrapt.  Zoals jullie misschien al weten luidt mijn hoofdvraag als volgt: Wat zijn de bedrijfskundige consequenties van het omschakelen naar biologische landbouw voor ons bedrijf?

Maar waar begin je? Als je Googelt op biologische landbouw krijg je een overmaat aan informatie en merk je al snel dat biologische landbouw geen kleine sector meer is.

Wat een geluk, drie weken na de aftrap van dit project vindt de jaarlijkse Bio-beurs plaats in Zwolle. Daar moet ik heen dacht ik toen. 22 januari ben ik dan ook vol verwachting richting Zwolle gegaan. Het was voor mijn een grote verrassing. De sfeer was geweldig, ik omschrijf het als: “Gemoedelijk met gepassioneerde mensen die vol enthousiasme werkzaam zijn in de hele biologische keten.” Verrassend is ook dat werkelijk heel de keten aanwezig is. Van mechanisatie, afnemers, fabrikanten, verwerkers, tot zelfs cosmetica aan toe.

Het was voor mij een innoverende dag waarbij ik veel indrukken en contacten heb opgedaan. Echter brengt dit nog geen brood op de plank en om die reden ben ik een week later samen met Sander Bernaerts aan de slag gegaan met het bedrijfsplan.

Waar zijn we mee gestart:

Het in kaart brengen van de huidige situatie, waarbij ik, als een gek, zoveel mogelijk gegevens bij elkaar heb gezocht. Ik heb zelfs mijn gewassaldo’s van de afgelopen vier jaar op papier gezet.  Stap twee was een toekomstige situatie schetsen waarbij het belangrijk was om een geschikt teeltplan te kiezen wat past bij ons type bedrijf en grondsoort.

Kortom we zijn druk bezig en ik hoop dat het eind resultaat mij iets op levert. Ik hou jullie op de hoogte.

Boer vond boer… en nu? | De toekomst begint vandaag

Ik ben Remco Kruitbos, 30 jaar, één van de winnaars van bedrijfsadvies van NAJK en Rabobank. Mijn ouders hebben geen boerderij, maar ik wilde altijd graag boer worden. Zomaar een bedrijf opstarten is niet te doen dus ging ik op zoek naar een boer die geen opvolger had.  Dat is gelukt: sinds  2017  zit ik in maatschap op een melkveebedrijf met circa 100 koeien en 50 ha grond in eigendom. De boer en boerin hebben drie kinderen, maar geen van hen wil het bedrijf overnemen. Het feit dat we geen familie zijn, maakt de overname erg lastig.

Mijn vraag is: is het financieel mogelijk/haalbaar om een melkveebedrijf over te nemen van mensen die geen familie zijn?

Voor zover ik weet, zijn er weinig (geslaagde) vergelijkbare gevallen. Ben of ken jij iemand waar een buitenfamiliaire overname wel gelukt is, meld je dan via AJK of Rabobank zodat we misschien wat van elkaar kunnen leren!

Zoeken naar een passend boerderijwinkel concept | De toekomst begint vandaag

Ondertussen is het alweer twee maanden geleden dat we de cheque in ontvangst hebben genomen tijdens de ‘kick off’ in de Rabobank in Woerden. Hier hebben we ook kennis gemaakt met de andere prijswinnaars. De afgelopen tijd hebben we ons georiënteerd op mogelijke partijen die ons passend advies kunnen geven over de winkel. Zoeken we iemand die vooral in de retailwereld zit? Zo iemand weet precies hoe het in de supermarkt werkt, en dus ook hoe we ons kunnen onderscheiden van de supermarkt. Of kunnen we ons beter laten adviseren door iemand die meer gespecialiseerd is in boerderijwinkels? Diegene heeft ook verstand van hoe we ons kunnen onderscheiden van supermarkten en weet bovendien beter wat er bij andere boerderijwinkels wel en niet werkt. Om te ervaren wat het beste bij ons past hebben we met twee verschillende partijen een oriënterend gesprek gehad. Dit waren al hele nuttige gesprekken waarbij we al goed geprikkeld werden om na te denken over de winkel. Hoe loopt de winkel nu, sterke/ zwakke punten, waar willen we naar toe, hoe willen we ons huidig assortiment aanpassen. Waar liggen kansen voor ons en het belangrijkste, wat past er bij ons. Ik wil de winkel graag eigen maken zodat ik elke dag met goede zin op sta en denk, yes! ik mag weer een dag in mijn winkel werken. Waar haal ik deze voldoening uit om de winkel leuk te houden voor de komende jaren en is dat concept ook toekomstbestendig voor de veranderende markt en de sterke concurrentie van de supermarkten? Wat is precies mijn droom?! Ideeën hebben we al wel volop, maar hoe gaan we die concreet uitvoeren. En hebben die ideeën voldoende potentie voor de toekomst in de Noordoostpolder? Fijn dat we hier professionele begeleiding in krijgen om van onze droom werkelijkheid te maken.

Lees meer over de toekomst begint vandaag en kom meer te weten over Linda en haar droom.